Gothická válka: 139-142.M41 Známky temnoty I.

Mnozí imperiální učenci věří, že Gothická válka začala několik let před tím, než první invazní flotily vstoupily do sektoru Gothic. Se zpětným pohledem tak lze několik zdánlivě nesouvisejících událostí spojit dohromady, do varování o temnotě a krveprolití, které mělo přijít.

 

Nájezd na Arx

Ačkoli je hlavní část obrany Impéria okolo Oka Teroru umístěna v oblasti známé jako Cadianská brána, v Segmentum Obscurus existuje několik monitorovacích stanic. Tyto předsunuté hlídky jsou neustálým cílem nájezdů a útoků Císařových nepřátel, ale v polovině druhého století 41. tisíciletí se počet těchto útoků dramaticky zvýšil. Nejdůležitějším ze všech, v očích učenců, jsou útoky na monitorovací stanici na Arxu. Vzhledem ke své malé prioritě a důležitosti byl Arx obsazen jen základní posádkou imperiální gardy, jejíž povinností bylo chránit techno-adepty potřebné k udržování pozorovacího vybavení stanice.

Na počátku roku 139.M41 zachytila průzkumná fregata Vyzvednutí zkomolenou prosbu o pomoc od stárnoucího astropatha stanice Arx. Útočníci nebyli identifikováni, a když o čtyři měsíce později dorazily posily, nebylo o těch, kdo za to byli zodpovědní, žádných známek. Imperiální gardisté umístění na planetě byli pobiti. Jak si zapsal kapitán Thetis ze 122. borlianské imperiální gardy do svého deníku.

"Byli šíleně rozsekaní, jejich znetvořená těla byla ponechána mrchožravým divokým psům, kteří jsou jedinými přirozenými predátory Arxu."

Inkvizice vyslala jednoho ze svých agentů, zkušeného inkvizitora Horsta, ale zbylo pro něj jen málo odkazů, které by mohl odkrýt.

Kdyby byl Arx jedinou stanicí napadenou tímto způsobem, stal by se nájezd podivnou hádankou v galaxii plné záhad, na kterou by bylo brzo zapomenuto. Nicméně v následujících třech letech byl v okolních systémech a dokonce sousedních sektorech zaznamenán velký počet podobných útoků a inkvizitor Horst začal předpokládat, že je to součástí nějakého většího probíhajícího schématu. Nicméně bez důkazů, které by podpořily jeho instinkty nebo identifikovaly nájezdníky, se rozhodl hlídat a čekat, až jeho tajemný nepřítel udělá další krok.

 

Mor zatracení

Jen rok po nájezdu na Arx učinilo několik hlídkových plavidel v sektoru Athena hrozivé objevy. Množství imperiálních obchodních lodí a válečných plavidel, mezi nimiž byla jedna bojová loď třídy Emperor, bylo nalezeno, jak nekontrolovaně pluje divokých vesmírem. Po nalodění bylo zjištěno, že celá posádka lodí je mrtvá, její nemocí postižená těla se válí v chodbách a portálech, některá byla dokonce nalezena i na svých pracovních místech. Xebal Astolax, Magos Biologis Adeptus Mechanicus, zaznamenal několik symptomů, které rozeznal při svém zkoumání těl z obchodnického plavidla Shanxi.

"Kůže byla pokryta puklými vředy, krev prořídlá a vodnatá. V mozkové dutině byly nalezeny houbovité výrůstky, které musely způsobovat hroznou bolest a delirium, zatímco oběti byly stále ještě naživu."

Každá loď také nesla známky krátké vesmírné bitvy a toho, že se na ní někdo nalodil, ačkoli nebyli nalezeni žádní mrtví nepřátelé.

Zatímco se inkvizitor Horst proplétal těmito zjištěními, jeho četní agenti a špehové mu přinášeli další novinky. Mezi kapitány imperiálního námořnictva se šířily zvěsti o pradávné opovrhované chaosácké lodi známé jako Morový spár. Obsazena morovými následníky boha rozkladu, stala se tato loď na čtyři milénia pohromou pro imperiální námořnictvo. Infekce mezi posádkami lodí a znovuobjevení Morového spáru musely být více než pouhou náhodou a když vesmírní mariňáci Chaosu ze zrádcovské legie Hlídky Smrti vyplenili úlový svět Morganghast, byl Horst přesvědčen, že síly Chaosu připravují další velký vpád. Strážní stanoviště okolo Cadianské brány byla zalarmována a lodě námořnictva z celého Segmentum Obscurus byly pověřeny zvýšením hlídek okolo Cadie.

 

Anarchie se šíří

Zatímco inkvizitor Horst vyšetřoval aktivitu Chaosu okolo Arxu a v okolních systémech, události se vyvíjely ještě zlověstněji v sektoru Gothic, 2 500 světelných let daleko. Navigátoři Navis Nobilitae informovali o zvýšeném neklidu warpu okolo této oblasti a během roku se stále zvyšoval výskyt warpových bouří. Na mnohých světech byly tyto novinky přijaty s obavami, situace se stala ještě nebezpečnější, když několik náboženských fanatiků rozhlásilo, že Císař byl zklamán, a proto vyslal warpové bouře, aby očistil nesvaté.

To vedlo k vytvoření množství sekt, jejichž členové byli zasaženi pocity hrozícího zatracení. Neměli naději na Císařovo odpuštění a jak šokovaný kazatel z Flexebergu poznamenal:

"Trávili veškerý svůj čas sebemrskáním, aby očistili své duše, odsuzovali nepřiměřené činy u jiných lidí a nutili své sousedy, aby se zbavili svých hříchů a zbavili se svého rouhání. Ačkoli samo o sobě obdivuhodné počínání, zapomněli na své svaté povinnosti vůči Císaři - jak skřípali svými zuby, jejich schránky zely prázdnotou!"

Na mnoha planetách se kulty staly hodně silnými, zvětšily se díky své popularitě na takovou úroveň, že Ecclesiarchie (a někdy dokonce i planetární vláda) nemohla udělat nic, aby zastavila řádící hordy. Jak se hysterie šířila, lynčující se davy se toulaly úly a těžařskými koloniemi při hledání nečistých. Neohlášené upalování a oběšování se staly běžnými, když se zoufalí občané horlivě dali na apokalyptickou víru, vrhali se proti svým přátelům a milovaným, aby odčinili reálné nebo vymyšlené hříchy proti Císaři. Ačkoli to nebyl k žádné pomoci. Flotilní admirál Bratha si stěžoval, když vyslal zprávu na námořní základnu na Port Maw:

"A warp stále víří a zuří a situace se stává čím dál beznadějnější."

Pod zástěrkou šířící se paranoi se k moci dostávaly tajné kulty a koventy, přičemž získávaly ještě více lidí pro své pokřivené cíle. Pošetilí následníci temných bohů otevřeně prohlásili, že Chaos lidstvo zachrání, když se od něj Císař odvrátil. Tisíce, dokonce i miliony, imperiálních občanů oblouzněných falešnými sliby, přidali sek těmto výzvám a Inkvizice byla v těžkém tlaku, aby vykořenila každého z členů kultů, deviantů či heretiků. Situace se ještě zhoršila, když bylo několik námořních plavidel zničeno v docích, díky přetížení generátorů a výbuchům zásobníků. Ačkoli oficiální zprávy označovaly tyto události jako důsledek špatné údržby, chybné munice nebo jiných běžných důvodů, mnozí ochotněji uvěřili příběhům o sabotáži a rebelii ve vlastních řadách námořnictva.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.