Rychlý průvodce Starým světem 13

OGŘÍ KRÁLOVSTVÍ

PŘÍCHOD VELKÉHO CHŘTÁNU

Ogři kdysi žili daleko na východ od Truchlivých hor, ve stepích severně od daleké Cathaye. Ogři si vypěstovali chuť na cathayské maso a jejich nájezdy brzy začaly mířit do rýžových polí s úmyslem lovit prosté rolnické děti, které zde pracovali. To bylo něco o co se tehdejší Císař Cathaye jen matně zajímal. Zda měli cathayští astromanceři něco společného s katastrofou, která postihla ogry, zůstává spekulací, ale nepříliš dlouho poté co zkrvavené kosti dětí začaly znečišťovat rýžová pole, objevilo se na nebi světlo a to nadále rostlo, dokud se nad planinami nezjevila praskající plivající korona odporné energie, zlověstný kruh, který mnozí přihlížející považovali za chřtán.

Jedné noci tato kometa konečně s ohromnou silou dopadla do ogří domoviny. Všechen život okolo se okamžitě vypařil, včetně dvou třetin ogří populace. Pro přeživší však to nejhorší mělo ještě přijít, když se zelené země změnily ve sterilizovanou poušť. Ogři byly nejprve nuceni hladovět, a pak se uchýlit i ke kanibalismu, aby vůbec přežili - zbytkům ogří rasy se zdálo, že pomstychtivé božstvo, které na ně dopadlo, stráví vše ve svém dosahu. V té chvíli se zrodil neukojitelný a nemilosrdný bůh ogrů.

Neschopna dále provádět nájezdy na Cathay kvůli otrávené poušti v místě dopadu komety, migrovala většina ogrů při hledání nové domoviny na západ. Nicméně pradávná ogří legenda vypráví o Grothu Jednoprstém, který vedl svůj kmen hluboko do pouště s úmyslem nabídnout oběť tomuto novému bohu. To co zde našel, je navždy vyryto v paměti ogří rasy - gigantický kráter velikosti vnitrozemského moře naplněný brázdami drsných zubů a zmítající se sval, který se pohyboval, a chřtán tak obrovský, že mohl spolykat rasu jako jsou ogrové a být stále hladový.

 

NEBEŠTÍ TITÁNI

Mapa ogřích královstvíKdyž byl svět mladý, živily Truchlivé hory civilizaci inteligentních obrů známých jako nebeští titáni. Ti osekali hory do megalitických hradů, což jim umožňovalo vyhlédnout do moře oblaků prorážených souostrovím ostrovů, na kterých byly další hrady. Nebeští titáni ignorovali ostatní rasy a sestupovali ze svých horských domovů jen, aby pásli obrovská stáda mamutů, kteří se živili na planinách dole.

Příchod Velkého chřtánu spustil první z ogřích migrací, vyslal nahoru do hor tisíce zmatených a hladových ogrů, kteří zde hledali jídlo. Ogři byli morem nebeských titánů, pobíjeli jejich mamutí stáda. Tvrdá válka zuřila nad mraky po celá léta, ale nakonec početnější ogři přemohli nebeské titány a pozřeli celou rasu při obrovských hostinách. Nyní se nikdo nestaral o obrovská stáda tlustokožců patřící starým obrům a většina z hradů byla zničena, krom toho mála, jehož síněmi se nyní rozléhají divoké zvuky ogřích hostin.

 

KRÁLOVSTVÍ

V údolích Truchlivých hor je každé ogří království zhruba určeno vzdáleností, na kterou každý jeho tyrant dokáže všemi směry dohlédnout. Na první pohled se to může zdát jako neuvěřitelně nepřesné a nepraktické rozdělení, ale jelikož je každé údolí prudké a obklopené strmými stěnami hor, toto ohraničení obyčejně stačí. Přírodní hranice jako horské průsmyky a přítoky, které plynou do Řeky trosek, také hrají důležitou roli v oddělení území jednoho tyranta od dalšího.

Ale v ogřích královstvích se časy mění. Díky neskutečné síle vůle, moci osobnosti a velikosti svých pokladnic, Greasus Zlatozub, současný velkotyran ogřích království, dokázal sjednotit všechny kmeny pod jedno břicho. Tato nově nalezená jednota je umožněna i díky výjimečné síti gnoblarských špehů a poslů. Jakýkoli ogří kmen, který vyhlásí otevřenou válku svým sousedům brzy zjistí, že je sám vystaven útoku samotného Zlatozubova klanu, nejpočetnějšího a nejlépe vybaveného z ogřích kmenů, a to do té doby, než je znovu obnoven řád. Je to právě díky tomuto vynucovanému míru, že ogří populace přerůstá a kmeny znovu začínají migrovat na západ. Jednou za rok je tento mír posilován velkou hostinou pořádanou velkotyrantem na posvátný Den masa.

