Rychlý průvodce Starým světem 4

ŘÍŠE LIZARDMENŮ

Mapa LustriePřed mnoha tisíci lety, před Věkem Chaosu, ještě než se otcové elfů a trpaslíků dozvěděli o řeči nebo písni, byl svět navštíven rasou cestovatelů. Elfí legendy matně na ně vzpomínající je nazývají Prastarými. Tito tvorové přišli zpoza hvězd nějakou formou interdimenzionální brány, kterou vytvořili nad severním pólem světa. Jejich stříbrné plavidlo přineslo Prastaré na svět, kde objevili předky elfů a trpaslíků, které tajně vychovávali a učili je umění civilizace, ačkoli proč tomu tak bylo, je neznámým.

 

UMĚNÍ PRASTARÝCH

Prastaří vybudovali úžasná města a chrámy mimo oblasti obývané jinými rasami tohoto světa. Vztyčili je v oblastech nyní známých jako Lustria, na západních kontinentu, jehož rovníková část nejvíce vyhovovala jejich metabolismu. V té době byli pány světa a snad i pány vesmíru. Jejich technologické schopnosti byly nepředstavitelně pokročilé, jejich schopnost kouzlení nesrovnatelná. Ve skutečnosti byly jejich znalosti vědy a magie takové, že tvořili jedinou podivnou galaktickou technologii. Jejich polární brána byla zařízením vytvořeným právě touto technologií, portálem mezi blízkými dimenzemi.

 

PÁD PRASTARÝCH

Je nemožné určit jaké hrozné neštěstí přemohlo Prastaré a zničilo svět tak, jak si ho představovali. Jejich brána na severním pólu, zdroj veškeré jejich magické síly, zkolabovala a vytvořila oblast kypící energií, pustinu nasycenou magickou silou, vstup do dimenze démonů a bohů. Tato katastrofa zahájila Věk Chaosu a vypustila na tento svět nové a hrůzné bohy. Vzniklo tak Panství Chaosu, kde démoni a další věci, které není ani možné si představit, žijí do dnešních dnů.

Prastaří a jejich skutky byli zapomenuti. Jejich děti, trpaslíci a elfové, kteří byli postaveni na žebřík civilizace, přežili Věk chaosu a začali se vyvíjet svým vlastním způsobem. Lidé, nejmladší a nejzranitelnější chráněnci Pradávných, byli ponecháni, aby se učili stykem s jinými rasami, zatímco si nepamatovali nic ze svých pradávných kontaktů. V Lustrii se mezitím města a chrámy Pradávným měnily v ruiny.

 

PŘEŽIVŠÍ

Ačkoli Pradávní odešli, země Lustrie nebyly úplně oproštěny od inteligentního života. Protože Prastaří nepřišli na svět úplně sami. Přivezli s sebou totiž své otroky a sluhy. Z těchto tvorů byli nejchytřejší Slann. Slann byli plánovači a stavitelé, vědci-kouzelníci, jejichž úsilím vznikala města v Lustrii a svět byl formován způsobem, jakým si přáli jejich páni. Byli to slanní lordi magie, kteří vybudovali polární brány a jejichž kouzla udržovala jejich integritu. Byli to Slann, kdo posunul svět blíže ke slunci, aby jej ohřál, a byli to oni, kdo změnil tvar pevniny, aby vytvořil hydro-atmosférickou stabilitu. Slanni byli druzí v porozumění Pradávným samotným.

 

SLANN

Už od počátku bylo Slann jen pár a od té doby se jejich počet nadále snižoval. Jejich vědomosti, dědictví Prastarých, byly postupně zapomínany a zanechávaly za sebou jen vzpomínku na velikost a spoustu pověr. Ovšem i nyní jsou Slann největšími kouzelníky na světě. Ačkoli už nemají sílu svých předchůdců, jsou mnohem schopnější než ti nejlepší z elfích mágů.

Prastaří spoléhali na inteligenci a kouzelnické schopnosti Slann, ale nikdy jich nevyužívali jako vojáků. Jejich vypasená ropuchám podobná těla je dělala lenivými i zranitelnými a chyběla jim i agrese, zastoupená pouze chladnokrevnou zlobou. Jako své válečníky si Prastaří vyvolili jinou rasu, ačkoli není jisté, zda si ji přivedli s sebou nebo ji zde nalezli a adaptovali.

Snad právě saurové, jak se tito plazové nazývají, byli první rasou vytvořenou Prastarými, pradávnou rasou, která se nikdy úplně nevyvinula do fáze, ve které by plně uspokojovala Prastaré. Saurové jsou brutální tvorové s pomalou myslí, která registruje jen velmi málo krom primitivní divokosti. Jsou schopni používat jednoduchých zbraní, ale neschopni ovládnout jakékoli komplexnější přístroje. Ovšem s ohledem na jejich roli strážců měst a chrámů byli přesně tím, co Prastaří potřebovali.

 

Chameleoní skinkSKINKOVÉ

Potřeba fyzicky adaptabilnější a stejně tak i mentálně schopné pracovní síly vedla Prastaré k vytvoření malé rasy lizardmenů nazývaných skinkové. Jsou slabší než saurové, ale schopní mnohem více činností. Právě oni tvořili masy pracovní síly pro Prastaré, stejně tak jako dnes tvoří pro Slanny. Ačkoli jsou fyzicky slabší ve srovnání se saury, jsou schopnými lučištníky a jezdci.

Navíc k Slann, saurům a skinkům adaptovali nebo vytvořili Prastaří mnoho jiných plazích tvorů, které pak využívali jako pracovní sílů, tahouny těžkých břemen nebo jako válečníky. Tvorové známí jako Cold Ones byli vytvořeni jako jízdní zvířata pro skinky. Obrovští kroxigoři vznikli jako otroci na stavbu, kteří jsou schopni přenášet a umísťovat těžké bloky kamení. Vzdušní tvorové byli vytvořeni tak, aby mohli využívat větru a Pradávní také dali vzniknout obrovským monstrům, která nosila těžké náklady na velké vzdálenosti.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.