Rychlý průvodce Starým světem 7

TEMNÍ ELFOVÉ

Temní elfové byli před stoletími vyhnáni z elfí domoviny Ulthuanu a nyní žijí v severních oblastech Naggarothu, bezútěšné Mrazivé země. Temní elfové či Druchii, jak jsou nazýváni elfím jazykem, jsou blízní příbuzní vznešených elfů a jejich vzhled je pobledlý, ale jinak téměř identický.

 

MISTRYNĚ TEMNÝCH ČAR

Mapa NaggarothuVznešení elfové jsou největšími kouzelníky na celém a světě a i temní elfové jsou rasou dotknutou magickými silami. Kde vznešení elfové dbají velké péče, aby se ochránili proti nebezpečným magickým nepřátelům, zvláště pak démonům, temní elfové už dávno přijali temné bohy Chaosu. Přirozené magické síly elfů a nepřírozená vitalita Chaosu se spojili v temných elfech, jejichž kouzelnice (dle rozkazu Čarodějného krále to mohou být jen ženy) se staly mistryněmi temných čar.

 

ČERNÉ VĚŽE NAGGAROTHU

Temní elfové žijí v šesti těžce opevněných městech, jejichž nespočetné černé věže vystupují jako ledové vrcholky z chladné tvrdé skály Naggarothu. Okolní terén je bezútěšný a nepřívětivý: pusté skály a jednovaté černovodé proudy, s temnými odpudivými borovicovými lesy na jihu. Z jejich šesti měst je největší Naggarond, Věž chladu, kde má svůj dvůr ten nejmocnější a nejrůznější z temných elfů, Malekith, Čarodějný král Naggarothu. Jen pár smrtelníků kdy vidělo tohoto hrozivého čaroděje a říká se, že jeho tělo se za nespočetná století jeho nepřirozeně dlouhého života změnilo k nepoznání. Jeho původní elfí vzhled byl zkažen a pozměněn magií Chaosu, která zformovala jeho vnější schránku.
Čarodějný král je pánem měst Naggarothu: Ghrondu - Severní věže, Clar Karondu - Věže zkázy, Hag Graefu - Temného útesu, Har Ganeth - Města popravčích a Karond Karu - Věže beznaděje. Všechna tato města jsou temnými a špatnými místy, smáčená smrtí a agonií. Jejich temná bludiště jsou nacpaná zajatými démony a nešťastnými smrtelníky, jejichž nářek plní vzduch a jejichž sténání se vpíjí do silných zdí vysokých věží, naplňuje toto místo bolestí a zoufalstvím. Na vrcholcích těchto věží, prosycených zlem a zkázou, sesílají čarodějnice Naggarothu na svět svá odporná kouzla a obcují s nejtemnějšími z démonů.

 

NEMESIS ELFŮ

Největšími nepřáteli temných elfů jsou vznešení elfové z Ulthuanu. Armády temných elfů vyrážejí z přístavu Har Ganeth ve svých ohromných démony zamořených lodí, plaví se na západ přes Moře zášti do Starého světa a na jih skrz Úžiny Rhinashy směrem k Ulthuanu. Když dosáhnou svých cílů, temní elfové běsní a ničí, jak jen to je možné, často pálí a vylupují celá města, než se vrátí se svou kořistí zpět do Naggarothu. Mnohé z jejich nájezdů jsou konány kvůli zajatcům: lidem, elfům či jiným tvorům, kteří jsou následně bráni zpět do temných věží. Jen málo dosud uteklo z otroctví v rukou temných elfů a ještě méně dokáže o své zajetí mluvit. Tyto příběhy vypráví o strašidelných kobkách Čarodějného krále, živých obětech bohům Chaosu a duším spalovaným jako palivo pro čáry Naggarothu.

 

Čarodějná elfkaARMÁDY ČARODĚJNÉHO KRÁLE

Armády temných elfů jsou pohyblivé a dobře vyzbrojené. Mnozí nosí smrtící opakovací kuše, které vysílají krupobití malých ostnatých šipek. Jiní jezdí na zotročených besticích, včetně obrovitých plazů zvaných Cold Ones. Tito tvorové jsou loveni a chytáni v jeskyních a tunelech pod Hag Graef, kde žije mnoho podivných a zuřivých tvorů. Ženy temných elfů jsou stejně smrtící jako jejich mužské protějšky, jsou stejně tak dobré bojovnice a bojují v bitvách po boku mužů. Nejdivočejší z nich jsou čarodějné elfky - válečnické sesterstvo zasvěcené Khainovi, Lordovi vraždy. Právě ony jsou těmi nejkrutějšími a nejkrvežíznivějšími z temných elfů. Po bitvách si vybírají nešťastníky pro obětování Khainovi a koupají se v kotlích plných krve, čímž obnovují svůj temný pakt s Lordem vraždy.

 

NOC ČARODĚJNÉ KRÁLOVNY

Čarodějné elfky žijí v chrámech Khaina pod zamračenými zraky čarodějných královen. Čarodějné královny jsou neskutečně starodávné a jednou ročně se účastní hýřivých oslav Noci smrti, kdy čarodějné elfky slídí po ulicích a zajímají každého temného elfa, kterého najdou, někdy se i vloupají do domů, aby vzaly jejich zkamenělé obyvatele na obětování. Za Nomrti se čarodějné královny koupají v krvi, aby se obnovily, a v té chvíli jsou těmi nejokouzlujícímu a nejsmyslnějšími z elfů, jejich podivná mrtvolná krása je činí ještě mocnějšími a žádoucími než jakákoli magie.
Během roku se čarodějné královny mění zpět ve vyčerpané babizny, kterými doopravdy jsou, dokud znovu nenadejde Noci smrti a temní elfové se neskryjí ve svých domovech, odkud naslouchají hýření a zlému smíchu půlnočních oslav čarodějných elfek. Čarodějné elfky také kradou děti mužského pohlaví, aby se z nich v chrámech Khaina stali assassini, kteří jsou pravděpodobně nejsmrtonosnějšími a nejhrůznějšími ze všech temných elfů, mistři umění smrti.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.