Intel Spec-Ops

Symbol"Omnia Audax" (Odvaha je vše) Motto operativců výzvědného oddělení Stavka.

V dobách před opětovným navázáním kontaktu se Sférou Stavka nepotřebovala výzvědné oddělení. Jediným vnějším nepřítelem byli Antipodi a ariadnijské spojené velitelství dokázalo všechny informace získané o těchto tvorech dostávat z patrol a průzkumných misí. Nadto měl každý ze čtyř národů tvořících Ariadnu svoji vlastní agenturu; ve víceregionální mocenské hře Ariadny bylo hlavní úlohou těchto oddělení špehovat své sousedy. Ovšem příchod sil Sféry do systému Úsvit tuto situaci radikálně změnil.

Komerční konflikty ukázaly na potřebu mít agenturu pod přímým velením Stavky. Vnější nepřátelé se znásobili a jakýkoli z nich byl mocnější a měl lepší zdroje, než si kdy Ariadna dokázala představit. To je důvodem, proč výzvědné oddělení Stavky začalo rekrutovat všechny slibné operativce, které šlo v ariadnijských silách najít. A to nehledě na jejich národnostní původ, neboť nepřítel jim byl společný.

Intel

Když voják prokázal svou taktickou kapacitu a talent pro lsti, byl oddělením přijet a stal se intelem, speciálním typem operativce rozvědky. Pracující v utajení pro tříbarevnou ariadnijskou vlajku, intelové učiní cokoliv, aby svůj národ ochránili před jakýmkoli nepřítelem. A na planetě, která je jedním velkým divokým pohraničím, kde rychlá a odvážná rozhodnutí jsou těmi, co vás udrží při životě, si získává výraz "cokoliv" opravdu zvláštní význam.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.