Imperiální flotily

Téměř každá loď v Impériu je částí imperiální flotily kontrolované kněžstvem; jen relativní hrstka z nich nenáleží k několika speciálním organizacím jako jsou Adeptus Mechanicus, kapituly vesmírných mariňáků a Inkvizice, nebo malému počtu ctěných a pradávných obchodnických rodin. Dokonce i regimenty imperiální gardy musí spoléhat na imperiální loďstvo, které je transportuje do vzdálených válečných zón. Toto loďstvo se dělí na civilní plavidla obchodního loďstva a válečné lodi imperiálního námořnictva.

Pro usnadnění organizace je Impérium rozděleno do pěti Segmentae Majoris, z nichž každý má svou obchodní a námořní flotilu. Flotilní přístavy pro tato plavidla jsem v segmentární pevnosti v každém ze segmentů - těmi jsou: Mars v Segmentum Solar, Kar Duniash v Ultima Segmentum, Bakka v Segmentum Tempestus, Hydraphur v Segmentum Pacificus a Cypra Mundi v Segmentum Obscuras. Velitelé segmentárních flotil, nejvyšši lordi admirálové, jsou silnými osobnostmi a někdy dokonce mohou být jedním ze slavných nejvyšších lordů Terry.

Celý lidmi obývaný vesmír je pak dále dělen na sektory, což jsou nejčastěji krychle vesmíru táhnoucí se prostorem o hraně 200 světelných let. Každý sektor se skládá z množství sub-sektorů, které se liší od deseti po dvacet světelných let ve svém průměru. Jejich centrem jsou hustě osídlené shluky hvězd, důležité světy nebo křižovatky různých obchodních cest vedoucích warpem. Oblasti mezi sub-sektory a sektory. Neprozkoumané nebo neobydlené regiony, cizácké říše, oblasti nedosažitelné warpem atd. - jsou známy jako divoký vesmír nebo divoké zóny a tvoří mnohem větší část galaxie než je ta kontrolovaná lidstvem.

Pro všechny praktické účely je bojová flotila sektoru největší námořní operační organizací, která je pod velením lorda admirála. Každá bojová flotila se poté dělí na určitý počet bojových skupin. Bojové skupiny nejsou stálými organizacemi, ale operačními skupinami, doprovody konvojů, hlídkovými flotilami či dalšími uskupeními utvořenými k plnění určitých funkcí. Několik bojových skupin je téměř stálými, jako třeba 1. terranská Armada bitevních křižníků, ale většina z nich je shromažďována a následně rozpouštěna jak nutnost poroučí. V závislosti na své velikosti a roli může být bojová skupina řízena zkušeným kapitánem některé z lodí nebo komodorem, flotilním admirálem či admirálem, někdy dokonce i lordem admirálem samotným.

 

Bojové lodě Impéria

Každá bojová flotila se běžně skládá z 50 až 75 válečných lodí různé velikosti, ačkoli v některých sektorech to může být více či méně, podle důležitosti sektorů a počtu nepřátel, se kterými se musí utkávat. Stejně jako k torpédoborcům, fregatám, křižníkům a bojovým lodím, má bojová flotila přístup k nespočetným plavidlům menší velikosti jako různé transportní lodě, raketoplány, kurýrní lodě a dalekodosahové hlídkové lodě. Navíc k mezihvězdným lodím, je sektor chráněn početnými loděmi neschopnými cesty warpem, jako jsou systémové hlídkové lodě nebo obranné monitory. Ty jsou podporovány pevnými opevněními - vesmírnými stanicemi, orbitálními obrannými platformami, na zemi umístěnými obrannými lasery a sily raketových střel nebo orbitálními minami.

Může se zdát, že se jedná o ohromnou sílu, ale oblast, kterou pokrývá, je obrovská a námořnictvo musí být připraveno starat se o mnoho různorodých a složitých úkolů. Průměrný sektor, třeba některý v západních spirálních ramenech, které jsou lidstvem obydleny nejhustěji, může obsahovat desítky tisíc hvězd a pokrývat oblasti o 8 milionech krychlových světelných let. V této ohromné pustině má jen malá část systémů planety a jen malý podíl z nich je obydlen nebo je alespoň obyvatelný. Nicméně lodě bojové flotily musí kvůli nepřítelům neustále pročesávat tuto oblast, chránit obchodní dopravu před piráty a útoky cizáků, transportovat a doprovázet armády imperiální gardy, poskytovat orbitální podporu planetárním armádám a nelze se nezmínit o poskytování průzkumných flotil a rutinním hlídkování.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.