Khrazrak Jednooký

Nesoucí bezohlednou lstivost daleko nad úrovní své bestiácké rasy je Khazrak Jednooký tím nejnebezpečnějším a nejmocnějším bestiáckým pán v Drakwaldu. Je to on, kdo po několik let sužoval hrady a města oblasti, útočil bez varování a poté opět mizel ve stínech, aniž by zanechával jakoukoli stopu pro pronásledování.

Ačkoli v současnosti už dalece překonal svého původního náčelníka jak v síle, tak ve schopnostech, byl to bestiácký pán Graktar, od koho se mladý Khazrak naučil způsobům bestiáckého válčení. Následuje Graktara na nespočtu nájezdů, naučil se Khrazrak tomu, jak utišit neklidného ducha stáda a vytvářet jednoduché, ovšem účinné bitevní plány. Sledoval a poslouchat při své účasti v útocích na karavany a nájezdech na osamělá sídla. Celou tu dobu snil Khazrak o tom, že jednoho dne uzurpuje Graktarovu moc a sám převezme kontrolu nad válečným stádem. Ovšem Khrazrak byl jiný, než většina bestiáků, měl trpělivou a přemýšlivou povahu tak odlišnou od obvykle tvrdohlavé nátury svého druhu. Čekal na svou chvíli a sledoval, jak jsou někteří bláhovější vyzyvatelé drceni Graktarovými kopyty nebo trhání na kusy jeho rohy. Khrazrak mezitím studoval bojový styl svého vůdce a čekal na ten správný moment.

Bylo to po přepadení lidské karavany, během kterého byl Graktar zraněn, když Khazrak vystoupil kupředu. Všímaje si, že Graktar těžce krvácí, vyzval ho Khrazrak na souboj o vůdcovství. Po dlouhém boji nakonec utrhl holýma rukama jeden ze soupeřových rohů. Spíše, než by Graktara zabil, vyhnal ho Khazrak z jejich válečné bandy - jednorohý Graktar se stal terčem posměchu celého stáda a už nikdy nebyl spatřen. Kolují ovšem zvěsti, že je stále naživu a prahne po dni, ve kterém by mohl pomstít svou porážku. Khazrak si uchovává Graktarův roh jako trofej a halasnou upomínku, neboť troubení na něj bylo už mnohokrát znamením zkázy pro neopatrné cestovatele.

Khazrak Jednooký

Při několika příležitostech už kurfiřt Boris Todbringer z Middenheimu vedl na Khazraka lov. Jednou se kurfiřtovi dokonce podařilo Khazraka vehnat do pasti poblíž vesnice Elsterweld. V následné bitvě ztratil Khazrak po úderu kurfiřtovým runovým mečem jedno oko, ale byl zachráněn před smrtí, když zuřivý válečný pes Rudochřtán napadl kurfiřtova koně a umožnil Khazrakovi utéct. Khazrakovo oko se nikdy plně neuzdravilo a neustále roní krev a hnis.

Takový hendikep se v brutální kultuře bestiáků obvykle ukazuje smrtelným, ale Khazrakovo zranění jej učinilo ještě nelítostnějším a opatrnějším. A přísahal, že se pomstí. Po mnoho měsíců intrikoval a plánoval. Až když se objevila dokonalá příležitost, nechal spustit svůj plán. Se sérií odvážných nájezdů nalákal kurfiřta a jeho armádu směrem k Norderingenu. Přes noc se rychle přesouvajíce, čekali Khrazrak a jeho válečná banda na Todbringera a jeho síly, až začnou rozbíjet tábor hned na okraji vesnice. A pak zaútočili.

Khrazrak si probojovával svou cestu skrz vojáky Middenheimu, aby se mohl střetnout přímo s kurfiřtem. Shodil jej z koně a přirazil k zemi. A poté, s klidným zamyšlením, vypíchl jedno z jeho očí špičkou svého rohu. Stejně jako v Graktarově případě, i nyní Khazrak nechal svého protivníka přežít a mnozí věří, že si užívá toho, že může stavět svůj důvtip proti Todbringerovu, jakožto zkoušky schopností pána bestiáků. Kurfiřt od té doby zvýšil odměnu za Khazrakovu smrt na deset tisíc zlatých korun. A o pár měsíců později mále chytil Khazraka znovu, ale pán bestiáků mu proklouzl. Nicméně kurfiřt Todbringer došel alespoň částečného zadostiučinění, když zabil psa Rudochřtána a pověsil jeho zbytky z hradeb Middenheimu. A Khazrak tak nyní přemýšlí nad způsobem, jak oplatit tuto urážku na cti.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.