 

GNOBLAŘI

Ogři ve svých královstvích nejsou sami, druh zelenokožců zvaný gnoblaři či horští goblini, si také vytvořil domov v podhůří, které obklopuje Truchlivé hory. Zjednodušeně všechno požírá gnoblary. Dokonce i když nejsou snědeni, loví je trpaslíci Chaosu a zotročují je. Proto když přišli do Truchlivých hor ogři, rozhodli se gnoblaři, že bude nejlepším pokusit se s nimi spřátelit. S ogry jako spojenci mají gnoblaři jen 60% šanci, že budou snědeni, narozdíl od 80% v jiném případě - což je pro gnoblary výhodný poměr! Ogři si gnoblary drží jako si třeba lidé drží své mazlíčky, ale ogři se o gnoblary nestarají zrovna nejlépe. Každý ogr, například, ukousne gnoblarovo ucho jako formu jeho identifikace. Nicméně když ogr začně jíst, je obtížné ho zastavit.

Takový je život pro všechny malé zelenokožce. Vždy je zde někdo nad nimi. Ačkoli gnoblaři jsou často improvizovanými svačinami, jsou přinejmenším šťastnější než mnozí další zelenokožci, protože jejich kamarádi jsou opravdu velcí! Jedná se o symbiotický vztah. Ogři jsou nemotorní a mnoho toho nedokáží vytvořit, zatímco gnoblaři jsou zruční hrabouni a ogři je používají pro všechny podřadné práce, dokonce i v bitvě.

 

Ogři na taženíVELKÁ HOSTINA

V srdci každého ogřího království je velký mechem pokrytý menhir, do něhož je vyryt vlastní kmenový znak známý jako chřtánový zub. Ve svém smyslu se nejedná o nic náboženského (jelikož ogři používají pro své oběti chřtánové jámy), spíše slouží ke spojení ogřích království na duševní rovině. Když každý kmen přinese svůj chřtánový zub každý rok na velkou hostinu, jsou pak umístěny do širokého kruhu, čímž vytvoří zuby Velkého chřtánu. Velká hostina je pak obvykle slavnost, která trvá nejméně týden na svazích vulkánu známého jako Ohnivý jícen.

Je velkou ctí nést chřtánový zub a na cestu se vydávají jen tyrant, jeho rváči a jeho železné břichy, střídají se přitom v nesení břímě, dokud nejsou ve stínu Ohnivého jícnu. Když je kruh chřtánových zubů kompletní, hostina neprodleně začíná. Všechny spory mezi tyranty jsou vybojovány v tomto kruhu monolitů a pojištěny krví. Jsou to nejničemnější duely, které lze během roku vidět a vyvolávají velké vzrušení, ničí jakékoli nepřátelství mezi kmeny, než nadejde týden jídla a pití.

Chřtánový zub Greasa Zlatozuba samotného je (zcela odhadnutelně) vytvořen z nejčistšího zlata a umístěn na vrcholu kruhu. Je to podobné, jako když si mnozí bohatší ogři vrážejí kus zlata do dásní, aby nahradili ztracený zub, aby více přípomínali ztělesnění svého božstva.

 

SLONOVINOVÁ CESTA

Ve Starém světě jsou tací, kteří jsou dostatečně šílení, aby cestovali skrz země ogrů po Slonovinové cestě do Velké Cathaye, kde lze získat vysoké výdělky. Ať už cestovatelé překonají nebo obejdou Hory konce světa, Temné země, průmyslové peklo trpaslíků Chaosu, toulavé kmeny goblinů, hobgoblinů, orků a gnoblarů, tak neohrožení průzkumníci dosáhnou Truchlivých hor, kde začínají opravdové potíže. Je úžasné, že se o to někdo pokusí, neboť riziko, že bude zkonzumován jedním z druhů predátorů, které obývají tuto zemi, je opravdu vysoké.

Ačkoli jsou ogři nebezpeční, jsou také záchranou pro velké karavany, které prochází mezi Starým světem a Cathayí. Ogři bojují za žold - a karavana, která je chráněna deseti z těchto zabíjáckých strojů, má šanci. I tak jsou ale říšské velké karavany obrovská ozbrojená mobilní města na kolech, plná po zuby ozbrojených mužů se zbraněmi využívajícími střelný prach, jako jsou salvové pušky umístěné na střechách vozů. S ogry, kteří je chrání, je pro tyto karavany tím nejhorším, co se jim může stát, to, že budou zamořeny gnoblary, kteří se snaží ukrást cokoliv, co mohou uchvátit.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.