Postlidé

SymbolŘíká se, že postlidé jsou dalším evolučním stupínkem lidstva. Jsou inteligentním zábleskem, sebeuvědomělým informačním celkem zaostřeným během záblesku světla. Entity žijící v kyberprostoru, které se mohou stáhnout do umělých těl, aby mohly konat na fyzické úrovni. A, samozřejmě, mějí k dispozici ty nejlepší lhosty, biosyntetická těla, na trhu.

Přeměna v postčlověka je tou největší odměnou, kterou někdo může od ALEPHu získat. Jen ti s největšími zásluhami či ti zvláště užiteční pro ALEPH se stávají postlidmi. Jako u obyvatel kyberprostoru je jejich nesmrtelnost garantována. Dokonce, i pokud jejich tělo zemře a jejich Kostka je zničena, mají vždy bezpečnostní zálohu uloženou někde na síti. Ti nejlepší a nejdůvěryhodnější z pohledu ALEPHU spolupracují s částmi Sekce speciálních situací. Každý postčlověk je jednočlenným týmem, nebo, lépe řečeno, týmem s jednou myslí. Postčlověk totiž může do operační zóny nasadit několik svých těl a přeskakovat z jednoho do druhého, pracujíce v perfektní synergii, aby dosáhl jakýchkoli cílů. Ti nejlepší z nich dokáží přeskakovat z jednoho těla do druhého tak rychle, že se zdá, že ovládají všechny najednou. Úžasná schopnost jejich myslí zpracovat data jim umožňuje získávat více informací a z různorodějších zdrojů, než u jakéhokoli průměrného člověka. Mohou porozumět jakékoli situaci a konat podle ní s větší rychlostí a rozhodností, než smrtelník.

Postlidé

Postlidé vynikají ve vojenských činnostech vyžadujících iniciativu a vysokou úroveň rozhodnosti i schopností. Díky svých speciálním schopnostem mohou přijmout jakýkoli operační profil, přecházet mezi jednotlivými těly, vybavením a výzbrojí. Infiltrace hluboko do nepřátelského teritoria je pro ně stejně jednoduchá jako vedení útoků z frontové linie nebo konání jako mobilní podpory v nouzových situacích. Nehledě na jim přidělenou misi, jejich taktický přístup je vždy založen na rychlých a rozhodných ofenzívách.

Postlidé vědí, že jsou nadřazení, že existují na vyšší úrovni, než jakýkoli člověk, a proto jsou arogantní a pyšní. Chovají se, jako by byli skutečnými božskými dětmi, vykovanými válkou a zrozenými dobýt univerzum.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.