Úvod k flotilám necronů

Po století znali průzkumníci Impéria pradávnou civilizaci Necrontyr - rasu, která vyhynula před desítkami milionů let. Malé zbytky toho, co kdysi muselo být technicky vyspělou říší, která ovládala galaxii. Jakékoli povrchové struktury, které snad kdysi existovaly, už dávno ze světů Necrontyr vymizely. Jejich existence byla zaváta časem. Oni a jejich výtvory byly rozpráženi míjejícími věky.

Jen hluboko pod pískem nevysvětlitelně podivné hrobky-chrámy Necrontyr částečně přežily. Dosud se však nepodařilo nalézt žádný nepoškozený komplex. Ty, které byly prozkoumány a o nichž existují záznamy, jsou všechny pobořené a prázdné. Jaký byl jejich účel nebo jaký obsah mohly mít či jestli byly vypleněny nebo vyprázděny jinými v pradávných dobách, je nemožné říci. Nejlepší analýzy odhadují, že Necrontyr z galaxie zmizeli před více než šedesáti miliony let, v době kdy byla planeta Země jen o trochu víc než prehistorickou džunglí a evoluce lidstva ležela miliony let v budoucnosti.

Stejně jako tisíce jiných mrtvých civilizací a zapomenutých ras byli Necrontyr v zájmu jen hrstky mimo prašné kanceláře Explorator Archaeos.

Až dosud.

Nyní, náhle a neočekávaně, přesunulo náhodné setkání s Necrontyr do pozornosti mocných a velkých. Při rychlém vizuálním průzkumu byli zjištěni nájezdníci označení runami Necrontyr a nerozluštitelné nápisy v jejich vzoru. Je to jen chvilkový vizuální záznam útoku, nicméně funguje jako spojnice s řetězci událostí, které se začaly šířit galaxií. Je to spojení s ostatními nájezdy, na ostatní místa ničení, kde nájezdníci nezanechali žádných stop a kde byly záznamy z celé planety zničeny.

 

FLOTILY ŽEŇCŮ

Až do nedávné doby byly veškeré kontakty s necrony omezeny na bitvy na planetách proti malým necroním jednotkám. Čas od času přišly zprávy o podivných strojích a setkáních s nimi na okrajích nově objevených systémů, přičemž se lodě jevily opuštěnými, ale po přiblížení se naopak staly aktivními. Častěji se poté z imperiálního plavidla, které se setkalo s těmito podivnými loděmi, stala hromada trosek a jen stopy ze zmatených rychle vytvořených zpráv mluvily o cizáckých lodích používajících hrůzně ničivé zbraně. Jakkoli byly tyto incidenty vyšetřovány, nenašlo se nic po útočnících, a tak nemohla být vytvořena žádná evidence odkazující na jejich povahu či původ.

Vše se změnilo v roce 666.M40, kdy se v systému Yuctan blízko k Východnímu okraji udál první zaznamenaný případ necroní "sklizně". Ačkoli jen řídce obývaný, obsahoval systém imperiální skladiště. V okamžiku, kdy byl sklad napaden, jej zrovna využívala malá imperiální jednotka skládající se z lehkého křižníku třídy Dauntless pojmenovaného Věštec a půl tuctu doprovodných plavidel. Tato švadrona byla pověřena dálkovým hlídkováním a navštívila Yuctan, aby přezbrojila a načerpala palivo, když dostala tísňovou zprávu z imperiální kolonie na odlehlé planetě Merida. Švadrona se vydala na stíhání a zúčastnila se tak prvního zaznamenaného setkání imperiálních bojových lodí a flotily necronů. Pouze jediné imperiální plavidlo přežilo, aby předalo zprávu (ničitel třídy Cobra ON37452). Necroni neutrpěli žádných ztrát. Jakmile byla do systému vyslána plnohodnotná imperiální flotila, necroni zmizeli. A lidští kolonisté v systému nebyli jedinou stopou...

Od té doby zde bylo 27 zaznamenaných setkání s nájezdnickými flotilami necronů. Existují také zvěsti o vesmírných bitvách mezi necrony a eldary, orky nebo dokonce i vyznavači Chaosu. Jakékoli záznamy umísťují necrony daleko za paměť čehokoliv živého a jejich technologie, ačkoli výstřední, vynikají nad technologie jakékoli jiné rasy, včetně eldarů. V každém setkání byli necroni poraženi jen obrovskou početní přesilou nepřátelských lodí a dokonce i oproti úžasným přesilám někdy necroni zvítězili. Naštěstí pro Impérium byly všechny necroní flotily velikostí malé, takže co by se mohlo stát, kdyby necroni zaútočili ve vyšších počtech, zůstává záhadou.

Ještě hrůznější je, že se setkání s necrony udála po celé galaxii, bez jakékoli rozeznatelné stopy, kde a kdy se objeví příště. A co víc, zdá se, že se frekvence setkání s nimi zvyšuje, ačkoli i to, proč tomu tak je, není známo.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.