Gothická válka: 143.M41 Překvapivý útok I.

První opravdové bitvy Gothické války byly vybojovány, když se rok 143.M41 blížil ke konci. Během prvních pár měsíců konfliktu zahájily flotily Chaosu početné rozsáhlé útoky proti základnám imperiálního námořnictva v sektoru.

 

První útok

Zprávy o útočících flotilách Chaosu se hrnuly z celého sektoru Gothic. Podrobné plánování muselo ustoupit stranou, když se flotily Chaosu zaměřily na tucet hlavních imperiálních základen v sektoru Gothic. Bez varování zaútočili renegáti tvrdě a rychle, přepadli imperiální válečné lodě, které ještě byly v docích nebo obíhaly své stanice. Zastiženo mimo pohotovost a zaměstnáno narůstajícím napětím v sektoru, bylo imperiální námořnictvo jen špatně připraveno, aby odpovědělo na náhlou ofenzívu. Na Bladenu přišla Rhadamanthine přišla díky torpédům o své boční letové paluby, zatímco na Cherys bombardéry Doomfire a Nemilosrdný Ničitel poničily warpové pohony Lorda Sylvana tak vážně, že trvalo téměř dva roky neustálých oprav, než byla loď schopná provést warpové skoky delší než pět světelných roků.

Oběžné stanice proti chaosáckým útočníkům taktéž padly, byly zničeny nebo dobyty pouhou rychlostí útoku. Ztráta mnohých z těchto orbitálních loděnic, jako doků Tripol, Port Imperial a stanice Gathara, byla pocítěna dvojnásob - nejen že zde byly imperiální lodě, které nutně vyžadovaly opravu, ale zařízení, která se o to mohla postarat, byla získána nepřítelem. Kapitán Grove z Admirála Drakea, starého křižníku třídy Relentless používaného jako cvičné plavidlo, byl jedním z málo přeživších útoku na základnu Halemnet v Kyklopském shluku, který byl veden typickým stylem útoku používaným chaosáckými plavidly. Grow a jeho posádka unikli se štěstím, jak ukazuje tento záznam:

4. hlídka, 3. den Euphistles. Pod útokem zrádcovských plavidel. Přiblížili se zpoza hvězd, čímž oslepili naše senzory. Útok dalekodosahovými torpédy zničil Předvoj (lehký křižník třídy Dauntless) a ochromil Indomitus Imperious (křižník třídy Lunar). Proražení z doků s reaktory na 75% operační kapacity. Zapojené do palebné výměny zblízka se švadronou renegátských doprovodných lodí, vyřazení jejich bočních baterií a zničení odpalovačů torpéd.

Vypuknutí ohňů v chodbách na levoboku: spuštění pohotovostních přepážek. Ztráty odhadnuty na 5000 nebo více, mnohé z nich posádky zbraní z bočních palub. Pokoušíme se uniknout, v tom zkouší zabránit plavidlo třídy Slaughter blížící se okolo Halemnetského gravitačního centra. Příkaz přesunout veškerou volnou energii do motorů a uniknout mu. Čas navštívit kapli a modlit se za Císařovu ochranu.

Naštěstí pro posádku Admirála Drakea a mnohé ostatní, se chaosácká flotila normálně neuchylovala k dlouhým bitvám, namísto toho upřednostňovala tvrdě zasáhnout a poté ustoupit, zanechat imperiální námořnictvo s těžkými ztrátami, s mnoha hlavními loděmi zničenými nebo vyžadujícími měsíce oprav a přezbrojování.

 

Obrana Oraru

Nicméně chaosácké flotily nedosáhly totálního úspěchu. V pár bitvách zrádci utrpěly vážné ztráty po protiútocích, zvláště pak během obrany úlového světa Orar. Když jedna z mnohých chaosáckých válečných flotil, vedená chaosáckých vojevůdcem Malefica Arkhamem, přepadla imperiální bojovou skupinu, která sídlila na Oraru, nenašla, v tomto případě, svého nepřítele nepřipraveného a bezmocného.

Aktuálně dostávajíc příkazy pomoci s potlačením rebelie v sousedním systému, imperiální bitevní skupina, vedená kapitánem Compelem Bastem na bitevním křižníku Imperious, se právě připravovala vystoupit za orbit. Právě v plné pozici ostražitosti se imperiální lodě snadno vyhnuly úvodní torpédové salvě nájezdníků a provedly protiútok. Co se stalo poté je nejlépe shrnuto Bastem samotným:

"Neschopny přerušit svůj útok, lodě Chaosu padly do spršky torpéd, střelby z dělové paluby a raket z orbitálního opevnění Oraru. Náš Nova kanón plně zasáhl renegátskou loď Bezduchý, ochromil plavidlo v ohromném výbuchu plynu a úlomků. Extra nápojové dávky pro posádky děl tuto noc."

"Když jsme se přiblížili k finálnímu úderu, ostatní chaosácké lodě ponechaly svou sesterskou loď jejímu osudu a pokusily se uniknout. V bouři ohně valícího se do jejího porušeného trupu, se Bezduchý nakonec zničil sám, když jeho warpové motory implodovaly pod pokračujícím ostřelováním. Můstek Arkhamovy lodi, Smrťozhouby, byl rozmetán na kusy salvou střelby z Železného vévody, a panují zvěsti o tom, že Arkham byl jediným mužem na můstku, který se vyhrabal z trosek, nějak chráněn svými temnými pány."

"Ocenil jsem posádky našich útočných letadel za jejich úžasné výkony během plnění jejich povinností. Několik našich bombardovacích křídel bylo zásadních ve změně Smrťolebky na vrak. Naneštěstí jsme nebyli schopni získat naši odměnu, jelikož byl vrak zachycen gravitací Oraru a zlomen ve vnější atmosféře."

Pouze hrstka doprovodných lodí Chaosu unikla bez poškození a Smrťozhouba a její flotila byly pronásledovány ze systému pomstychtivými imperiálními veliteli.

 

Nepravděpodobní spojenci

Orar nebyl jediným velkým nezdarem sil temnoty během úvodních fází války. V jednom z bojů vyrazila malá flotila Chaosu skládající se z doprovodných lodí tříd Iconoclast a Infidel na nájezd na Denerair v Kyklopském shluku a padla do pasti početných orčích pirátů v sektoru. Zkomolené vysílání lodí Chaosu bylo přerušeno, avšak dalo vodítka k tomu, co se stalo.

S použitím tradiční taktiky číhání v asteroidovém poli na nepřipravenou oběť, vyrazili orci ze svého úkrytu a zaútočili do srdce flotily Chaosu. Neschopné využít své větší manévrovatelnosti ve vířících se asteroidech, plynu a prachových oblacích, byly chaosácké lodi orky sraženy a žádné z plavidel bitvu nepřežilo.

Poté co uslyšel tyto novinky, lord admirál Ravensburg prý pronesl toto: "Kdyby to nebyla zatracená zelenokožská zvěř, udělal bych jejich velitele svým vlajkovým kapitánem," ačkoli později toto vyjádření zamítl. Takové události však byly vzácné a zelenokožci vesele pokračovali v útocích na imperiální obchodníky, stejně tak jako v boji proti útočícím válečným flotilám.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.