Sophotectové

Symbol"Sláva Rbhusu, který pro Nasytiase vytvořil jednoduché řiditelné vozidlo, které se otáží kolem světa./Který vytvořil stádo, které přináší nektar./Slavnou sklenku Tvastaru, kterou znovuvytvořili v počtu čtyř."

Výňatek z védského hymnu 20 (1.20) na Rbhuovu počest

Sophotectové jsou zdravotničtí operativci technické podpory a okamžité reakce. Byli navrženi, vycvičeni a vybaveni k udržování mužstva a vybavení ALEPHu ve funkčním stavu, jak během jeho vlastních, tak kombinovaných operací. Jejich původní označení bylo Rbhu, po nižších védských bozích velké moudrosti a schopnosti, ale přezdívkou, kterou si získali, jsou sophotectové (jméno z klasické řečtiny pro "tvůrce moudrosti"). Sophotectové jsou založeni na deva modelu lhostů, do kterých byly nahrány aspekty znalé v medicíně, zbraní, inženýrství a vojenské elektronice. Působí jako jednotky okamžité podpory a jsou pověřeni operacemi stažení ztrát v konfliktních prostředích, včetně speciální kontingenčních misí. Sophotectové jsou specialisty na bitevní chirurgii stejně jako na udržování vybavení a demolici staveb. Mohou operovat samostatně, ve svých vlastních jednotkách, či v kombinaci s ostatními silami speciálních operací. Tým sophotectů je základním podpůrným elementem pro taktické speciální síly ALEPHu.

Aby byli schopni provádět své povinnosti, jsou vybaveni nákladnou mateční výhní, vysoce sofistikovaným zařízením, které jim umožňuje programovat vojenskou a zdravotnickou nanotechnologii. Díky tomu jsou schopni opravovat rovnocenně lidi, výzbroj i vybavení, v jakékoli době či v jakýchkoli podmínkách. Kontrolní program mateční výhně je napojen na comlog-mysl každého sophotecta a oni jsou také jediní, kdo jí dokáže ovládat. Mateční výhně jsou jedním z nejžádanějších technických zařízení Sféry a vyžadují speciální bezpečnostní opatření. Nesprávné odpojení, bez provedení příslušných protokolů, způsobí automatické odříznutí a destrukci. Sophotectové budou bránit své mateční výhně svými vlastními životy - i životy jiných, pokud to bude potřeba.

Sophotect

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.