Císařovy Děti II.

Víra

DreadnoughtPodle dochovaných památek legie zadržených Inkvizicí, Císařovy Děti doopravdy nezbožtili Císaře, ale síla a zanícení jejich víry v něj se rovnala jakémukoliv stoupenci imperiálního kultu. Následující Fulgrimovo vedení, legie věřila, že Císař představuje vrchol lidství a jedině následováním tohoto příkladu může jedinec dosáhnout plného potenciálu jako lidská bytost. Jakákoliv osoba nebo skupina odporující tomuto cíli byla v opovržení, nehodná dokonce označení bratr člověk. Nicméně Císařovo skoro uctívání legie bylo extrémně hierarchické. Císařova dokonalost byla ztělesňována nejprve primarchy, následujícími jeho příkladu, pak důstojníky legie, kapitány a poručíky, a konečně seržanty a samotnými vesmírnými mariňáky. Podle toho usuzují teoretici Inkvizice, že bylo možné zkazit celou legii pouhým svedením Fulgrima a jeho důstojníků.

Dochované svitky hovoří o tom, že před svým pádem k Chaosu věřily Císařovy Děti, že Císař nevyhnutelně dosáhne naprostého podrobení galaxie a se všemi překážkami odstraněnými z cesty nebude nic bránit lidské civilizaci v dosažení dokonalosti. I když jejich studia bitvy byla nejdůležitější, vesmírní mariňáci legie se učili úctě ke kulturním aspektům civilizace - mezi jinými muzice, umění a sochařství. Umělci byli bráni ze všech koutů Impéria, aby vyzdobili brnění legie, zbraně a vozidla na nejvyšší úrovni. Rozmanitost lidstva byla velmi ceněnná a jen málo omezení měly cesty učení dostupné legii.

 

Genostěp
Po skoro zničení legie v genoštěpovém procesu, zachráněné fragmenty v Codex Apothecarion Terra vyžadovaly od apatykářů naprostou precisnost, když pracovali s drahocenným genetickým materiálem. Tento étos se rychle sloučil s hlavní vírou legie v dokonalost, takže genoštěp Císařových Dětí byl možná nejčistší a nejstabilnější ze všech legii. Jenom ty nejlepší fyzické vzorky byly vybrány pro implantaci, takže míra mutace genoštěpu byla prakticky nulová. Každé zlepšení vytvořené genoštěpem fungovalo na nejvyšší úrovni, dovolovalo vesmírným mariňákům dosáhnout plného využití v bitvě. Žádná jiná legie nedosáhla takového cíle a technologie i odbornost nebyla nikdy znovu objevena v tisíciletích následujících Horovo Kacířství.

 

Bojový pokřik

Děti Císaře! Smrt jeho nepřátelům!

 

Horovo Kacířství

S primarchy a jejich vesmírnými mariňáky na Velké křížové výpravě, se Císař vrátil na Terru, upevnit Impérium, které jeho síly budovaly. Všichni věděli, že to je srdce jeho Impéria, ale jeden muž nesouhlasil: Vojevůdce Horus, pán nově přejmenovaných Synů Hora, nejmocnější z primarchů. Ve své aroganci Horus věřil, že Císař je slabý, muž nehodný bitev bojovaných v jeho jménu. Po vyslechnutí důkazů o Horově zradě, poslal celých Císař sedm legií vesmírných mariňáků k zastavení Vojevůdce a pokud to bude nezbytné i k jeho zničení. Císařovy Děti byly první, kdo vstoupil do systému Istvaan, kde Horus čekal a Fulgrim osobně požadoval vysvětlení jeho činů. Místo toho Horus uspěl ve zkažení svého bratra primarchy silami, které nyní ovládal. Charonské shromáždění svolané po Horově Kacířství na odhalení příčin zrady primarchů, se shodlo, že Fulgrimův respekt k Horovi dovolil Vojevůdci ovlivnit jej, oslabit natolik, že ho Chaos odvábil od Císaře. Pomalu, tak jak on a Horus mluvili, se Fulgrimova loajalita k Teře trhala a byla nahrazována planoucím rozhodnutím zničit falešného Císaře, jehož pravidla nedovolují lidstvu dosáhnout dokonalosti, ve kterou Fulgrim vždy věřil. Sveden Horovými slovy se Fulgrim zavázal novému lidstvu, lidstvu, které se pozvedne na vrchol civilizace, lidstvu osvobozenému od utiskování zákony falešného Císaře. Slaanesh našeptával Fulgrimovi, sliboval mu dokonalost ve všech ohledech a Fulgrim ochotně přijal svého nového boha.

Jak Fulgrim zradil, tak také zradili jeho lordi velitelé. Věděli, že jejich primarcha je vtělení dokonalosti a nepotřebovali mnoho přesvědčování, aby ho následovali do Slaaneshových služeb. Po návratu ke své legii se Fulgrim a jeho velitelé setkali s kapitány a kázali jim o slávě Chaosu. A kapitáni přenesli uctívání Slaaneshe na své podřízené, a tak celá legie opustila Císaře. Odsuzující učení svého bývalého idolu, obrátili se z celého srdce k Slaaneshovi, dávající princi Chaosu tu samou míru oddanosti jakou dříve věnovali Císaři. Slaanesh, na oplátku, věnoval Císařovým Dětem vizi ráje, galaxie naprosté volnosti, kde žádné zlo není možné, protože každý zážitek je zdrojem zábavy. Kaplani legie vybízeli své bratry, aby pronásledovali tento sen, tím, že ochutnají každý pocit. Dokonalost Císařových Dětí se stala dokonalým požitkářstvím, neomezeným ve svém rozsahu, nezastavitelným ve své divokosti. Když loajální vesmírní mariňáci dorazili k Istvaanu V, Císařovy Děti byly první mezi zrádci, kteří proti nim stáli, napomáhající masakru loajálních legii s veselou divokostí.

