Gothická válka: 143.M41 Překvapivý útok II.

Bitva o Blackstone IV

Úvodní útoky Chaosu udeřily na důležité body, jako byly kovářské světy Adeptus Mechanicus nebo námořní základny. Ze sedmnácti základen v sektoru Gothic bylo šest umístěno na pevnostech Blackstone. Jak nám říká Liber Monumenta:

"Architekti staveb známých jako pevnosti Blackstone zůstávají neznámými. Veškeré analýzy jejich materiálů a konstrukčních metod se ukázaly neprůkaznými. Pokusy je datovat se výsledkem silně liší od stáří sedmnácti tisíc let po tři sta tisíc let. Každopádně byly neaktivní až do svého objevení na počátku druhého tisíciletí Císařovy božské vlády. Dokonce i s většinou systémů nefunkčních tvoří pevnost Blackstone nepřekonatelný podklad po námořní základnu."

Po rozsáhlých úpravách Adeptus Mechanicus, po dodání Impériem vytvořených obranných věží a hlavních zbraňových systémů, se obranné schopnosti vyrovnaly i těm, které měly námořní velící stanice na samotném Port Maw. Bylo pýchou bitevní flotily Gothic, že žádná z pevností Blackstone nikdy nebyla získána v bitvě.

To se mělo změnit v systému Rebo, kde námořní základna Blackstone IV obíhala pátý svět systému. Flotila Chaosu, snad vedená Abaddonem samotným, napadla Rebo V. Imperiální lodě na stanici se postavily na zuřivý odpor, ale byly přečísleny velikostí flotily, které čelily. Dvacet hlavních lodí, včetně dvou bitevních lodí třídy Despoiler a nespočtu doprovodných plavidel, se vrhlo na vnější opevnění Rebo a zaútočilo na Blackstone IV samotnou.

Bitva byla krátká a krvavá - jakmile se flotila přiblížila na dostřel, napájecí systémy pevnosti Blackstone kompletně vypadly. Bez energie byly zbraně neschopny vypálit, opancéřované brány startovních pozic útočných letadel se nemohly otevřít a posádka na palubě byla bezbranná. Brzy poté co byla tato informace odeslána hlavním astropathem, Blackstone IV padla do rukou útočníků. Z Rebo už nedorazily žádné další zprávy a bylo předpokládáno, že nikdo nepřežil. To byl první z kritických úderů, které šokovaly imperiální síly už od počátku války.

 

Smrt Savavenu

Dokonce i poté co Abaddon provedl svůj útok na Rebo, mnohem větší pohroma měla postihnout obránce sektoru Gothic, Na Savavenu, kardinálském světě Ecclesiarchie, pár obranných lodí systému mohlo udělat jen málo, aby ochránilo svou planetu proti novému a neuvěřitelně silnému plavidlu. Jednoduše přezdívána Zabiják planet, tato ohromná loď se blýskala zbraňovými palubami, bateriemi a systémy odpalovačů torpéd. Poté co obránci ustoupili před jeho neúprosným postupem, dosáhl Zabiják planet orbitu nad Savavenem. Jeremiah Soldagen, velitel orbitálních obranných sil, později zaznamenal hrozné události, které následovaly:

"Uvnitř centrální dutiny [Zabijáka planet] jsme mohli detekovat ohromnou vlnu energie. Energie praskala z množství vstupů na trupu. Poté, s výstřelem, který zastřel slunce z našich skenerů, spustil palbu. Paprsek energie trval po zhruba půl hodiny. Císař ví, jak mohou generovat tolik energie. Napojili jsme se na planetární senzory, abychom viděli, co se děje na povrchu. Ten paprsek si prorážel cestu skrz míle planetární kúry a propálil se pláštěm pod ní. Když útok skončil, magma vytrysklo z tohoto jako kontinent velikého poranění, trhajíce Savaven zevnitř. Moře se vypařila v oblaka, ledové čepice roztály a celé kontinenty se ponořily pod přílivovou vlnou. S takovým nepředstavitelným vypuštěním energie byl Savaven sražen ze své vlastní přirozené orbity a obrácen ve své ose. Hádám, že tou dobou už nikdo nebyl naživu, ale pokud ano, pak už to nebylo na dlouho. Jako přídělový balíček ve vaší ruce, rozpadl se Savaven sdo tisíců fragmentů. Nyní zde je jen asteroidové pole, opravdu husté, znemožňující navigaci. Na Savavenu žilo čtrnáct miliard lidí. Čtrnáct miliard mrtvých v hodině."

