Černá Legie

Počátky

 Vlci LunyVesmírní mariňáci legie Lunárních Vlků byli vytvořeni z lidských zdrojů planety Cthonia. Tato planeta se nacházela v jednom ze systémů velmi blízce sousedících s Terrou. Díky malé vzdálenosti, která obě planety dělila, byl tento svět kolonizován ještě v době před warpovými pohony (pravděpodobně ještě na úsvitu letů vesmírem). Za celá milénia byla tato planeta protunelována a vytěžena, až se stala pustou a téměř neobydlenou, plnou katakomb a dávno nepoužívaných šachet. Divoké gangy v tomto prostředí bez zákonů bojovaly o holé prežití, oprostěny od povinností imperiálnáho občanství. Poskytly tak skvělý zdroj nových rekrutů. Tito bojovníci pak byli upraveni s použitím genetického materiálu primarchy Hora a osvědčili se jako vynikající a loajální jednotky Adeptus Astartes.

 

Horus

Horus byl po mnoho let Císařův jediný syn a nebylo divu, že mezi nimi vznikl velmi blízký vztah. Císař s nim trávil mnoho času, vyučoval ho a trénoval. Horus byl brzy pověřen velením legie Lunárních Vlků - deseti tisic skvělých bojovniků vytvořených z jeho vlastního genetického kódu. S těmito válečníky vedl Horus, doprovázen Císařem, po prvních třicet let ohromné křížové výpravy a společně vytvořili základy nového Impéria.

Časem byli objeveni další primarchové a Císař byl stále více zaměstnán povinnosti, které s nimi souvisely. Horus byl proto často pověřován celkovym strategickym velením expanze. Byl vynikajícím stratégem a válečníkem a za svá nesčetná tažení galaxií sklízel chválu od Císaře i ostatnich primarchů.

 

Kacířství

Po jednom obzvláště důležitém vítězství byla kapitula Lunárních Vlků přejmenována na počest svého velitele. Dostala tak nový název Synové Hora. Sám Horus dostal titul Vojevůdce a stal se tak i formálně velitelem imperiálních sil. Navzdory těmto velkým poctám nebyl Horus příliš potěšen. Císařovy proslovy totiž odkazovaly na tato vítězství jako jeho vlastní. V očích Horových Císař trávil veškerý čas v bezpečí paláce na Teře, zatímco on pro něj vydobýval světy, moc a vliv v galaxii.

 

Není jisté, že to byla právě tato skutečnost, co vedlo k otevření jeho duše silám Chaosu, nebo zda to bylo vinou spiknutí či působení sil temných bohů. Pravdou však je, že se v této chvíli Horus spojil tělem i duší se silami Chaosu. Získal tak nový pohled na budoucnost lidstva, protože považoval jen sebe samého za hodného postavit se do čela Impéria. A Synové Hora, naprosto věrní svému primarchovi, zahodili loajalitu k Císaři a začali Hora uctívat jako nového boha.

Horova smrt z rukou samotného Císaře znamenala pro legii velmi traumatický a nešťastný zvrat událostí. Vše pro co bojovala, bylo ztraceno. S Horem navíc zemřela i celá rebelie proti Císaři. Legie se hned po jeho smrti stáhla a probojovala si cestu k přepravním raketoplánům (což vyvolalo nepřátelské reakce zbylých zrádcovských legií, které i po Vojevůdcově smrti hodlaly bojovat).

 

Exil

Synové HoraSpolu s dalšími rebelskými legiemi si Synové Hora našli útočiště v Oku Teroru, kde si vybudovali svou novou základnu, ze které pokračovali ve svém tažení proti Impériu. Ve své pevnosti vybudovali pro Hora hrobku a i nadále jej považovali za svého velitele. Na jeho místo nikdo nenastoupil a z jeho hrobky se stala svatyně, ve které se kapitáni legie často modlili a nabízeli oběti. V následujících stoletích se jejich legie stala tou nejaktivnější, snad kvůli tradici, snad kvůli tomu, že se snažila odčinit svou slabost v rozhodujícím okamžiku při bojích na Teře.

Synové Hora vedli několik krvavých válek proti ostatním zrádcovským legiím, především pak kvůli zdrojům, nadvládě a moci uvnitř Oka Teroru. Po několika neúspěšných tažením nakonec legie odpřísáhla věrnost novému veliteli, kapitánu Abaddonovi.

Abaddon věděl, že vzpomínka na Vojevůdce spojuje jeho legii se selháním, proto bylo jeho prvním rozkazem vzdát se starého jména legie. Od té doby se pak stala Abaddonova Černá Legie postrachem Impéria, ve kterém zasévala zmatek a zkázu v každém ze světů, na který vkročila.

 

Domovský svět

CthoniaDomovský svět legie Cthonia už nyní neexistuje, rozpadl se na kusy, pravděpodobně díky geostrukturální nestabilitě. Kolují však i zvěsti o jeho zničení jako světa zrádců. V současnosti nemá Černá Legie hlavní základnu na žádně planetě. Namísto toho je hlavní velení umístěno na různých vesmírných plavidlech. Legie má velký počet lodí, protože většina prostředků té části imperiálních sil, která se vzbouřila během Horovy Hereze, je nyní pod jejím velením.

 

Bojová doktrína

Černá Legie tvoří flexibilní bojovou armádu, která se dokáže rychle přizpůsobit každé bojové situaci. Její nejoblíbenější taktika však spočívá v přímém a rozhodném útoku přímo do středu nepřátel a co nejrychlejším zničení velení nepřátelských sil.

 

Organizace

Po Horově smrti se struktura legie rozpadla a vznikly nejrůznější fragmenty jednotek, většinou úměrně kapacitě vesmírných lodí, které obývaly. Proto se nyní objevují jednotky o různém počtu členů, často se sdružující pod praporem jednoho vůdce, obvykle šampiona Chaosu nebo dokonce samotného Abaddona. Nicméně loajalita k různým bohům Chaosu často vede k rozepřím a vnitřním konfliktům.

Víra

Hlavní vírou legie před Vojevůdcovou smrtí byla ta v absolutní nadřazenost Hora a jeho mužů. V ustavičné snaze dokázat svou nadřazenost nad ostatními legiemi skutečně dokázala během Velké křížové výpravy přivést pod imperiální nadvládu největší počet světů. Její porážka na konci Hereze a následný exil však měl drtivý dopad na kolektivní vědomí legie. Abaddona pak stálo velké úsilí, aby obnovil v legii morálku a kázeň a nesměroval ji k novému cíli - svržení všeho, co bylo vytvořeno falešným Císařem lidstva.

 

Bojový pokřik

"Za Hora!"

Třináctá Černá křížová výprava

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.