Gothická válka: 150-151.M41 Vzkříšení Impéria I.

Po prvních sedm let Gothické války bojovalo Impérium defenzivně na své rozlehlé bitevní linii. Jak rok 150.M41 přešel v rok 151.M41, lord admirál Ravensburg se rozhodl přenést boj k nepříteli a vyrvat to, co bylo vzato.

 

Bitva o Gethsemane

Vědomý si toho, že ačkoli jsou lodě Chaosu celkově početnější, jsou rozděleny do mnoha menších flotil, bylo nadějí lorda Ravensburga, že by mohl zničit útočníky, pokud by postavil moc bitevní flotily Gothic proti každé z chaosáckých flotil jednotlivě. To byl velmi riskantní trik, protože shromáždit bitevní flotilu v nějaké síle znamenalo oslabit doprovody konvojů, systémové hlídky a švadrony protipirátské služby. Ravensburg uvedl své důvody v dopise inkvizitoru Horstovi, říkaje:

"Jsou to kruté časy, které vyžadují rozhodnou akci. Pokud nebudeme konat odvážně a s důvěrou Císaře, během deseti let vykrvácíme a ztratíme celý sektor pro naše nepřátele. Nejenže rozhodný úder zničí nepřátelské lodě, ale vyšle i zprávu jak flotilám Chaosu, tak imperiálním silám - Impérium se nehodlá vzdát bez boje."

Po množství zrušených útoků a neúspěšných začátcích, Ravensburg uviděl svou první reálnou šanci v polovině roku 151.41, když průzkumné lodě podaly zprávu o flotile Chaosu pohybující se směrem k systému Getsemane. Přikazuje svým úderným sílám, aby se vydala na cestu maximální možnou rychlostí, převzal Ravensburg osobně vedení na palubě Božského práva. Se sedmnácti hlavními loděmi (včetně dvou bitevních lodí a dvou bitevních křižníků) a dvaceti doprovodnými plavidly pod svým velením, pronásledoval Ravensburg nepřátelskou flotilu do oblasti Gethsemane. Náhle si uvědomujíc svou tíživou situaci, zamířily síly Chaosu znovu ze systému, aby se dostaly dostatečně daleko od hvězdy Gethsemane, aby provedly warpový skok. Ravensburg vyslal nejrychlejší lodě ve své flotile do pronásledování a týden trvající honička započala. Co následovalo poté, bylo zaznamenáno v pamětech kapitána Blythe ze Strážce:

"Jak jsme následovali utíkajícího nepřítele, přišly varovné signály o další nepřátelské flotily v kolizním kurzu. Byli jsme nalákáni do pasti! Posílena dalšími dvanácti loděmi se flotila Chaosu obrátila na nás a jediné, co jsme mohli dělat, bylo vyhnout se většině nepřátel. I když jsme tak učinili, ztratili jsme nejméně tři ničitele a čtyři fregaty v sérii malých střetnutí. Nepřátelské ztráty se vyšplhaly na nejméně pět doprovodných plavidel a možná i na deset a více. Se všemi našimi zbraněmi pod velení lorda Ravensburga nám nezbylo nic jiného, než utéct. Lovci se stali lovenými!"

Blythe a jeho bitevní skupina mířili zpět směrem do blízkosti Ravensburgovy hlavní flotily, ale dokonce i s Ravensburgovými hlavními loděmi byly imperiální síly značně podzbrojené. Po tři dny dvě flotily kroužily a stíhaly jedna druhou po systému, když ani jeden z flotilních velitelů nebyl připraven přidělit většinu svých lodí proti nepříteli, jehož pozice byla neznámá. Tři týdny po příchodu do systému se Ravensburgova flotila a lodě Chaosu srazily. Šest fregat třídy Firestorm odhalilo flotilu Chaosu poblíž Gethsemane II, využívaje několika prachových oblaků, aby nebyly samy detekovány. Využívaje příležitosti, přesunul lord admirál celou flotilu k útoku. Ravensburgovi ničitelé Cobra vyslali několik torpédových salv z extrémní vzdálenosti - ačkoli měli málo šancí způsobit poškození, torpédové útoky donutily chaosácké lodě změnit svůj směr tak, že se pohybovaly přímo proti imperiálním hlavním lodím. Vlajkový poručík Martym, na palubě Božského práva, k událostem bitvy poznamenal:

