Počátek flotily Tau

Říše Tau expandovala do vesmíru až během posledního tisíce let. Navzdory tomu se Tau podařil rychlý postup ve vývoji jak civilních, tak vojenských hvězdných lodí, které jsou nyní srovnatelné s těmi imperiálními.

Rozvoji flotily Tau (pro Tau znamé jako Kor'vattra) je kastou Nebeských dávána ta největší priorita. Bez Kor'vattra nemůže být osud Tau nikdy naplněn a jako takový by z nich udělal druh vydaný na milost nadpozemským fenoménům jako jsou meteory nebo supernovy.

Po spojení Nebeskou kastou podstoupili Tau neskutečný technický rozvoj. Okolo M39 se rozšířili systémem T'au a obklopili svůj domovský svět orbitálními výzkumnými a výrobními středisky. Další expanze ale vyžadovala pohon schopný překonání mezihvězdných vzdáleností a to se ukázalo být závažnou překážkou.

Plavidla Tau do té doby používala jakousi formu gravitačního pohonu. Ten vytvářel gravitační pouzdro před a okolo lodi, která se neustále pohybovala kupředu, jelikož byla za polem tažena podobně jako plachtou v dobách archaické mořeplavby. Po dvě stě tau'cyr Vodní kasta zápasila s tímto problémem, jen aby se jí jej podařilo prolomit díky řešení dodanému z venčí.

Na nejvnitřnějším ze sedmi měsíců T'au odhalil rutinní geologický průzkum zbytky cizáckého plavidla. To co našli, společnost Tau nezaujalo tak, jak by se dalo očekávat. Teoritici Tau dlouho obhajovali tezi o existenci jiných životních forem a toto potvrzení napomohlo víře, že na ně skutečně čeká velký osud. Žádný Tau už ale nekomentoval velké štěstí, které jim přineslo technologii, kterou tak zoufale potřebovali ve svém postupu právě, když to bylo nutné.

Tau byli schopni okopírovat warpový pohon cizácké lodi, ale úvodní testovací lety skončily neštěstím. Úspěšný průchod warpem totiž vyžaduje víc než jen technologii - je pro něj třeba psychicky naladěné mysli, ale rasa Tau se nemohla pyšnit žádnými psykery. Bez jejich vedení při přechodu nemohla žádná jejich síla prorazit dimenzionální bariéry. Nejlepší z Tau dokázali vykonat částečný přechod, dostat se do prostoru oddělujícího warp a reálný vesmír, než byli vrženi zpět jako míček držený pod vodou.

Data shromážděná během testovacích letů byla důkladně prozkoumána. Vědci Vodní kasty odhalili, že hranice mezi reálným světem a warpem není jen prostá linie. Ve skutečnosti byla blíž bouřícímu oceánu ovlivňovanému silnými warpovými proudy za ním. Opatrným řízením svého sestupu do warpu a rozšířením pole generovaného gravitací do křídla, speciálně utvořeného, aby zde loď vydržela déle, byla plavidla Tau schopna značně prodloužit svůj ponor. Rychlosti získané při výstupech zpět do reálného vesmíru byly poměrně kolísavé. Tento fakt se navíc pojil s efekty warpu a oblast reálného vesmíru pokrytelná ponorem byla obrovská. Při raných testech bylo ztraceno několik droních lodí, protože se nečekaně dostaly daleko za dosah senzorů svých záchranných plavidel.

Brzy byly odhaleny i detaily. Nadále zde ale byl vážný problém - jen ty nejsilnější (a nejmohutnější) pohony byly schopné udržet gravitační křídlo během ponoru a energetická náročnost znamenala, že bylo potřeba dlouhých pauz mezi ponory, aby byla znovu dobita. Také vzhledem k aktuálním schopnostem navigování skrz warp byla rychlost postupu nadále velmi pomalá. Ačkoli dosáhli normální imperiální cestovní rychlosti warpem, byli Tau stále pětkrát pomalejší. Tato rychlost byla nicméně neměnná a nevystavovala tak Tau hrozbám warpu a i tak umožnila Tau expanzi i mimo svou domovskou hvězdu.

První hlavní třídou hvězdných lodí byl obrovský Gal'leath (v překladu Průzkumník). Tito obři položili základ Říše Tau a zároveň i Kor'vattra během jejích prvních válek s orky a Niccasar. Niccasar byli méně rozvinutí než Tau a po své rychlé porážce byli jednou z prvních ras absorbovaných do Říše. Orci nicméně tvořili větší problém. Jejich lodě byly rychlejší, měly lepší štíty a silnější zbraně. Proti tak nebezpečnému nepříteli byla třída Gal'leath příliš drahou a neúčinnou. Naštěstí nové, kompaktnější gravitační pohony vedly k vytvoření menších lodí třídy Il'fannor (v překl. Obchodník). Pro čelení početným orčím doprovodným lodím Tau vynalezli své vlastní dělové lodě Kass'l (v překl. Orca). Tau se zatím nedařilo postavit gravitační pohony s dostatečnou silou pro cestování warpem, aby na jejich základě vznikly nezávislá doprovodná plavidla, takže lodě Kass'l při přesunech na větší vzdálenosti cestovaly uvnitř větších plavidel, aby pak v normálním vesmíru mohly už operovat normálně. Toto v kombinaci s vynálezem super těžkých ion-kanónů a stíhačů Barracuda napomohlo nastolení rovnováhy, ale nakonec to byla síla a efektivita loděnic Tau, co zachránilo Říši před zničením.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.