Rychlý průvodce Starým světem 3

ŘÍŠE - ZEM SIGMAROVA

Mapa ŘíšeKdyž vznešení elfové opustili své velké věže ve Starém světě, byla zem ponechána napospas orkům, goblinům a divokým lidským kmenům. V těchto vzdálených časech nebyli otcové lidí nic víc než do kožešin odění barbaři, v očích pyšných elfů jen stěží odlišitelní od orků. Byli to trpaslíci, kdo odhalil potenciál lidstva, nejprve jako obchodních partnerů, ale nakonec i spojenců proti orkům zaplavujícím zem.

Trpaslíci naučili lidské kmeny tajemstvím metalurgie a výroby mečů a, následkem obchodu a další trpasličí podpory, primitivní lidé začali růst v síle a ambicích.

 

SIGMAR

Mnoho lidských kmenů zůstalo rozděleno do časů Sigmara, zakladatele Říše a přítele trpasličího krále Kurgana Železovouse. Byl to Sigmar, kdo zachránil Kurgana před orky a jako odměnu za tento statečný čin mu trpasličí král daroval velké válečné kladivo známé jako Rozbíječ lebek. Od té doby byl Císař znám jako Sigmar Kladivonoš a považován za pravého přítele trpaslíků, což je největší čest, kterou mohou trpaslíci udělit. Sigmar spojil válčící lidské kmeny pod svou vládou a vytvořil panství, které je nyní známé jako Říše.

 

NEKLIDNÉ ČASY

Sigmarův čas nastal před více než dvěma tisíci lety a od té doby přežila Říše mnoho dlouhých a těžkých válek. Byla sužována nájezdy orků a goblinů, pustošením upířích hrabat a hrůznými vpády armád Chaosu. Také přežila období rebelií a anarchie ve svých vlastních hranicích.

V celé té době se vystřídalo mnoho slabých a špatných císařů, jako Boris Zlatokup, a také mnoho velkých dobyvatelů, jako Magnus Pobožný.

Navzdory časům měnící se štěstěny, dokonce i během dlouhých období rozpolcenosti a rozdělení, si Říše vždy uchovávala identitu jediné země a jednoho lidu pod duchovním, když už ne skutečným, vedením Sigmara, který je nyní stotožňován se statusem boha patrona svého pradávného panství.

 

PANSTVÍ LIDÍ

Říšský kapitánDnes je Říše největší a nejsilnější ze všech lidských zemí. Táhne se od Šedých hor a hranic Bretonnie na jihu k Lesu stínů a zemi Kislev na severu. Východně je ohraničena Mořem spárů a divočinou známou jako Pustiny. Východní hranice leží na úpatí Hor konce světa.

Uvnitř hranic Říše leží temné lesy, šiřoké řeky a vysoké strašidelné hory. Z většiny jsou tyto oblasti divoké a nezkrocené, úkryt zlých stvoření a banditů všeho druhu. Pravá síla Říše leží v jejích rozšiřujících se městech a menších městečkách a farmách, které stojí pod jejich ochranou.

Říše je velká jak hospodářsky, tak vojenskou silou, její města prosperují v novém věku osvěty a vzrůstu. Na rušných tržištích do sebe strkají bohatí obchodníci s učenci a zarputilí válečníci se denně setkávají se zkušenými řemeslníky. V hlubokých přístavech Altdorfu vykládají zaoceánské lodě náklady zboží z celého světa. Altdorf je také domovem Kolejí magie, nejpřednějších škol kouzelnictví ve Starém světě, a Říšské zoo, která udržuje chov mnoha fantastických tvorů.

 

CÍSAŘOVY ARMÁDY

Císařovy armády pocházejí z rozsáhlých území Říše. Stejně jako silnou pěchotu a rytíře v těžké zbroji, může Císař povolat i podivuhodné vynálezy svých inženýrů. Jsou to lidé vyučení tradicím trpasličích kovářů trpasličími uprchlíky vyhnanými ze svých hor a nyní usídlenými v Říši pod Císařovou ochranou. Velké kanóny jsou vytvářeny ve městě Nuln, zatímco ambiciózní vynálezci pracují na strojích poháněných parou nebo alkoholem a zařízeních řízených hodinovým strojkem.

 

VĚK LIDSTVA

Lidstvo se z velké míry rozvinulo a začalo prosperovat po pádu trpaslíků a elfů. Z pokorných začatků lidstva povstaly mocné národy rovnocenné civilizacím starších ras. Největší z těchto zemí je Říše, stát, který stojí na úsvitu nového věku zkoumání a objevů. Nicméně růst a dokonce i přežití Říše zdaleko nejsou jistotou, jelikož je zde mnoho hrozeb, kterým musí v budoucnu čelit, v neposlední řadě vzrůstajícímu stínu Chaosu na severu. Takovým hrozbám musí lidstvo nejen čelit, pokud chce vzkvétat, tak je i překonat. Ovšem největší nebezpečí leží uvnitř, jelikož dokonce i v Říši jsou tací, kteří touží po pomoci temných bohů Chaosu, kteří vyměňují svobodu člověka za krátkou chuť moci. Ve skutečnosti jsou tedy Císařovi lovci čarodějnic skoro stejně zaneprázděni jako vojáci jeho armád.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.