Terminus Est

Terminus Est byla první velící lodí přidělenou Císařem Stráži Smrti. Byla unikátního návrhu, který předcházel Velké křížové výpravě a který byl zkopírovám jako součást Gareoxské výsady při vytváření třídy Despoiler. Jak lze očekávat, starší plavidlo bylo mnohem mocnější než jeho pozdější kopie.

Není známo nic přesného o předherezní výbavě Terminus Est. Některé záznamy vedou k myšlence, že byla původně určena k planetárním útokům. To není neobvyklým, jelikož to odpovídá roli, která byla určena plavidlům legií vesmírných mariňáků. Mnohé z lodí využívaných během Velké křížové výpravy byly nicméně hendikepovány systémovými chybami, se kterými nemělo Impérium schopnost se vypořádat. Často je to výsledek výměny řady systémů za jiné méně efektivními, ale mnohem snáze udržovatelné.

Funkce Terminus Est během Horovy Hereze je už známa lépe. Na Istvaanu Terminus Est napadla a zničila Stín Císaře, vlajkovou lodě Havraní Gardy. Polemizuje se, zda se nejednalo o první zaznamenaný konflikt lodí schopných nést útočná letadla. Boj byl krátký a zanechal napadené loajalisty na planetě bez jakékoli letecké podpory během masakru, který následoval.

Terminus Est

Když byla Terminus Est viděna jako součást armády, která následovala Hora na Terru, změnila se. Projevilo se na ní znamení Nurgla, stejně jako na ostatních lodí Stráže Smrti. Když Mortarion vedl útok na Lví bránu, velitel Typhus velel Morové flotile a právě zahájil orbitální bombardování Císařského paláce. Po Horově porážce a příchodu loajalistických posil, byly obrovské zálohy útočných letadel vyplýtvány jako zadní voj, zatímco byla Stráž Smrti evakuována zpět na své lodě. Spolu se zbytkem zrádcovských legií utekla Stráž Smrti do Oka Teroru a zmizela z lidských dějin na celá staletí.

Je předpokládáno, že v Oku Teroru bojovaly zrádcovské legie mezi sebou. Stráž Smrti se chlubí, že jejich primarcha Mortarion, který se změnil v démonického prince, dobyl v Oku mocnou říši a změnil ji podle svých vlastních choutek. Typhus a Terminus Est byli mezi prvními ze Stráže Smrti, kteří byli viděni, když přinesli mor do systému Agripinaa v M35. Úspěch Terminus Est v ničení bojových skupin vyslaných proti ní měl velký efekt na myšlení imperiálního námořnictva. V M36 expediční armáda Adeptus Mechanicus uspěla v získání schémat jejího návrhu na světě Barabus a začala s tvorbou třídy Despoiler. Jen málo jich zůstalo do dnešní doby neboť architektura jádra třídy Despoiler a návrh warpových štítů skrývaly vážnou trhlinu. Jen během následujících století byly lodi této třídy jak ztraceny ve warpu, tak se vzbouřily, než byl konečně nalezen důvod.

Terminus Est a Typhus nehráli v Gothické válce významnou roli. Jediné jejich spatření bylo zaznamenáno u Kovadliny 206. Nicméně rozbor incidentů vedoucím ke Kovadlině 206 naznačuje, že se zůčastnili řady dalších misí.

V M41 byla Terminus Est jednou z nejstarších lodí známých Impériu, jen Nurglova síla drží dohromady trup zatímco se temnými chodbami šíří nakažlivý mor. Terminus Est je součástí Nurglova panství, kterému bylo umožněno cestovat k hvězdám a rozsévat smrt mezi nepřáteli jejího zatraceného kapitána. Imperiální námořnictvo si nikdy neodpočine, dokud nebude tato loď dostižena a očištěna jednou provždy.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.