Horova rebelie se rozšířila a uvrhla celé Impérium do zmatku. Když Horus zahájil obléhání Terry, Císařovy Děti byly po jeho boku, ale málo se staraly o pomalý proces strhávání masivní obrany Císařského paláce. Místo toho Fulgrim vypustil svou legii na nespočetných oblastech planety, kde se biliony vyděšených lidí schovávaly před zraky následovníků Chaosu, náhle bez ochrany, kterou očekávaly z paláce. Brutalita a zabíjení na Istvaanu se opakovaly, ale v mnohem, mnohem větším měřítku. S koncentrací Chaosu okolo Terry, apatykáři a kouzelníci Císařových Dětí získávali sílu od Slaaneshe k zvětšení svých potěšení, chlípně znesvěcující nejen své mysli a těla, ale teď také své nesmrtelné duše. Démoni byli vyvoláváni a vypouštěni mezi zajatce, aby hodovali na jejich mase, než zemřeli, jelikož vesmírní mariňáci usilovali o ještě větší krvelačné zhýralství a smilstvo. Fulgrim řídil zabíjení se škodolibostí, věřil, že jeho legie tak osvobodí své obětí z řetězů Císařových zákonů, a umožní jim pocítit pravé Lidství na hranici vnímaní. V době, kdy Obléhání Terry zuřilo okolo nich, se odhaduje, že Císařovi Děti zavraždily více jak čtyřicetinásobek své počtu neozbrojených, bezbranných lidí ve svém hledání a vytváření nových stimulantů k nasycení své závislosti na potěšení. Kolik dalších zemřelo prostě k ukojení krvežíznivosti jejich zabijáků nemůže být odhadnuto.

 

Po Kacířství

Na vrcholu Obléhání Terry, zaznamenává imperiální Historie, že Horus čelil Císaři v jediném souboji a byl poražen. S jeho smrtí upadly legie Chaosu do zmatku a takto byly Císařovy Děti přinuceny k útěku, odtrženy od zbytku zrádcovských flotil. Ty imperiální lodě, které pronásledovaly Fulgrimovu flotilu z Terry, následovaly cestu zdevastovaných světů, kde těla byla navršena na hromady, přeživší prosili o povolení zemřít, aby mohli utéct nočním můrám a, osudně, tisíce dalších prostě zmizeli, nebyli už nikdy více viděni. Nakonec, po nespočtu krutostí, Císařovy Děti dosáhly Oka Teroru, kde se ony a ostatní zrádci schovali před pomstou Impéria. Podle inkviziční věštby Hades, Císařovy Děti rychle vyčerpaly svoje zásoby otroků a hraček a začaly krást jediné dostupné oběti: otroky a služebníky ostatních zrádcovských legií. Výsledná válka byla hrozná a krvavá, s jediným možným výsledkem, a posléze byla legie Císařových Dětí roztříštěna.

Osud Fulgrima není jistý. Nepřátelé Slaaneshe říkají, že byl zabit během boje s ostatními legiemi, ale exploratoři Mechanicus řízení robotickou posádkou neodhalili žádné tělo ani pozůstatky z jeho bitevní bárky. Mezi zbývajícími Císařovými Dětmi se povídá, že byl odměněn za svou oddanost rozkoši a byl pozvednut Slaaneshem do stavu démonického prince, pána démonického světa. Po milénia mnoho Císařových Dětí, spolu s ostatními následovníky Slaaneshe, hledalo Fulgrimův svět, doufající nalézt nekonečné potěšení, ale nikdo se nevrátil. Po deset tisíc let Inkvizice stále udržuje útočné jednotky vytvořené na prověřování zpráv, jakkoliv nepravděpodobných, o existenci zrádného primarchy.

Císařovy Děti, nyní nemající vůdce, pokračují v pronásledování konečného stádia potěšení, hledající útěchu pro ztrátu jejich legie v hrůze bitvy, spojující se s ostatními zkaženými vesmírnými mariňáky, oddanými Slaaneshovi v ohavných křížových výpravách. Mnoho z nich se stalo hřmoucími mariňáky, pokřivenými stvůrami závislými na běsnění a vřavě, spokojenými jedině s řevem explozí a křikem umírajících. Jedině ty nejextremnější vjemy mohou vyvolat reakci od těchto netečných veteránů, což způsobuje, že si brnění malují třpytícími se barvami a zdobí lesknoucím se hedvábím a zlatými řetězy. Navzdory jejich nepříčetnosti, zůstávají zkaženými, divokými válečníky, libujícími si v ničení, které způsobují v bitvě. Jsou ochotní sloužit jakémukoli pánovi výměnou za čerstvé otroky, na kterých ukazují svou oddanost Slaaneshovi. Někdy se dokonce stanou vůdci vlastních armád, snaží se obnovit dny před millenii, kdy Fulgrim vedl svou legii skrze nespočet světů v orgiích bolesti a smrti. Tyto kreatury jsou ještě horší než maniaci, kteří jim slouží: v nepříčetnosti poháněné potěšením si prohlížejí galaxii s divokou veselostí, nikdy nespokojeni s odpočinkem, vždy se snaží překonat svůj poslední zážitek novým ještě zpustlejším prožitkem. Tlupy Císařových Dětí jsou naštěstí vzácné, ale nemůže být v galaxii horšího osudu, než být jejich zajatcem.

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.