Soldagen a ostatní přeživší trpěli traumatickými mentálními poruchami z toho, co viděli a o tři měsíce později si všichni vzali své životy v hromadné sebevraždě. Efekt na imperiální morálku byl devastující. Všichni už slyšeli o Exterminatus fúzními torpédy, virovými bombami a torpédy pálícími atmosféru, ale vědět, že nepřítel má schopnost zničit celou planetu, ne jen vše živé na ní, muselo být tou nejmrazivější myšlenkou, které jakýkoli námořník kdy čelil. Jak novinky otřásaly imperiálním námořnictvem, byl inkvizitor Horst ponechán v myšlenkách, zda tato síla byla získána vlastnictvím Ruky Temnoty a Oka Noci. Pokud to bylo něco jiného, pak možná měly přijít ještě horší novinky.

 

Problémy s eldary

Neustálým problémem pro lorda admirála Ravensburga, velitele celé bitevní flotily Gothic, byla přítomnost velkého množství eldarů v sektoru, kteří prováděli rychlé nájezdy ze svých skrýší v mlhovině Graildark. Je dokonce široce věřeno, že během války byl v sektoru Gothic celý eldarský světolet, ačkoli neexistují žádná potvrzená sledování a jeho lokace nebyla nikdy určena.

Z pirátským sil zamořujících Impérium, skupina zvaná Katové se stávala stále aktivnější, jak Gothická válka pokračovala, až se počet jejich nájezdů zvýšil ze tří v 143.M41 na osm v 147.M41. Neschopen stopovat pokročilé eldarské lodě zpět na jejich základnu a v silném podezření, že jsou nějak napojeny na unikající světolet, Ravensburg mohl dělat jen málo, aby se bránil proti cizákům a bylo tak na jednotlivých velitelích bitevních skupin, jak nejlépe konat proti těmto úskočným nepřátelům.

 

Vlčí smečky se shromažďují

Nejen eldaři pytlačili na transportních lodích a obchodnících Impéria. Bandy lidských pirátů, renegátů z Oka Terory či dokonce plavidla jiných cizáckých ras, všichni zvýšili svou aktivitu. Námořními důstojníky, kteří je pronásledovali, nazývaní vlčí smečky, tyto vandrující bandy malých lodí lovily plavidla a konvoje kohokoliv a každého. Admirál Koburn, z druhé flotily bitevních křižníků, si hořce poznamenal:

"Pokud dojde na přímý boj, nebyli by žádnou výzvou pro naše zbraně. Ale [nájezdníci] jsou mazaní a nikdy neriskují otevřenou bitvu, pokud si to nemohou dovolit. Smečka uždibuje zezadu našich konvojů, získávaje jeden transport tady, obchodní plavidlo tam. Jejich oblíbenou taktikou je číhat v asteroidovém poli či operovat z opuštěných měsíců, kde je nemožno je odhalit a ještě náročnější je vykořenit. Dokonce jsem slyšel i o jedné bandě, která dokovala na stanici ve vnější atmosféře plynného obra v systému Fullarn. Každý měsíc přináší více zpráv o jejich útocích, ale my si nemůžeme dovolit postrádat více lodí z našich bitevních linií pro doprovod konvojů."

Imperiální flotila bojovala s dvěma nepřáteli najednou: bitevními flotilami Chaosu a orkskými, lidskými a eldarskými piráty, kteří byli stálou hrozbou imperiálními obchodu dokonce ještě než Gothická válka začala. Všude byly imperiální síly v defenzívě, vyháněny z jednoho světa po druhém, z jednoho systému po druhém. Ztráty byly vysoké a loděnice a orbitální stanice bojovaly stále rostoucí bitvu o zásoby a lidskou sílu. Temnota sestoupila na sektor Gothic a zdálo se, že se světlo už nikdy nevrátí.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.