Ahriman, vrchní knihovník Tisíců Synů

Kouzlo, které proměnilo Tisíce Synů v legii oživlých pancířů, bylo vytvořeno největším čarodějem legie hned po samotném Magnusovi, jejím vrchním knihovníkem Ahrimanem. Před Kacířstvím sdílel Ahriman posedlost svého primarchy po tajemstvích magie a stal se strážcem nyní pověstné Knihy Magnusovy, spisu neuvěřitelné čarodějné moci. Možná byly znalosti získané studiem tohoto spisu tím, co mu umožnilo seslat jeho nyní neslavně proslulé mistrovské kouzlo.

Výsledek Zakletí, ač nedokonalý, prý Ahrimana ve svém důsledku uspokojil. Jako veterán z doby před příchodem Magnuse cítil Ahriman takový odpor ke korupci legie, že mu ani tak děsivá cena nepřišla příliš vysoká. Magnus však nesmýšlel stejně. Když kabalu odhalil, byl jeho hněv tak velký, že jí hrozilo naprosté vyhlazení. Ale říká se, že zasáhl sám jejich patron, který na ně nejprve uvrhl ony děsivé mutace. Kdo může říci, co zamýšlela ta nejtajemnější entita vesmíru? V každém případě Princ démonů čaroděje ušetřil a Ahrimana pouze vypověděl z Planety Čarodějů a odsoudil ho k putování Okem Teroru a celým vesmírem s beznadějným úkolem porozumět bohu Chaosu Tzeentchovi.

Ahriman sám odmítá uznat Chaos jako svého vládce. V průběhu tisíciletí se stal metlou plenící starobylá muzea, knihovny, scholaria a poustevny, sídla učenosti, náboženství i rozjímání. Vyhledává a shromažďuje artefakty, údaje a i osoby, o nichž věří, že ho mohou dovést k dokonalému ovládnutí čarodějných nauk. Pěstuje kulty na tuctu planet současně, poskytuje mágům kultů čarodějné umění ,dokud mu nezískají nějakou starožitnou tretku nebo nesplní některý z jeho požadavků, a pak na ně vrhne své válečníky.

Šeptá se, že Ahriman poslední dobou obrátil své útoky proti eldarům, v pevné víře, že vědomosti, po nichž pátrá, se nalézají v nejtemnějších síních poznání, v rozsáhlé sbírce čarodějných nauk, o níž se v šeptaných pověstech mluví jako o Černé knihovně.

Ahriman

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.