Eldarští piráti

Eldarská rasa je pradávná a její lodě patří mezi ty nejvyspělejší v galaxii. Navíc k tomu, kapitáni a posádky lodí jsou ze všech ras zřejmě nejlépe trenovaní a přirozeně nejschopnější cestovatelé vesmírem. Eldarské lodě se pohybují díky získávání hvězdné energie přes své plachty, přičemž tuto energii používají k pohybu. Množství energie, které mohou získat a tím pádem i vzdálenost, na kterou se mohou pohybovat, závisí na jejich směrování s ohledem na nejbližší hvězdu. Jejich lodě jsou elegantní a extrémně pohyblivé, což jim umožňuje bleskově zahájit útok a uniknout, než dostanou pomalu se pohybující nepřátelé šanci reagovat. Eldarské lodě jsou chráněny holopoli, která matou senzory protivníka a činí z nich jen obtížně zasažitelné cíle, spíše než že by jim poskytovaly jakoukoli fyzickou ochranu. Nicméně útoky, které je zasáhnou, většinou způsobují významné poškození jejich vyspělým, ale křehkým plavidlům.

Jako rasa jsou eldaři vysoce úspěšnými nájezdníky. Používají rychlých útoků typu udeř a uteč, aby eliminovali izolovaná ohniska nepřítel, přičemž využívají své rychlosti a pohyblivosti, aby zasáhli tam, kde je soupeř nejslabší. Nicméně, pokud je nepřítel schopen použít dostatečné síly, eldarské lodě nejsou tak odolné, aby vydržely zuřivé bombardování plného střetu flotil. Proto početní síla a kompaktní obrana byly vždy nejlepšími taktikami používanými proti eldarskému útoku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.