Rychlý průvodce Starým světem 9

PANSTVÍ CHAOSU

Podle elfích legend existoval čas před magií, kdy dokonce ani předci elfů nevěděli nic o jazyku či civilizaci, řvali v lesích Avelornu jako divoká zvířata. Poté přišli Prastaří a naučili elfy tajemství mluvy a písně. Přišli z hvězd ve stříbrném plavidle, skrz interdimenzionální bránu nad severním pólem. Skrz tuto bránu pak pradávní cestovali od hvězdy ke hvězdě.

Byli to Pradávní, kdo přinesl na svět magii, vytáhli ji ze své brány a ztělesnili ji do podoby kouzel a kouzelných nástrojů. Elfové byli v učení civilizaci rychlí, včetně manipulace s magií samotnou. Zpočátku byla jejich síla jen malá v porovnání s Pradávnými, kteří, jak se říká, mohli vyhánět démony a sami bohové plnili jejich příkazy.

 

ČAS CHAOSU

Náhlá a neočekávaná katastrofa zničila prastaré. Jejich brána se stala příčinou jejich pádu, možná protože její mechanismy selhaly nebo možná byla proražena nějakým nepřítelem. Zhroutila se nad severním pólem a zavinula svět do temnoty. Dimenze, kdysi oddělené, byly smíchány dohromady nesvatým spojením magie a hmoty. Tvorové zachycení uvnitř byli zdeformováni a pokřiveni a země se změnila do nových a šílených forem. Říká se, že čas samotný byl zničen. Elfové odkazují na tuto svět trhající událost jako na Věk Chaosu.

Panství Chaosu je jméno, které dali smrtelníci polárnímu regionu stínu. Pro smrtelníky je to příbytek bohů a démonů. Pro ty, kteří jsou nejvzdělanější, je to i zdroj veškeré magické síly, jelikož surová magie prosakuje do světa zkrz zborcenou bránu Prastarých a se svou přeměňující energií plyne do světa. Pomalu magická energie mění tvory světa, křiví jejich mysli a těla a vytváří mutanty neskutečné síly.

 

BOHOVÉ A DÉMONI

Panství Chaosu je obydleno tvory stvořenými spíše z magické energie, než z fyzické podstaty. Tito bohové a démoni vyžadují magií prosycené prostředí, aby v něm mohli žít, a z toho důvodu jsou uvězněni v hranicích Panství Chaosu. Mohou být přivedeni do světa skrz kouzlo, které vytvoří krátkodobé magické pole, které mohou obývat. Občas se Panství Chaosu rozšiřuje jako obrovská záplavová vlna a umožňuje démonům, aby se přesunuli na jih.

Existují démoni mnoha druhů jak velcí, tak malí. Říká se, že démoni berou svůj tvar ze snů a tímto způsobem noční můry smrtelníky vytváří jak démony, tak bohy. Pokud všichni bohové exitují v Chaosu, pak pouze čtyřem byl přiznán titul bohů Chaosu: Khornovi, Nurglemu, Slaaneshovi a Tzeentchovi.

Tito čtyři jsou bratry a soupeři; každý touží přeměnit svět ke svému, ale žádný není dost silný, aby to dokázal sám. Jejich cílem je posílit magickou energii, aby mohli poslat své démony do světa, aby jej dobyli a získali. Zatím svět přežil, ale zda dokáže vydržet, je nejisté, neboť síly Chaosu jsou mocnější s každým novým dnem.

 

Válečník ChaosuSMRTELNÉ ARMÁDY CHAOSU

Magie, která prosakuje z Panství Chaosu, ovlivňuje všechny živoucí tvory na světě. Na severu, kde je Panství Chaosu nejblíže a jeho vliv je největší, se zemí potulují mnohohlavé bestie nebo dokonce ještě hrůznější mutanti: mnohokončetinaté monstróznosti, rohatí a pololidé s kopyty, mnohooké bestie a věci, které vydechují oheň a otravné plyny. Nespoutaná přeměňující síla magie způsobuje změnu - ačkoli jakou formu může změna převzít, je vždy nejisté.
Dále na jih je účinek menší, částečně díky tomu že magie slábne a částečně díky tomu, že lidé loví a ničí mutanty. Zmutované děti narozené v Říši jsou po narození opuštěny nebo ponechány v lesích, aby zemřely. Nikdo poznamenaný Chaosem nemá právo žít vedle skutečných lidí. Na Ulthuanu pak síla elfích mágů odráží korumpující sílu Chaosu prostřednictvím velkého víru umístěného na Ostrově smrti.

Navzdory této opatrnosti existují mnozí, kteří byli zasaženi Chaosem skrytými způsoby, zvláště pak v rase lidí, která se zdá být zvláště zranitelnou v porovnání s ostatními rasami. V lidstvu jsou tací, kterým byly náhodnými mutantními účinky Chaosu dány mocné dary. Z vnějšku jsou normální, ale uvnitř jejich těl se skrývá tajná síla. Někteří mají obyčejné lidské schopnosti vylepšené na neuvěřitelný stupeň, mají neobvyklou inteligenci, ambice, sílu mysli nebo charismatické síly vůdcovství. Jiní mají skryté schopnosti vnímání, síly či pružnosti. Pár z nich má pak mnohem podivnější dovednosti a může vydechovat plamen nebo je schopno hypnotizovat či zabíjet pohledem. Lidé takových sil se musí ukrývat nebo jsou vyhnáni lovci čarodejnic a kněžími.

 

ŠAMPIÓNI CHAOSU

Existují lidé, kteří vytvářejí hrůznou smlouvu s bohy Chaosu a přitom otevírají kanál energie mezi jejich vlastními myslemi a silami, které sídlí v Panství Chaosu. Těmito způsoby doufají šampióni Chaosu, že pozvednou své mysli výše, stanou se mocnými vůdci, válečníky či čaroději. Někteří si přejí přidat k dobyvačným armádám Chaosu a doufají, že jednoho dne usednou mezi bohy a povládnou světu stínů a kouzelnictví. Nyní jsou mnozí, kteří vidí triumf Chaosu jako nevyhnutelný. V městech Říše rekrutují skrytí kultisté nové následovníky. V pustinách se ke svému účelu shromažďují šampióni bestií.

Daleko v Severních pustinách a hluboko v srdci lesů Říše se následovníci Chaosu připravují k válce. Zkoušejí svou sílu proti monstrózním tvorům těchto oblastí, proti orkům a goblinům, a proti sobě samým. Stovky malých tlup se potulují po severu, plení odlehlá lidská sídliště a příležitostně pořádají nájezdy na území Kislevu, Norscy a Říše. Jak jejich síla narůstá, šampioni shromažďují více následovníků a přidávají se k nim nižší šampioni - a tímto způsobem v srdci Starého světa povstává temná armáda.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.