Frakce Rudý blok

"Tak soudruzi, shromažďme se, a ať poslední boj čelí mezihvězdnému spojení lidské rasy."

Tváří v tvář reakčním silám mezihvězdné dekadence, je jen jedna alternativa, která může vrátit lidstvo na stezku blaženosti: Rudý blok. Revoluce Rudého bloku je prvním krokem k právu, rovnosti a jednotě. Velké revoluční tažení započalo před více než sto lety a zatím nebylo nic, co by jej mohlo zastavit, ani bláznivá zatvrzelost U.N.A., ani nelidské násilí morfů.

Tři kolektivy, tři frakce, vedou občany Rudého bloku na slavné stezce revoluce.

SupraSupra, hlava Státu, hlídá vnější nepřátele, zatímco vede mysli obyvatel kolektivistickou propagandistickou mašinérií.

ARCARC, Armáda Revolučních Kolektivů, organizuje Stát a stráží jej před vnitřními a vnějšími nepřáteli.

První sledNakonec Lokální kolektiv Ava, První sled, demonstruje každodenní nadřazenost a revoluční ideály skrz své ekonomické a sociální úspěchy; a se svými nespočetnými vědeckými objevy.

Rudý blok potřebuje všechna statečná srdce volná k boji pro jeho vyšší ideály: Revoluce je na cestě! Přidejte se k Rudému bloku a braňte slavnou budoucnost lidstva.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.