Křižník třídy Carnage

Křižníky Chaosu

Křižníky třídy Carnage byly vytvořeny jako podpůrná plavidla flotily, která využívají svých dalekodosahových zbraní k poskytování podpůrné palby ostatním lodím. Byla to konstrukce, který se setkala se špatným osudem, zaznamenala technické obtíže s napájením tak dalekonosných zbraní a způsobila rozkol v bojové flotile Obscura. První křizník třídy Carnage (Neúprosný) vyrazil do akce během Skalanthraxského vylodění, při kterém tvořil podporu šesti transportním lodím, které se pokoušely vytvořit předmostí na napadeném světě. Nicméně, když se zrádci přiblížili ke konvoji, obrátil Neúprosný své zbraně proti transportům a zničil tři z nich. Zbývající transporty dosáhly povrchu, ale zjistily, že jejich přistávací místo bylo vyzrazeno a vzápětí byly rychle renegáty přečísleny. Přejmenována na Zasvěcence Skalathraxu, tato loď přežila tři tisíciletí blokád a útoků na konvoje, než byla nakonec zničena imperiálními agenty, zatímco kotvila v rebelské pevnosti v sektoru Priam. Několik dalších křižníků třídy Carnage rebelovalo proti Impériu, mezi nimi i jeden zvaný Anarchistická vendetta - ta byla ztracena po masové vzpouře posádky, která za sebou nechala rozsekané zbytky svých důstojníků na stanici 26/A, krvavě vyrazila z doků a způsobila velká poškození, než byla zastavena intervencí bojové lodi třídy Apocalypse Hrabě Helbrecht.

Slavné lodě: Zasvěcenec Skalantraxu, Chlípné znesvěcení, Nadměrný, Anarchistická vendetta

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.