Gothická válka: 150-151.M41 Vzkříšení Impéria II.

Zničení Tarantisu

Stejně jako Ravensburg nikdy neuvažoval o porážce, zdá se, že Abaddon byl stejně tak zdráhavý vzdát se toho, co vyhrál. Se dvěma, možná třemi, pevnostmi Blackstone pod jeho velením, byl to Abaddon, kdo byl největší hrozbou pro imperiální světy v sektoru Gothic. Jak moc velké nebylo uvědoměno až do útoku na systém Tarantis. Ležící na okraji sektoru Gothic, byl Tarantis obvyklým shromažďujícím místem pro lodě vstupující nebo opouštějící region ze sektoru Tamahl a bylo to tady, kde se Abaddon pokusil zarazit přicházející příliv posil.

Jeho hlavní flotila, doprovázená všemi třemi chybějícími pevnostmi Blackstone, smetla několik imperiálních lodí blízko místu, kde vystoupila z warpu. Rychle se blížící do systému, křižníky a bitevní lodě armády Chaosu prorazili v linii obránců díru, aby umožnily pevnostem Blackstone projít. Nespočetné miliony posádek námořnictva a imperiální gardy zemřely, planety byly zničeny a nespočetná množství nevinných zahynula, jak se dvě mocné flotily srazily, ale to co se stalo poté, zcela zastínilo předchozí strašlivé události války. Kombinující svou sílu stejným způsobem jako na Fularisu, pevnosti Blackstone vypustily masivní energetickou vlnu do hvězdy Tarantisu. Se svým úkolem splněným lodě Chaosu provedly taktické stažení a poté znovu skočily do warpu.

Po celý měsíc hvězda Tarantisu zuřila a pěnila. Mučivé bouře se posouvaly po jejím povrchu, její korona se zvětšila, až pohltila dva nejbližší světy. Kdo mohl, uprchl ze systému, ale evakuovat populaci tří světů byl nemožný úkol. Čtyři týdny po Abaddonově útoku se z hvězdy Tarantisu stala nova, ničíce vše do vzdálenosti mnoha tisíc miliard mil ve všech směrech v bouři plynu a plazmatu. Tarantis, celý hvězdný systém, už neexistoval a Abaddon měl moc rozpoutat svou destrukci, kdekoli si přál.

 

Past sklapla

Lord Ravensburg pevně věřil, že se Abaddon pokusí získat zbylé tři pevnosti Blackstone, ale neměl žádnou představu, proti které chaosácký vojevůdce zaútočí příště. Lov pokračoval po dalších šest měsíců, s jak imperiálními, tak eldarskými loděmi hlídkujícími podél dlouho zapomenutých systémů v zoufalé snaze najít Abaddona a jeho strašlivé zbraně. Poté síly oponující Chaosu dosáhly průlomu - eldaři lokalizovaly Abaddonovu flotilu v Nižším Lysadesu a byly schopny použít svých pokročilých lodí, aby ho stopovali skrz warp.

Z jeho kurzu bylo jasné, že se Vojevůdce připravuje na zahájení útoku na Schindlegeist, kde se v hlubině vesmíru vznášela Blackstone V. Ponechávajíce pouze pár plavidel, aby se vypořádávaly s ostatními chaosáckými flotilami, spěchali Ravensburg a Eldaři, aby dosáhly Schindlegeistu přes Abaddonem. Používaje pradávné warpové brány ukázané jim eldary, uháněli imperiální admirálové přes sektor a dorazili pět dní před tím, než měl oblasti dosáhnout Abaddon. S neustálým proudem informací ohledně Abaddonových akcí se imperiální lodě a eldaři uložili k čekání.

