Gothická válka: 139-142.M41 Známky temnoty II.

Ruka Temnoty

Zatímco byl sektor Gothic zaplaven anarchií a zmatky, Horst hledal víc vodítek k plánům heretiků. Když uslyšel o chaosáckém útoku na svět Očištění, vyžádal si přítomnost vyšetřovací flotily. Byla zde jedna věc, která odlišovala Očištění od tuctů dalších nájezdů - zařízení známé jen jako Ruka Temnoty. Jeho existence byly známa jen pár z nejdůvěryhodnějších členů Inkvizice, Ruka Temnoty byla neuvěřitelně starým cizáckým artefaktem umístěným hluboko pod povrchem Očištění. Všechny pokusy o nalezení jejího účelu se ukázaly neplodnými, ačkoli dávné legendy, od starších ras jako jsou eldaři, mluvily o Ruce Temnoty s hrůzou a odporem. Obecně se věří, že to musí být zbraň nezměřitelné síly, ačkoli její přesné fungování je záhadou. Když Horst dorazil na Očištění, inkvizitorovy nejtajnější obavy se potvrdily - Ruka Temnoty zmizela. Pokud následníci Chaosu zjistí, jak aktivovat tuto nepředstavitelně silnou zbraň, kdo může odhadnout, jak destruktivní sílu mohou vypustit na síly Impéria?

 

Invaze na Ornův svět

Horst věděl o dalším artefaktu, který byl ve starých mýtech spojen s Rukou Temnoty. Nazývána Oko Noci, byla umístěna na planetě ratlingů jménem Ornův svět. Když Horst vyrazil napřed v nejrychlejší lodi, které velel, dorazila zpráva o útoku na ratlingy. Malá jednotka renegátů se vylodila blízko místa, kde bylo Oko zapuštěno do pradávné sochy, vzývané jako bůh ratlingů v předimperiálních časech. Po krátké potyčce rekrutační armáda imperiální gardy umístěná poblíž přistávací zóny jednotek Chaosu první nájezd odrazila. Nicméně o měsíc později lodě Chaosu obklopily Ornův svět a byla zahájena plnohodnotná invaze. Bezbranní ratlingové neměli žádnou šanci postavit se zkaženým chaosáckým mariňákům a počty mrtvých dosáhly milionů, když byly následníky temných bohů kopce a hory roztrhány ohněm a náboji. Poručík Compton-Hawkins, přidělený k rekrutačnímu týmu, zaznamenal události, které následovaly po útoku:

"Hromady lebek ratlingů se tyčily na planinách, pohřební hranice zatemnily oblohu, když zrádci systematicky vybíjeli cokoliv, co se jim postavilo do cesty. Malá osada Esmeraldino údolí teď není ničím jiným než kouřícím kráterem, kosti jejích 4 000 obyvatel jsou změněny v prach a rozesety po okolní oblasti. Silná seismická nádrž strhla (svah) Velké Belly a smetla sedm měst a 82 000 ratlingů v záplavě valících se balvanů a vřících lavin bláta."

Během tohoto masakru bylo Oko Noci vytrženo ze svého umístění a jeho zloděj zmizel mezi hvězdami. Síly Chaosu tak měly jak Ruku Temnoty, tak Oko Noci, a s nimi možná i moc svrhnout Impérium v jeho velikosti. Inkvizitor Horst byl mučen jedinou otázkou: kde zaútočí poprvé? Odpověď měla přijít brzy.

 

Bouře vypuká

Starý inkvizitor začal shromažďovat rozptýlené zprávy o neobvyklé aktivitě ve stále větší oblasti a dozvěděl se o rozvratu, který zaplavil sektor Gothic. Když vyrazil směrem k tomuto regionu, stále více zpráv o spatření plavidel Chaosu bojovalo o jeho pozornost, což ho utvrzovalo ve víře, že sektor Gothic bude místem pozdější invaze. Měsíc poté co Horst dorazil do sektoru, tři roky poté, co začal vyšetřovat nájezd na Arx, prošla warpem kataklyzmatická vlna. S vířícím burácením zaplavila sektor Gothic ohromná bouře, která ho odřízla od zbytku Impéria. Cokoliv se mělo stát později, lodě a válečníci sektoru Gothic tomu měli čelit sami.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.