Rychlý průvodce Starým světem 8

TRPASLÍCI

Trpaslíci žijí pod horami v dolech a sálech vyhloubených jejich vlastníma rukama v tvrdé skále. V dávno minulách letech trpaslíci prosperovali a jejich sídla se stávala vzkvétajícími podzemními městy. Nejdůležitější z nich byla vybudována v Horách konce světa, dlouhém pohoří, které jde od severu Starého světa hluboko do Jižních zemí.
V dávných časech byla trpasličí říše spojena podzemními cestami tak širokými jako tři plně naložené vagóny. Trpasličí balady vyprávějí o bohatství těchto dní, o zlatu a stříbře těženém z hor, o skvělých drahokamech získaných ze skály a o skvělých kamenech, mramoru, onyxu a nefritu, které zdobily třpytivé sály trpasličích králů.

 

Hory konce světa - domov trpaslíkůÚPADEK A PÁD

Bohužel jsou tyto dny zcela pryč, ačkoli jsou znovu vzpomínány trpasličími bardy v kamenných síních pevností, které stále ještě zůstávají. Ságy odhalují jen trochu o pádu trpasličí říše, ale jisté je, že jejich města jedno po druhém padla jak goblinům zezhora, tak skavenům zespoda. Dnes už existuje jen zlomek starých trpasličích podzemních říší. Trpaslíků je pár a jejich bohatství je o hodně menší než v dřívějších časech. Stále však zůstávají hrdým a vzdorovitým lidem, tak zachmuřeným jako hory a tak tvrdým jako samotná skála!

 

VĚK, BOHATSTVÍ A SCHOPNOSTI

Trpaslíci jsou nepředstavitelně silní a houževnatí, mohutní v ramenou, širocí v pase s mohutnýma rukama a nohama. Jsou tvrdohlaví s praktickým pohledem na svět. Říká se, že trpaslíci respektují tři věci nad cokoliv jiného: věk, bohatství a schopnosti.

Pokud nejsou zabiti v bitvě, dožívají se trpaslíci vysokého věku. Trpaslíkův věk může být odhadnut podle délky jeho vousu. Nejstarší a nejmoudřejší trpaslíci mají stříbrné vousy mnoho yardů dlouhé. Ty jsou nošeny ovinuté kolem trpaslíkova břicha a pokud jsou opravdu dlouhé, stále se za ním vlečou. Pespekt ke stáří sahá do všech aspektů trpasličí kultury, ve které je pradávná řemeslná zručnost považována za příklad úspěšnosti a kde mohou být zbraně znovu a znovu překovávány.

Druhou věcí, kterou trpaslíci respektují, je bohatství. Hromadění bohatství je mezi nimi velkou vášní a žádný trpaslík se necítí zabezpečený, pokud nemá značnou hromadu pokladů, kterou může předat svým dědicům. Poklady některých trpasličích lordů jsou neskutečných proporcí a stáří. Zvěsti o bohatství vedou ambiciózní armády k branám trpasličích pevností, kde stále leží většina jejich kostí. Ale ne všechny útoky selhaly a některé pevnosti padly orkům, goblinům či skavenům, jejich úžasné trpasličí poklady byly ztraceny nebo rozptýleny po světě.

Třetím úhelným kamenem trpasličích hodnot jsou jejich úžasné řemeslné schopnosti. Trpaslíci ve své práci nacházejí pýchu, ať už je to tvorba tunelu nebo vykopání nějakého malého drahokamu. Jsou dobří ve vytváření malých složitých věcí a vše co dělají, je činěno usilovným a promyšleným způsobem. Trpaslíci nenávidí pohled na hrubou práci a cokoliv dělají, je vždy dovedeno do konce. Je zajímavé, že v trpasličím jazyce je slovo pro chatrnou nebo nekvalitní práci "umgi", což znamená "vytvořený lidmi".

Trpaslíci vždy drží své slovo. Mají velmi přísný smysl pro pýchu a čest. Pokud trpaslík učiní slib, bude si jej pamatovat a dodržovat, a stejně tak ctí sliby složené jeho předchůdci nehledě na to, před jak dlouhou dobou byly dány. Porušit slib je pro trpaslíka tou nejhorší formou nečestného chování. Porušený závazek bude hořce vzpomínán, povede k promyšleným činům pomsty a vendetám, které mohou trvat po staletí. Velké zrady slibů vůči trpaslíkům určité pevnosti jsou zaznamenány na věky věků v knize zášti, obrovském svazku bedlivě opatrovaném trpasličím lordem pevnosti a neustále obnovovaném.

 

Trpasličí zabíječTRPASLIČÍ KRÁLOVSTVÍ

V Horách konce světa jsou přežívají trpasličí pevnosti, ačkoli v minulých časech jich bývalo mnohem více a byly značně větší. Ty, které zůstaly, jsou sužovanými pevnostmi, obklopenými orky, gobliny, skaveny a jinými hrůznými bytostmi. Tyto državy zahrnují Karak Kadrin, či Pevnost zabíječů, která střeží slavný Vrcholový průsmyk, hojně procházený obchodníky z Říše a Kislevu a jednu z nejdůležitějších cest mezi východem a Starým světem. Zhufbar na jihu stojí u chladného jezera Varn a má dlouhou a krvavou historii, byl přemožen gobliny a znovuzískán s pomocí Sigmara, prvního císaře.

Největší a nejdůležitější trpasličí pevností je Karaz-a-Karak, jeho jméno znamená Věčný vrchol. Toto mocné a početně osídlené město je pradávným hlavním městem celého trpasličího panství a pevností velkokrálů trpaslíků. Toto město leží v duchovním centru trpasličí rasy. Je to místo, kde jsou uchovány Velká kniha zášti a Kniha vzpomínek a kde jsou umístěny chrámy trpasličích bohů Grugniho, Grimnira a Valayi. Všechny trpasličí pevnosti mají dlouhé a slavné dějiny a je nemožné je zde všechny popsat. Každá je nezávislým královstvím, ale všechny udržují absolutní věrnost velkokrálům z Karaz-a-Karaku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.