Gilles le Breton

Gilles le Breton, taktéž známý jako Gilles Sjednotitel, byl zakladatelem a prvním králem Bretonnie. Gilles byl členem jednoho z bretonských kmenů, které o mnoho let dříve vyrazili na jih a to v době těsně před bitvou o Průsmyk Černého ohně, neboť nebyly ochotny poskytnout jakoukoli pomoc Sigmarovým pokusům o obranu Starého světa proti řádícím zelenokožcům. V době, kdy se Gilles narodil, kmeny Bretonců obývaly oblast, která je nyní Bretonnií, už po více než 900 let.

Od doby, kdy elfové kvůli Válce vousu opustili zemi, která je v nynější době Bretonnií, byly její země zaplaveny zelenokožci. V roce 977 imperiálního kalendáře, po mnoha stoletích vnitřních bojů mezi Bretonci, se Gillesovi podařilo sjednotit tuto oblast a po dvanácti velkých bitvách z ní vyhnat orky a gobliny. Bretonský kalendář pak započal okamžikem, kdy byl Gilles korunován králem Bretonnie, 977 let po věku Sigmarově a založení Říše.

Gilles padl 18 let poté, co zahájil svá tažení. Vražedná zbraň byla vržena jedním ze zbývajících orčích válečných pánů poblíž okraje lesa Athel Loren. Jak umíral, měl poslední vidění Paní z jezera, a jeho následníci jej položili na loď na blízkém jezeře, po kterém odplul do mlh do panství Paní. Říká se, že se vrátí do Bretonnie v čase té největší nouze a někteří se domnívají, že právě on je záhadným Zeleným rytířem, který tak naplňuje jeho slib.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.