Rychlý průvodce Starým světem 6

PANSTVÍ VZNEŠENÝCH ELFŮ

Mapa UlthuanuElfí království Ulthuan leží na kruhovém ostrovním kontinentě obklopujícím vnitřní moře. Ostrov je tvořen z vysokého a neobyvatelného řetězce hor ohraničeném lesnatými rovinami, jak na vnitřním, tak na vnějším pobřeží. Jen na jediném místě je kruh přerušen, u mocných mořských bran Lothernu, největšího města na světě. Právě tady jsou hory rozštípnuty jako úderem gigantické sekery a na tomto místě elfové velmi dávno opevnili vysoko se tyčíci útesy, aby vybudovali nejimpozantnější pevnost na světě. Nikdo nemůže projít skrz bránu bez povolení lorda Lothernu a do dnešního dne žádný člověk nevstoupil do tajemného království uvnitř nebo se alespoň nevrátil žádný, který by mohl o svém průchodu vyprávět.

 

VZNEŠENÁ RASA

Elfové jsou vysocí, považují se za ušlechtilé a jsou okázalí a nádherní na pohled. Jejich těla jsou štíhlá a elegantní, ovšem zároveň nečekaně silná a pružná. Elfové mají bledou kůži a většinou blonďaté vlasy, nežné rysy a pronikavé oči, což jim dohromady dodává dojem inteligence a moudrosti. Jsou nejdéle žijící ze smrtelných ras a první, kteří vybudovali města.

 

SLÁVA ULTHUANU

Elfové mají souvislé dějiny kulturního a tvůrčího úsilí, které se za tisíciletí notně rozmnožilo. Města jsou třpytící se monumenty jejich přetrvávajícího intelektu a nevinných zálib. Ve městě Lothern stojí neuvěřitelné vysoké jako jehla štíhlé věže stoupající do nebes, spojené mosty podobnými obloukům ze skla, výsledky architektonických schopností daleko za čímkoli, co si jen lidé či trpaslíci mohou představit. V rozsáhlých lothernských amfiteátrech ti nejlepší bardi na světě zpívají o pradávných dnech, zatímco nejlepší muzikanti Ulthuanu brnkají na elegantní lyru nebo hrají na malé zvonky ze stříbra a zlata. Elfové mají právo být arogantními, když jednají s ostatními rasami, jejichž sídla by nemohla sloužit ani zvířatům z Ulthuanu a jejichž písně a hudba jsou hrubou kakofonií hluku v porovnání s tím, co zvládají elfové.

 

Člen elitní jednotky bílých lvůELFOVÉ VE VÁLCE

Ačkoli jsou elfové nejstarší, nejrafinovanější a nejbystřejší ze všech ras, patří také mezi nejlepší válečníky. Jsou to mistři zbraní, které používají, zvláště pak luku a dřevce. Jejich výzbroj je umně vyrobená a nádherně vyzdobená, vykládaná vzácnými a cenými drahokamy. Elfí armáda sešikovaná k bitvě je na pohled hrozivá a ještě o to více impresivní v nezpochybnitelných bojových zkušenostech, které se skrývají v jejích zářících řadách.

 

MISTŘI KOUZEL

Elfové tvrdí, že se naučili své magii v temné minulosti od starodávné rasy Pradávných, kteří poté ze světa vymizeli. Mágové vznešených elfů jsou mocní kouzelníci jejichž ohnivé koule a hrozivé síly jim vyhrály mnoho bitev. V letech minulých elfové naučili magii i lidi, ačkoli oni samotní ve svých dovednostech a vědomostech daleko převyšují kouzelníky Starého světa.

 

VĚK PRŮZKUMŮ

Elfové jsou nejlepší mořeplavci a průzkumníky na celém světě. Jejich lodě se plaví od Kithaje do Starého světa a dále do mrazivých zemí Norsky. V minulosti elfové vytvořili kolonie na západě i východě. Ve Starém světě objevili trpaslíky a otce lidí a vybudovali města podél pobřeží, aby jejich lodě měly kde přistát. Rychlé lodě elfů byly tehdy neustále zaměstnány převozem trpasličího zlata a precizních kamenů na Ulthuan, vracejíce se s vzácným dřevem, hedvábím a exotickým zbožím z dalekého západu.

 

VÁLKA PROTI TRPASLÍKŮM

Zatímco trpaslíci hloubili a těžili pod horami, elfové mezi lesy vystavěli vysoké věže a obě rasy prosperovaly. Vzhledem k naprosto odlišné povaze obou národů bylo jasné, že stav harmonie nemůže vydržet dlouho. Když nadešla válka, trvala po mnoho století a stala se zdrojem mnohého smutku.

Dokonce i dnes drží trpaslíci hlubokou a nenapravitelnou zášť proti elfům pro jejich roli ve válce. Elfové samotní se sváru dávno vzdali a rozhodli se čelit jiným věcem. Opustili své kolonie a odplavili se zpět na Ulthuan, kde byla jejich vlastní panství roztržena občanskou válkou. Jen pár zůstalo v lesích Lorenu, kde se jejich potomci stali lidem lesních elfů, který zde žije dodnes.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.