William Wallace

Symbol Williama Wallace"Pro Libertate" (Za svobodu) - motto klanu Wallace

Sir William Wallace (1272?-1305), skotský národní hrdina, prohlášený "Strážcem Skotska ve jménu krále." Byl znám jako tmel odporu Skotů proti tyranskému anglickému králi Edwardu I., což učinilo jeho skutky oblíbeným tématem pro skotské epické básně. Wallace využíval výhody své znalosti místního terénu a schopností svých lehkých jednotek střetávat se v rychlých ofenzívách. Jeho akce donutily Angličany stáhnout se a znamenaly několik skvělých vítězství, jako to u Stirlingu (1297) a jeho zpustošení severní Anglie. Zemřel v roce 1305, popraven v Anglii poté co byl zrazen a poté zajat.

Myšlenka projektu "Náčelník" byla znovuvytvořit osobnost charakterizující nacionalistického ducha Skotů, vpravit ji na Ariadnu, a tak zažehnout touho po kaledonské samostatnosti. Jako prvek nesouhlasu, měl se pokusit rozdělit rozdílné komunity Ariadny a vehnat Kaledonce do řady tažení k podmanění a dobytí okolních území. Touto cestou měly vnitřní konflikty a občanská válka oslabit Ariadnu a zdiskreditovat ji v očích O-12, což by umožnilo volný vstup PanOceanie a Yu Jing, kteří by mohli vytěžit tuto bohatou planetu.

Wallace byl poslán na Ariadnu v osobní, tajné a jednosměrné výsadkové lodi. Když zahájil atmosférický vstup z polární orbity, nejsložitější, ale nehlídaný způsob, jak se dostat na planetu, dostal se do elektrické bouře. Ztráceje kontrolu nad lodí, havaroval v sub-arktické zóně ariadnijského kontinentu, nějakých pět set kilometrů od plánovaného místo přistání.

Přímo uprostřed antipodího teritoria.

Normální člověk by zemřel už jen silou dopadu, ale Wallace není normální člověk. Přežil, ačkoli utrpěl strašlivé zranění na hlavě, které poškodilo jeho program a zničilo možnost komunikovat s ALEPHem. Trpící těžkým zmatením a částečnou amnézií, toulal se Wallace ztracen a kompletně zmaten. Jeho cesta ho vedla přes celou oblast, přičemž zabíjel každého antipoda, na kterého narazil.

Když byl Wallace na pokraji svých sil, byl nalezen skupinou kaledonských lovců, kteří ho vzali s sebou, věříce, že se jedná o nějakého záškodníka. Zpola v kómatu byl Wallace odnesen do nejbližšího kaledonského města, kde se rychle vyléčil ze svých zranění, ale ne ze své amnézie, stále nebyl schopen vzpomenout si na svou misi či původ.

Nicméně předtím, než se mohl začít obávat o svou situaci, antipodi napadli město. Byl to jeden z řady odvetných útoků za masakr způsobený Znovuzrozeným, ničící už tak křehké příměří. V žáru bitvy se legendární William Wallace znovuzrodil. Houževnatost, rozhodnost a odvaha, které Wallace během bitvy ukázal, na Kaledonce hluboce zapůsobily. Se zbraněmi v rukou, ubránil celé části města, přebral velení díky schopnostem a síle své autority. Odrazil nespočet antipodích útoků a zorganizoval lovecké oddíly, které měly dohnat přeživší, než se ti stihnou přeskupit.

William Wallace

Wallace město zachránil. Byl jeho hrdinou, ale byl také zodpovědný za útoky a kvůli tomu se musel zodpovídat Domu klanů a ozřejmit svou identitu. Jeho nadlidské schopnosti se staly předmětem  podezření ze strany členů Domu, jelikož to mohlo napovídat o jeho mimoplanetárním původu, takže si vyžádali radu "kulturního atašé" nomádské obchodní mise. Toto byla jen zástěrka pro místního operátora Černé Ruky, takže nomádských atašé rychle odhalil Wallace jako agenta ALEPHU.

Nicméně Wallace strávil příliš mnoho času odpojen od AI a jejích vzdálených aktualizací. Během svého pobytu mezi Kaledonci se vrátil ke svému starému původu, a tak neměl žádný zájem na obnovení své ztracené paměti nebo znovu stání se poskokem ALEPHu.

Znovuzrozený podstoupil velmi jemný chirurgický zákrok vedený nomádskými techniky, během kterého byly všechny na ALEPHu závislé systémy zničeny - pročež byly aplikovány vědomosti získané v "Operaci Avicenna". Jakmile byly schopnosti pro nezávislé myšlení Wallace zajištěny, Nomádi, se svým černým humorem, přesvědčili kaledonské autority, aby zaměřili většinu ze schopností Znovuzrozeného proti jeho tvůrci. Nebylo by lepší pomsty vůči ALEPHu a nic víc odpovídajícího Wallacově povaze, než obrátit jej v symbol svobody a samostatnosti Ariadny.

Po obtížném začátku se Wallace perfektně integroval do kaledonské společnosti. V jeho prvních dnech, kvůli jeho původu, na něj mnozí pohlíželi jako na povýšence a zastíněného možností zrady. Kvůli tomu se zúčastnil více soubojů o čest než jakýkoli jiný důstojník v kaledonské armádě.  Byl vyzván k boji šampióny většiny hlavních kaledonských kmenů; ale žádný ho nedokázal porazit. Wallace věděl, jak vyhrát nad lidmi, nejprve silou své paže, pak diplomacií, prohnaností a odvahou, čímž si získal důvěru vůdců Domu klanů.

Wallace byl znovuvytvořen s taktickými vědomosti aktualizovanými pro moderní boj, což z něj činilo experta na všechny současné formy boje. Jeho vůdcovské schopnosti jsou vrozené, ale jeho největší předností je ta, že má srdce bojovníka. Dokáže si představit ty nejriskantnější bitevní plány, ale zároveň je dokáže osobně provést. Jeho blesková inteligence a neuvěřitelná dynamika jsou výjimečné, stejně jako animalistická energie, kterou vyzařuje. Jeho vrozená síla ho nutí vždy postupovat, nehledě na nepřátelské projektily, přičemž ukazuje na obdiv svou zálibu v boji zblízka.

Wallacova vojenská minulost je tak dlouhá jako čepel jeho obouručního meče, s nejzářnějšími okamžiky během Čtvrté antipodí ofenzívy a Komerciálních konfliktů po systému Ariadny. Získal si svou hodnost i pozici skrz rozhodnost, odvahu a typickou kaledonskou neústupnost. Nyní, po několika letech nepřetržité služby, je považován za skvělého velitele a strašlivého provokatéra. Je schopen ze svých zocelených horalů, na které je výjimečně hrdý a vede je z první linie jakékoli bitvy, vytáhnout poslední kousek ducha a odvahy.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.