Rychlý průvodce Starým světem 1

Svět Warhammeru - temné a nebezpečné místo pro život, plné hrůz a bojů. Vítejte v průvodci světem Warhammeru, podívejte se na království a národy, které obývají tuto válkou trhanou zem.

Jen málo ras zná svět Warhammeru tak dobře jako dobrodruhové a obchodníci vznešeného plemena elfů. Jejich lodě s vysokými stěžni vládnou severním oceánům mezi Starým světem na východě a břehy Lustrie na západě. Na severu elfí mořeplavci stráží Naggaroth, Zem mrazu, kterou obsadili odcizení temní elfové. Na jihu leží Jižní země a Pevnost Úsvitu, pro mnohé elfské námořníky bezpečný přístav před cestou do vzdálené Cathaye.

Mapa Starého světa

STARÝ SVĚT

Ačkoli elfové po mnoho let prozkoumávali svět a naučili se mnohé o jeho podivném obyvatelstvu, nikdy nevyjevili svá tajemství. Pro lidi jsou taková místa jen o trochu více než jména na mnohdy prázdné mapě. Země, které znají a obývají, vytváří to, co nazývají Starým světem. Tato oblast je domoven pro lidi, trpaslíky, elfy a maličký národ půlčíků, stejně jako pro mnohé tvory zla, kteří zamořují hory a lesy.

Největší a nejdůležitější z lidských panství jsou Říše a Bretonnie. Říše leží v centru Starého světa, je obklopena vysokými horami a temnými lesy. Je to zdaleka nejlidnatější z lidských zemí a možná i nejsilnější. Na jihu Říše leží království Bretonnie, jehož hlavní síla leží v jeho cnostných rytířích, jejichž tradice rytířských slibů je ve Starém světě považována vysoko.

Ostatní lidské země jsou slabší a nejsou tak silně sjednocené jako Říše nebo Bretonnie. Severně od Říše je studená nevlídná země Kislev ovládaná svou zuřivou válečnickou carevnou. Ještě dále severním směrem je hornatá zem Norska, obývaná násilnickými a krvežíznivými divochy, jejichž nájezdy neustále dráždí carevnu i Císaře. Na jih od Bretonnie jsou horké vyprahlé země Estalie a Tilei. Ani jedna není spojena pod jednu korunu, namísto toho jsou rozděleny na nespočetná titěrná království a soupeřící městské státy. Mezi Tileou a Bretonnií je malá vysočina známá jako Pustiny, panství banditů a lupičů, kteří někdy pronajímají své služby jako žoldáci v Císařových armádách. Mimo hranice Starého světa je na jihu Arábie a na východě bezútěšné a odporné Temné země. Arabové jsou nepoučitelní piráti a nájezdníci, jejichž plachetnice s černými plachtami se někdy objevují na obchodních stanicích Tilei a Estalie. Zem jižně od Arábie je známa jako Jižní země. Jen málokdo kdy spatřil její džunglí pokryté pobřeží nebo vysoké bílé hory v jejím vnitrozemí. Temné země východně od Říše jsou neúrodným a neútěšným územím, kde spolu neustále bojují orci, goblini a jiná monstra.

 

JIH PUSTIN

V blízkosti jihu Říše jsou malá lupiči zamořená oblast Hraničních knížectví. Je to nebezpečné místo, kde renegáti, rebelanti a jiní uprchlíci z obydlených zemí čelí neustálým útokům orků, goblinů a sebe navzájem. Ještě více na jih jsou Pustiny, obývané divokými kmeny orků a za nimi leží proslulá Země smrti, zdroj mnoha neklidů ve světě.

Mezi Říší a Temnými zeměmi je vysoko se tyčící pohoří, jehož vrcholky jsou tak vysoké a černé, že v době daleko za pamětí lidí to musel být pohled, který vypadal jako skutečný konec světa. V souvislosti s tím je nazýváno Horami konce světa a, popravdě, tvoří přírodní východní hranici Starého světa. Tyto pradávné vrcholky byly po mnoho století provrtávány, dolovány a obývány trpaslíky, tvrdohlavým a stejně tak i silným národem, jejichž nekonečná válka proti goblinům je mezi lidmi velmi dobře známa.

 

KONEC SVĚTA

Výše byly poznamenány země a rasy známé učencům lidstva, ságám trpaslikům a moudrým mezi elfy. K tomuto základním vědění by mohli elfové jistě přidat mnohem více, kdyby si tak žárlivě nestrážili svá tajemství. Nepochybně je zde mnoho mnoho lidských učenců, kteří mohou mluvit o dalších silách ve světě a jeho hrozbách. Možná mohou mluvit o podzemní rase skavenů a jejich hlodání a machinování pod světem. Možná mohou učinit temnou narážku na hrozbu ze Země smrti a pradávného panství Nagashe. Poté jsou zde hluboká a mnohem zlověstnější tajemství Chaosu a skryté síly severu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.