Abaddon Ničitel

Nový vojevůdce Chaosu

Abaddon byl kapitánem 1. kompanie Lunárních Vlků během Velké křížové výpravy a následoval Hora z Terry při dobývání vzdálených hvězd.

Uctíval vojevůdce jako boha a Horus se k němu choval jako k nejlepšímu synu. Dokonce panovaly určité klepy, že je klonem primarchy samotného, produktem nejranějších genetických experimentů.

Když propukla Hereze, bylo jasné, že Abaddonova oddanost náleží jeho primarchovi, ne vzdálenému Císaři lidstva. To on vedl terminátory Synů Horových v kampaních na Istvaanu, Yarantu a při obléhání Císařského paláce na Zemi. Jeho bolest z Horovy porážky v konečném konliktu ho dovedla do větších hlubin šílenství a nenávisti, než kam by mohl jakýkoli smrtelník klesnout. Vzal Horův bleskový spár, odtrhl ho z Vojevůdcova brnění se vzteklým vytím, které znělo skrz velkou loď.

Abaddon bojoval za znovuvybudování pýchy a reputace Černé Legie, když ji vždy vedl do nejnebezpečnějších konfliktů osobně. Nejprve si Abaddon získal záštiplný respekt od ostatních zrádcovských legií, ale jak jeho moc rostla vítězstvími, získal i jejich podporu. Jeho mocná slova znovu roznítila nenávist zrádcovských legií proti Impériu a bojovníci všech legií bojovali pod jeho standartou. Abaddon uspořádal své síly opatrně a získal si oddanost šampiónů všech ostatních zrádcovských legií. Ti, co mu oponovali, byli rozdrceni. Ti, co se k němu připojili, přidali své síly k největší armádě, která kdy byla shromážděna v Oku Teroru. Abaddon zkoušel sílu Impéria mnohokrát a s každým vítězstvím jeho síla rostla.

Když se Abaddon poprvé vrátil, bylo to v čele ďábelské hordy, která stihla zničit celé systémy kolem Oka Teroru, než Impérium stihlo shromáždit síly na jeho zastavení. Během této první Černé křížové výpravy uzavřel Abaddon mnoho krvavých smluv s pekelnými silami. V kryptách pod Věží ticha na Uralanu objevil Abaddon démonický meč podivuhodné síly. S vyjícím démonickým ostřím v ruce se stal Abaddon zblízka nezadržitelným. Celá města byla vypálena za obět démonům Chaosu a celé armády byly rozdrceny drmolícími warpovými entitami. Abaddonova síla získala nelidské proporce, jak bohové Chaosu odměňovali jeho marnotratnost a on ukázal skutky ďábelské statečnosti, která zděsila ty, kteří mu vzdorovali.

Během nedávné Gothické války Abaddon srazil téměř celý sektor na kolena. Jeho flotily byly rozšířeny nově vybudovanou vlajkovou lodí, zvanou z očividných důvodů jako Zabiják planet. Vedle toho aktivoval a ovládl pevnosti Blackstone, tajemné stavby údajně starší než Impérium samo, které v sobě kombinovaly podivuhodnou destruktivní sílu. Abaddon napadl celý sektor odříznutý od posil warpovými bouřemi, kde způsobil obrovské ztráty imperiální flotile, zničil několik planet a mohl učinit ještě mnohem více. Jen zakročení eldarů umožnilo imperiálním silám zastavit flotilu Chaosu. Nejvyšší páni Terry žijí v obavě, že jednoho dne Abaddon sjednotí všechny zrádcovské legie do nezadržitelné hordy a vrátí se sehrát poslední okamžiky zrady, kterou započal Horus o deset tisíc let dříve.

Abaddon Ničitel

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.