Yu Jing

Informace k frakci Yu Jing

Yáoxiè (Rui Shi, Lù Duān)

Běžná sekce: 

SymbolNová doktrína útočných dálkově řízených strojů armády StátoŘíše Yu Jing byla formálně ustanovena kampaňovým manuálem 27-5 "Jednotky Yáoxiè. Taktické použití." Manuál shrnoval zkušenosti získané během NeoKoloniálních válek a utvářel ofenzivně orientovanou vojenskou doktrínu: "Pro útočné dálkově řízené jednotky existuje jen jeden cíl [...] zničení nepřátelských elementů."

Guǐ Fēng Spec-Ops

Běžná sekce: 

SymbolYu Jing má osud, který má naplnit: být vůdčí silou Sféry a vést lidstvo v jeho cestě za pokrokem. To je jejím jasným osudem, neboť nikdo není k tomuto úkolu lépe vybaven, než právě Yu Jing. Asie vždy byla kontinentem velkých civilizací a ohromných říší. A účelem Yǎnjīng (Očí), neboli vojenské rozvědné služby Yu Jing, není nic jiného, než zajistit, aby byly splněny potřebné podmínky k naplnění tohoto osudu.

Sun Tze 2.0 (Střelecký vůdce)

Běžná sekce: 

SymbolJako jeden z největších stratégů Lidské sféry, Sun Tze ví, že hlavní vlastností dobrého vůdce je schopnost pracovat se svým taktickým umístěním. Velící důstojník musí být ve vzdálenosti, která poskytuje nezakrytý pohled na bitvu a doplňuje informace, které dostává skrze taktické a strategické kanály. Optimální vzdálenost je taková, která poskytuje tento nadhled, ale nestaví důstojníka do nezbytného rizika.

Yáopú Pangguling

Běžná sekce: 

SymbolVojenští roboti  (Vzdálený služebník) jsou těžkými dálkově řízenými modely, silnými a odolnými, široce využívanými pro přepravu, logistickou podporu, deaktivaci výbušnin, kyber-válčení, bezpečnostní, obranné či záchranné úkoly. Mají schopnosti vhodné pro všechny terény a díky svým navigačním systémům mohou samostatně operovat v jakékoli oblasti či podnebí, nehledě na to, zda je den či noc.

Tokusetsu Butai

Běžná sekce: 

SymbolV armádě natolik považované za útočnou a údernou sílu a s válečnickou tradicí cti jako je ta japonská, velitelé, kteří jsou obvykle Bushi, si cení jen svých jednotek první linie. Kvůli tomu jsou evakuační, zdravotnické, technicko-udržovací a opravné služby, jelikož jsou "jen" podpůrnými oddíly, spojeny do jediné, podzásobované, jednotky, Tokusetsu Butai, pomocného regimentu.

Stránky

Subscribe to RSS - Yu Jing

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.