Přečísleni a chyceni překvapení, bylo zde jen málo, co mohli kapitáni zrádcovských lodí učinit, krom zemření v boji. Po tři dny dvě mocné flotily bojovaly, způsobujíce hrozivé ztráty na obou stranách. Ale přes veškerou jejich zuřivost se lodě Chaosu jednoduše nemohly vyrovnat silám proti nim shromážděným. Jak se třetí den bojů blížil ke svému krvavému závěru, prorazil Abaddon ještě jednou s pevnostmi Blackstone skrz imperiální obranu a zamířil ke hvězdě. Ravensburg přikázal všem volným lodím, aby je pronásledovaly, ačkoli vědět, že je jen málo, co může učinit, aby zastavil tyto obry. Jen Plamen očisty byl dost blízko na útok, ale zbraně bitevního křižníku měly na ohromné stanice jen malý účinek.

Jak pevnosti shromažďovaly energii pro svůj kataklyzmatický útok, byly znovu propojeny mocnými energetickými paprsky. Vida jen jedinou šanci, přikázal kapitán Abridal přesunout veškerou energii do štítů a vedl Plamen očisty do středu křížících se silových vln. Loď byla takřka okamžitě zničena, roztříštěna na atomy. Nicméně výbuch spotřeboval energii pevností a, jak Abridal doufal, pevnostem Blackstone trvá nějakou dobu, než shromáždí energii potřebnou pro další útok. Naštěstí, čas bylo něco, co Abaddon postrádal.

 

Abaddonova porážka

S jejich energetickými systémy vyčerpanými, mohli pevnosti Blackstone činit jen málo. Abaddonovi se podařilo uniknout do warpu se dvěma z nich, po dlouhém pronásledování po okrajích systémů Schindlegeist a skočit do warpového prostoru nebezpečně blízko gravitačního okruhu. Imperiální flotila obklíčila třetí a pálila ze všech svých zbraní, ačkoli jen s malým účinkem. Nakonec dva útočné křižníky kapituly vesmírných mariňáků Andělů Vykoupení, spolu s útočnými loděmi Božského práva nalodily osamocenou pevnost v pokusu ji znovuzískat. Podporučík Goldwyn byl součástí námořní naloďovací skupiny a později referoval svých nadřízeným:

"Byli jsme překvapeni, že jsme na palubě pevnosti Blackstone nenalezli žádnou posádku. Při našem nalodění nebyl žádný odpor a po vstupu pro mě byla totálně nerozpoznatelné formy proti základně, na které jsem byl cvičený. Zdi samotné pulzovaly energií, jejich povrch byl žilkovaně černý - zcela odlišný od křiklavě bíle natřených chodeb a místností, které jsem nazýval domovem po šest let. Nebylo zde známek jakékoli úpravy vytvořené technokněžími, jako by naše přídavky byly zcela odstraněny. Byli jsme na palubě možná hodinu, když vzduch naplnilo vysoko posazené sténání a stěny začaly rudnout. Pocit paniky zachvátil naše srdce a my spěchali zpět do Sharků (útočných lodí). Byli jsme tam právě v čas, neboť ihned poté, co jsme ji opustili, se pevnost začala lámat, pomalu se rozpadat do tisíců úlomků. Měl by to být veselý okamžik vidět našeho nepřítele zničeného, ale ačkoli nemohu říci proč, bylo moje srdce naplněno smutkem a já se nemohl dostat přes pocit, že něco úžasného zemřelo."

Zhruba ve stejnou dobu, kdy se znovuzískaná Blackstone zničila sama, provedly ostatními pevnosti Blackstone v sektoru Gothic také autodestrukci. Nikdo neví, jestli se pevnosti pod Abaddonovou kontrolou samy zničily podobným způsobem; povídačky kolují o tom, že byl chaosácký vojevůdce viděn jak s, tak bez těchto pradávných strojů ničení. Jak a proč se pevnosti Blackstone samozničily zůstává tajemstvím, ale inkvizitor Horst podle záznamů řekl admirálu Ravensburgovi:

"Kdo může říct, co by Abaddon udělal se všemi šesti! Některé věci jsou příliš nebezpečné, aby jim bylo dovoleno existovat a někdo nebo něco rozhodlo, že pevnosti Blackstone jsou mezi těmito věcmi..."

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.