Rychlý průvodce Starým světem 2

KRÁLOVSTVÍ BRETONNIE

Mapa BretonnieBretonnie leží mezi Šedými horami a Velkým oceánem v oblasti, která je částí původního panství elfů. Elfové zde kdysi vybudovali přístavy a vysoké věže, paláce a vížky, aby pomohli svým koloniím ve Starém světě. Po čas prosperovali, jejich města rostla a jejich obyvatelé bohatli díky obchodu s trpaslíky a primitivními lidskými kmeny. Když elfové a trpaslíci vyrazili do války, byla zem ničena soupeřícími armádami. Nakonec, po dlouhých letech bojů, odpluli elfové na západ a zatratili celý Starý svět. Trpaslíci se také vzdali země před horami a celá oblast byla opuštěna a zapomenuta.

 

GILLES LE BRETON

Se zmizením elfů a trpaslíků byla zem rychle obsazena orky, gobliny a divokými kmeny lidí, kteří ve dnech dávno minulých byli skoro stejně brutální. Po mnoho set let zůstávala zem rozdělena mezi soupeřící vojevůdce jak zelenokožců, tak lidí, do času Gillese z kmene Bretonni. V jeho časech byla zem spojena a jako jediný národ pak Bretonci uspěli v pobití a vyhnání orků a goblinů. Od tohoto data pak Bretonci datují vznik svého království, nějakých 977 let po čase Sigmara a založení Říše.

 

ZEM CNOSTÍ

Do dnešního dne následují rytíři Bretonnie rytířské tradice ustanovené v čase Gillese le Breton. Gillesova vize Paní jezera v předvečer bitvy předpověděla jeho svatý důvod a jistý osud jako krále Bretonnie. Od toho času se válečníci Bretonnie zavazují ke službě Paní jezera a usilují o udržení cností v jejím jméně. Činy svých paží může rytíř získat na úctě a stát se, postupně, jedním z těch, kteří byli vybráni ke speciální cti od bohyně. Touto odměnou je napít se, tak jako se napil Gilles le Breton, z grálu Paní, tak jak mohou pouze ti, kdož jsou čistého srdce a skutků.

 

Bretonský rytířRYTÍŘI BRETONNIE

Bretonnie pod vedením svého krále, Paní jezera a kódu cti, kterým se šlechta řídí v míru i válce, vyrostla do mocného národa. Není lidí, jejichž válečnická schopnost se může vyrovnat rytířům Bretonnie, určených tak jak jsou, tělem i duší, k pronásledování znamenitosti. Skutečně, o rytířích Bretonnie se říká, že by mohli dobýt celý svět, pokud by nebylo cností, které je váží k obraně jejich vlastního panství a ochraně chudých i nemohoucích od neopodstatněného nepřátelství.

 

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

Ačkoli rytířský kód cti je zavazuje k ochraně své země a lidu, jsou zde stále časy, kdy se vydávají do války v cizích zemích. Když sultán Jaffar z Arábie napadl země Estalie, král Bretonnie, v té době Ludvík Spravedlivý, vytvořil mocnou armádu určenou k osvobození Estalie od jejího zlého uchvatitele. Během křížových výprav, které následovaly, nebyla osvobozena jen Estalie, ale bretonský král přenesl válku i do samotné Arábie a zničil Jaffarovu říši. Naplněni horlivostí, zničili rytíři sultánovy dekadentní paláce, spálili mnoho svazků zla z jeho knihovny a strhli temné idoly z jeho nesvatých chrámů.

 

POSLEDNÍ NADĚJE

Dnes tvoří král Bretonnie a jeho rytíři záštitu proti vzrůstající hrozbě Chaosu a sil orků, goblinů, skavenů a jiných monstrózních kreatur, které ohrožují přežití lidstva. Bretonci jsou ochraňováni ctí a silou svých zbraní a, dokud vydrží, zaštítí před hrozbami i země lidí. Pokud rytíři Bretonnie někdy zklamou ve svých posvátných povinnostech, poté bude lidská rasa najisto zatracena.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.