Rychlý průvodce Starým světem 12

SKAVENI

Ve vzdálené minulosti se krysy, které zamořily nějaké rozpadající se ruiny, začaly živit mocným zdrojem magické energie. Tato energie byla skryta v substanci zvané chaotit - ztužených fragmentech syrové magie vytvořené během Věku Chaosu. Pod jeho nezdravým vlivem tato havěť zmutovala, zvětšila své tělo a inteligenci na hanebné skaveny.

 

SKAVENMOR

Skaveni se rychle rozšířili po celém světě, vytvořili osady ve stokách pod nic netušícími městy a napadli podzemní pevnosti odspoda. Vytvořili rozsáhlou a spletitou pavučinu chodeb, která se rozšířila po světě. Stejně tak i komplexní síť špehů a agentů informující je o nepřátelských plánech. V centru této pavučiny leží hlavní město této podzemní říše, obrovské, rozlehlé město úpadku zvané Skavenmor. Toto nejtajnější a nejhrůznější místo leží hluboko pod zrádnými bažinami severní Tilei. Se svojí zvýšenou inteligencí a humanoidními těly se skaveni naučili, jak používat chaotit, aby podporoval jejich zkažená kouzla a dopomohl jim k vytvoření zbraní úžasné síly. Chaotit je pro skaveny nepostradatelný; na něm stojí vyživování a řízení jejich civilizace, stejně tak je součástí jejich šíleného průmyslu a velebení jejich boha, Rohaté krysy.

 

SkavenPODZEMNÍ ŘÍŠE

Zákeřné šíření skavenů pokračuje neúnavně a bez ustání, nahlodává kořeny civilizace jako rakovina. Pokouší se přinést korupci a úpadek do Starého světa, pokouší se o pád všech civilizovaných ras, takže by se pak mohli krysáci živit v jejich ruinách a dominovat všem živoucím bytostem. Skavení podzemní říše se rychle rozšiřuje a Rohatá krysa nabývá na síle každým dnem - ačkoliv většinou spí, čeká na volání svých dětí, které ji vzbudí a přenesou do světa smrtelníků, kde se bude moci živit jejich hnijícím masem. Když je Rohatá krysa vyvolána, skaveni se dostanou do horlivého období války a sporů, v orgiích ničení přinášejí zkázu celým městům. V těchto časech skaveni nevedou válku jen proti ostatním rasám, ale i sobě navzájem: pomalí, slabí a hloupí jsou napadeni a roztrháni na kousky. Skavení rasa očišťuje sebe sama od slabých členů a udělá otroky z poražených.

 

SKAVENÍ KLANY

Skaveni jsou rozděleni do klanů, z nichž jsou zdaleka nejpočetnější ty válečnické. V každém válečnickém klanu existuje složitá hierarchie postupující od nejnižších slabounkých otroků po nejsilnější bojovníky a končí pozicí samotného skaveního válečného lorda, který je krutým a mazaným pánem celého klanu. Život každého skavena je lemovaný neustálými rozmíškami a boji o nadvládu. Tyto samostatné souboje jsou bojovány zuby, drápy a noži. Je zde samozřejmě několik výjimek, ale téměř všichni skaveni jsou těmito boji poznamenáni, mnoho z nich ztratilo třeba oko nebo ucho. Skaveni v těchto bojích zmrzačení mohou čekat jen na to, až budou konečným vítězem odpraveni. Skaveni mají mnoho otroků, mnozí z nich jsou samotní krysáci poražení v boji, ale někteří jsou i z jiných ras přemožených v bitvách. Otrokům patří ve skavení společnostita nejhorší pozice, často jsou využíváni v nebezpečných experimentech nebo jako potrava pro děla v bitvě. Jejich životy jsou tvrdé a bolestivé, nicméně milostivě krátké.

 

Vrhači warpového ohněVLÁDA SILNĚJŠÍHO

Vně velkých klanů je to to samé: slabší klany jsou ovládány silnějšími a každý, kdo se stane zranitelným, je rychle zotročen svými druhy. Čtyři nejsilnější klany jsou Moulder (klan Tvůrců), Eshin, Skryre a Pestilens (Morový klan). Tyto velké klany jsou pány skavenů a vládci jejich podzemní říše a mají úplnou nadvládu nad svářející se masou obyčejných válečnických klanů.

Každý z velkých klanů má svoji vlastní prapodivnou výzbroj a zákeřné metody vedení války. Klan Moulder je tvořen mocnými pány bestií a používá chaotit k mutaci chovů zuřivých útočných nestvůr. Klan Eshin je obáván pro své assassiny a plížící se vrahy, je aktivní v i pod městy lidí. Kdekoli lze nalézt špínu adeptů klanu Eshin, tam jsou otravovány zdroje vody a jídla nebo vypouštěna hejna krys. Členové klanu Skryre jsou známi jako váleční inženýři, mistři pomateného míchání magie a vědy, kterou vytvářejí, mezijiné ale i svými vražednými vrhači warpového ohně a stejně zničujícími otravnými plyny. Klan Pestilens je známi jako Moroví mniši. Jsou to následníci rozkladu a sami se s morbidní energií odevzdali šíření moru a nákazy.

 

TŘINÁCT PÁNŮ ÚPADKU

Všem skavením klanům vládne Třináct Pánů úpadku. Jsou mezi nimi vůdci největších měst a pevností skavenů stejně tak jako ti, kteří vedou samotářský život věnovaný studiu magie a smrti. Je jich dvanáct, spíše než třináct, protože do plného počtu jsou doplňováni samotnou Rohatou krysou.

Rada třinácti se setkává příležitostně a mimo tato setkání komunikuje magickými prostředky. Vzájemně pak koordinuje aktivity všech skavenů po celém světě a šíří učení svého pána, Rohaté krysy. Říká se, že každý skaven může vyzvat jednoho z Pánů úpadku a jeho porážkou získat jeho místo v Radě třinácti, ale stejně tak je i známo, že současní Páni úpadku si svá místa drží po více než čtyři století.

 

KOUZELNICTVÍ

Záhadní skaveni známí jako šedí věštci jsou služebníci Pánů úpadku a předávají jejich instrukce klanům. Existuje mnoho šedých věštců a jejich pozice je ve skavení společnosti považována za jednu z velmi vysokých, ačkoli oni sami se považují za nejdůležitější ze všech. Šedí věštci jsou kouzelníci velké moci, používají chaotitu, aby posílili své magické schopnosti a někdy vedou hordy skaveních klanů do bitvy.

Na bojišti se skaveni spoléhají na početní výhodu a silnou magii. Regimenty klanových krysích válečníků nosící černé potrhané oblečení a zbytky zbroje se slévají ve švitořící a pískající hordu podporovanou neuvěřitelně nebezpečnými zbraněmi klanu Skryre a zmutovanými nestvůrami klanu Moulder. Klan Eshin přepadává nepřipravené nepřátele a šílení Moroví mniši kvílí svou odevzdanost Rohaté kryse, když se ženou proti nepříteli.

Samostatní skavení válečníci jsou zlí, ale zbabělí tvorové, upřednostňují napadení nepřítele zezadu nebo ve spánku, ale ve velkých tlupách nebo skupinách se mohou dostat do fanatického stavu, který je dělá slepými vůči ztrátám a nebezpečí. V tomto stavu jsou skutečně nezastavitelní. Skavení armády, když už se objeví otevřeně, jsou vždy veliké co do počtu a často překonávají své nepřátele pouhou váhou tohoto množství.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.