"Donuceny k čelnímu střetu s naší flotilou, chaosácké lodě vyšly z úvodní palebné výměny špatně. Salvy našich torpéd se vehnaly do jejich flotily, některé minuly, jiné zasáhly cíl s květy výbuchů. S našimi čelními štíty a opancéřovanými příděmi, jejich opětovaná palba způsobila jen málo škod. Naše doprovodná plavidla držela nepřítele v kompaktní mase, když jsme prošli jejich liniemi. Loď se otřásla, když jsme vypálily z obou bočních stran najednou. Poté vydal lord Ravensburg příkaz a my spustili nepřetržitou palbu do jejich lodí. Hvězdy byly přecpané nepřáteli a z takové vzdálenosti jsme mohli jen těžkou minout."

Imperiální flotila roztrhala své protivníky, v úvodním průletu ochromila čtyři hlavní lodě a zničila jedenáct doprovodných lodí. Raději, než aby se obrátil do boje, který by mu s pohledem zpět přinesl velké naděje na vítězství, přikázal vojevůdce Chaosu své flotile pokračovat v jejím kurzu v pokusu uniknout.

 

Úder Katů

Zdálo se, že chaosácká flotila dokáže znovu uniknout spravedlnosti, jak rychlejší zrádcovská plavidla začala unikat Ravensburgovu pronásledování. Dokonce jak nepřítel unikal, mělo se odehrát další drama, jak ukazuje toto svědectví kapitána Drewa ze Statečnosti:

"Zaútočili bez varování - jednu minutu byla obrazovka čistá, tu další se úplná armáda eldarských lodí objevila naproti chaosácké flotile. Poznávajíce barvy Katů na jejich plavidlech, obávali jsme se o své životy. V okamžiku, kdy jsme se pokoušeli přesunout do nového směru, se naše sny staly neskutečně šťastnými. Eldaři napadli nepřátele, ne nás! Pamatuji si slyšet výkřiky radosti na můstku, jak se vlna střel kopí propálila trupem jedné z jejich bitevních lodí, vyrvala trosky a rozpoutala plameny na jejích horních palebných palubách."

Zachyceny mezi útočícími eldary a Ravensburgovou flotilou, byly chaosácké lodě zničeny, ačkoli tucet dalších Císařových plavidel byl zmrzačen nebo zničen, než bylo dosaženo vítězství. Proč se eldaři rozhodli propůjčit svou sílu imperiálnímu zájmu, nebylo nikdy odhaleno, ačkoli se obecně věří, že se konečně doslechli o Abaddonově dobytí pevností Blackstone a viděli alianci jako svou jedinou šanci na přežití.

 

Příliv se obrací

Jak se novinky o Ravensburgově velkém vítězství rozšířily flotilou, mělo přijít ještě víc slibných událostí. V posledních měsících 151.M41 se začaly warpové bouře, které izolovaly sektor Gothic, uklidňovat a několik lodí ze sousedních bitevních flotil dorazilo, aby posílilo krvácející flotily lorda admirála. Také dorazily bitevní bárky a útočné křižníky několika kapitul vesmírných mariňáků, přinášející do boje čerstvé elitní jednotky. Pevná obrana Impéria, ačkoli místy narušená, zabránila chaosáckým flotilám dosáhnout rychlého vítězství a s pomocí eldarů a lodí z blízkých sektorů, mohli služebníci Císaře přejít do útoku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.