Angron, Rudý anděl

Ten, který měl mezi geneticky vytvořenými syny Císaře nejvíce divokosti a zkrvavených rukou, byl primarcha Angron, jehož legendární pověst v boji mu mezi jeho bratry vynesla titul Neporažený. V mládí odvržen na svět nemilosrdného útlaku, byl zotročen a chirurgicky znetvořen, aby se v hrách smrti svého nového světa stal gladiátorem. Jen aby se nakonec stal Lordem rudých písků, zabijákem bez vznešenosti. 

Když se proti svým brutálním vládcům vzbouřil, zachránil Císař Angrona  od jisté smrti po boku jeho věrných následovníků. Tento čin ovšem Angron Císaři nikdy neodpustil. Nebylo tak žádným překvapením, když jej jeho bratr primarcha Horus obrátil proti Císaři; jeho jediným skutečným pánem byl totiž neustálý vztek a krvežíznivost.

Angron Rudý anděl

Zbroj z Marsu - Angron nosil umně zhotovenou zbroj vytvořenou s pomocí řemeslníků XII legie z gladiátorské zbroje, v níž bojoval jako otrok na Nucerii.

Angronova Černá čepel - Angronův osobní démonický meč. Tuto gigantickou černou čepel nemohlo nic přetnout ve dví. Zbraň byla zničena až silnou psychickou obranou Šedých Rytířů během První války o Armageddon.

Vdovotvůrce - Vdovotvůrce byl předchůdce všech ostatních rotoseker, které Angron používal po celou dobu svého života. Tato impozantní zbraň byla zničena, když se střetl v boji se svým bratrem, primarchou Leman Russem na světě Ghenna, kde jej Leman Russ jménem Císaře napadl za pokračující implantace Řeznických hřebů vesmírným mariňákům Požíračů Světů a za zvěrstva páchaná jeho legií.

Bronzový tesák - Bronzový tesák byla masivní obouruční rotosekera, kterou používal primarcha Angron ještě před nástupem Krveotce a Krvedítě. Bronzový tesák byl tak velký, že jej mohl účelně ovládat jen primarcha. Byl vytvořen z obsidiánu a mosazi, s rukojetí zabalenou v kůži nějakého neznámého monstrózního plaza. Angron jím vládnul, když si bral hlavu královny cizáckých Scandrane, jakožto s ním i roztrhal hordy zelených kůží válečného bosse známého jako Arcivandal z Pasiphae. A když se divoký svět kmenových psychopatů vzbouřil proti Imperiální Pravdě, při pouhém pohledu na Bronzový tesák v Angronových pažích se své vzpoury vzdal a poklekl před Požírači Světů. Bronzový tesák byl toliko symbolem Angronovy nezdolnosti a nezávislosti, jako to byla pouhá zbraň. Bronzový tesák tak byl později Angronem předložen Nositelům Slova a Lorgarovi k upevnění spojenectví mezi oběma legiemi během Kacířství a pravděpodobně byl zničen nebo ztracen ve vesmíru po zničení zrádcovské lodi Zběsilá pohroma v prvních dnech Hereze před bitvou na Calthu.

Krveotec a Krvedítě - Během Velkého tažení a Horova Kacířství byly tyto archaické rotosekery těmi nejvíce mocnými zbraněmi mezi relikviemi drženými primarchy, o to více smrtonosnější díky Angronovu suverénnímu umu zápasníka. Během Kacířství Angron nenávratně přišel i o tyto rotosekery. A to poté, co byly rozbity na náborovém světě Armatura, když byli někteří z Požírači Světů i s primarchou vlákáni do pasti a zasypáni pod tunami suti. Angronův pobočník kapitán Khârn si Krvedítě vzal, uchovával jej, nakonec i opravil a od té doby tuto rotosekeru používá.

Výheň zlovůle - Angron rovněž nosil i umně zhotovenou plasmovou pistoli známou jako Výheň zlovůle.

Řeznické hřeby – Jsou to bio-neurální implantáty, které byly chirurgicky vpraveny přímo do Angronovy mozkové kůry. Střípek archeotechnologického zařízení z Temného věku technologie, tento implantát mohl masivně zvýšit válečníkovu dravost, odvahu a produkci adrenalinu, což vedlo k větší síle a agresivnosti v bitvě, a přeměnilo jej do nezastavitelného bersekra - za cenu pomalého zhoršování duševních schopností a kapacity racionálního myšlení dotyčného. Požírači Světů, soucítíce se svým otcem, se rozhodli sdílet s ním implantaci Řeznických hřebů.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.