Flotily vesmírných mariňáků

Když Guilliman zahájil svou dlouhou a náročnou přípravu Codexu Astartes, byla budoucí role flotil lodí u Adeptus Astartes poměrně ožehavou. Pro Impérium, stále se zotavující po ničivé Herezi, která ho téměř roztrhala na kusy, bylo rozložení sil zásadní volbou. Nejextrémnější navrženou nabídkou byla ta, že by se vesmírní mariňáci vzdali pravidel nadobro, krom vnitrosystémových transportů pro přesuny mezi domovským světem a okolními měsíci. Corax, stejně jako jiní, silně protestoval s argumentem, že pokud by byli vesmírní mariňáci lépe vybaveni svými vlastními flotilami, nebyla by jeho legie tak tvrdě zdecimována, když padla do pasti na Istvaanu V, kterou jim nachystal Horus a nově odhalení zrádci. Nakonec bylo dosáhnuto kompromisu, který limitoval vesmírné mariňáky na plavidla, jejichž primární rolí byl transport, převoz a usnadnění planetárních útoků. Pouze těm nejmenším plavidlům bylo povoleno fungovat jako dělové lodě, s většími bitevními bárkami a útočnými křižníky zůstávajícími hlavně pomocníky při invazi, což mělo zajišťovat, aby vesmírní mariňáci nikdy nebyli hrozbou nadvládě imperiálního námořnictva. Následné hádky o primární roli lodí nevyhnutelně vedly některé kapituly k vlastnictví poněkud univerzálnějších flotil, než by bylo imperiální námořnictvo schopno porazit.

Oproti plavidlům imperiálního námořnictva mají lodě vesmírných mariňáků relativně malou posádku. Vesmírný mariňák je příliš cenný, než aby jím bylo plýtváno k ovládání zbraně nebo sledování měřících obrazovek, a tak jen důstojníci na palubě bývají vesmírní mariňáci, stejně tak několik techmariňáků udržuje motory a stará se o všechny ostatní povinnosti. Téměř všechny lodní systémy jsou provozovány a monitorovány servitory; pololidskými kyborgy, kteří jsou napojeni na zbraně, motory a komunikační stroje plavidla. Je zde také několik set kapitulních sluhů, kteří se starají o zbylé povinnosti, jako je rutinní úklid a údržba, obsluha vesmírných mariňáků během času jídla a jiné tak ctěné činnosti. Tito sluhové pochází z kapitulní domovské planety nebo enklávy, kterou ochraňuje, mnozí z nich jsou novicové nebo uchazeči, kteří neuspěli v některé z částí rekrutace či tréninkového procesu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.