Dasyu

Symbol Dasyu"Chraňte nás svými strážci; spaste nás před Dasyu, ó bohové vykupitelé."

Védský chvalozpěv 424 (5.70)

Dasyu, či Temní, byli nepřátelští védští démoni. V Sekci speciálních situací jsou Dasyu očima a ušima polních velitelů, shromažďují taktické informace skrz důkladný průzkum a sledování za nepřátelstkými liniemi. Pro naplnění svých misí často využívají špionážních a komunikačních satelitů. Krom průzkumných misí se Dasyu taktéž specializují na záchranu osob a materiálu, získávání zajatců a operace nabytí a zavraždění cílů.

Dasyu

Jednotky Dasyu jsou nedetekovatelné, což jim umožňuje kradmo vstoupit na nepřátelské území, infiltrovat zařízení, útočit jako blesk a poté zmizet po vyhlazení stop o své přítomnosti. Většina operací, které podnikají, jsou přísně tajné s žádnými udržovanými písemnými záznamy, neboť mnoho z jejich práce porušuje mezinárodní právo. Šeptá se, že existuje anti-VIP tým složený z neidentifikovatelných Dasyu, používaný pro vraždy politických a vojenských vůdců považovaných za aktivně nepřátelské vůči ALEPHu. Dasyu nemají soucitu ani slitování a, těmi ve špionážních službách, kteří předpokládají jejich existenci, jsou považováni za neoficiální popravčí ALEPHu.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.