Fénix, veteránský důstojník Myrmidonů

Fénix, Phoenix (Φοῖνιξ/Phoĩnix, v klasické řečtině "Barva krve"). V řecké mytologii byl Fénix synem Amyntora, krále Dolopianů, známého pro svou účast na lovu Kalydonského kance. Po hádce se svým otcem se obrátil na krále Pelea, který jej postavil na místo Achilleova mentora, kterého doprovázel do Trojské války jako důstojník jeho Myrmidonů a jako jeden z jeho nejdůvěryhodnějších rádců.

Poznámky Thamyrise Aoidose pro informační službu S.S.S. "Fénix je všemi Myrmidony znám jako "Starý muž". Rudovlasý děkan subsekce žije déle než kdokoli jiný a vždy má po ruce radu k poskytnutí nebo nekonečný příběh k odvyprávění."

Fénix je jako starý pes, veterán zocelený kampaněmi prováděnými Útočnou subsekcí od doby jejího vzniku. Je jedním z první řady aspektů speciálně pro subsekci vytvořených, účastnil se myrmidonského křtu ohněm na pláních Rubillonu a byl prvním, kdo vkročil na bojiště během Xuanzhongské ofenzívy a posledním, který opustil operační zónu během Ishmailiyyaského ústupu. Fénix ztělesňuje slavnou a krvavou historii Myrmidonů ALEPHu.

Tetování na jeho pažích vyprávějí o jeho bitevních záznamech. Všechna mají svůj vlastní význam čitelný jen zasvěcenými a popisují každou z jeho bitev. Je to skoro zapomenutá praktika první generace Myrmidonů, ze které zůstává už jen málo přeživších. Fénix je také živoucím přehledem přímých bojových zkušeností, zkušený válečník, který vše viděl a má mnoho příběhů, které může vyprávět. Subsekce ví, jak těžit z neskutečné studnice vědomostí tohoto veterána tím, že jej přiděluje jako supervizora-instruktora mladých myrmidonských nováčků. Jako instruktora je Fénixovým úkolem vypilovat a vyladit výjimečné schopnosti těchto bažantů. Jako supervizora těchto mladých nováčků je jeho úkolem doprovázet je na jejich první operace, bojovat a zabíjet po jejich boku, krýt jejich postup a čistit jim cestu jako podpůrný střelec útočného týmu.

Fénix

Fénixovy schopnosti jakožto instruktora z něj učinily jasnou volbu pro dohled a vedení Achillea během finálních fází Projektu Válečník. Zkušený Myrmidon pomohl Achillovi sladit veškerou teoretickou znalost staženou do jeho aspektu s každodenní realitou boje, vybalancovat a sladit jeho skvělé fyzické schopnosti s jeho výjimečnou technickou zdatností. Tvrdá, ale přívětivá povaha Fénixe, nekonečného zdroje anekdot, spolu s jeho širokou zkušeností a vrozenou válečnickou povahou, to vše ho postupně vpravilo do neobvyklého přátelství s Achilleem, který ho určil jedním ze svých nejdůvěryhodnějších důstojníků.

Dokonce i s Kostkami a online zálohami, stejně jako dostupnou zásobou těl pro Myrmidony, se mnoho jeho bratří Fénixova věku nedožilo. S historií operací tak dlouhou jako je tohoto veteránského válečníka, je skutečná smrt zničením Kostky jistým osudem. Ostatní by už odešli do důchodu, aby sloužili v instruktážním středisku v zadním voji, ale ne Fénix. Je stále zde, v centru dění, neboť ani jeho instinkty starého válečníka nezakryly jiskřící nespoutané nadšení válečníka navyklého na vzrušení boje.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.