Gal Vorbak Nositelů Slova

Gal Vorbak byl postaven na zbytcích kapituly Pilovitého Slunce legie Nositelů Slova, z dobyvatelů primitivního světa Cadia, kteří pohlédli do hlubin samotného Oka Teroru a tím se už navždy změnili. Jejich duše byly napadeny tvory z temnot prázdnoty. Ti, kteří přežili, jsou nazýváni Gal Vorbak, neboli v jazyku Colchisu jako "Požehnaní synové". A jsou nositeli síly a schopností vysoko nad těmi ostatních Astartes.

Gal Vorbak

Říká se, že každý z Gal Vorbak byl hostitelem nějakého stvoření warpu, které bylo samo podřízeno vyššímu plánu spiknutí Vojevůdce Hora a sil nočních můr. V bitvě toto stvoření ovládne mysl a tělo daného válečníka. Jeho už tak mocné tělo nabují, jak se ruce změní v drásající spáry a čelisti v tesáky zaplněný chřtán, pokřivené daleko mimo logiku a realitu normálního světa.

Bylo to na Isstvanu V, kde byla zpečetěna smlouva mezi legií Nositelů Slova a skrytými hrůzami. V obrovském rituálu krvavých jatek a zrady.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.