Hlukoví mariňáci

Hlukový mariňák Hlukoví mariňáci jsou oddanými slaaneshskými chaosáckými vesmírnými mariňáky, obvykle pocházející ze zrádcovské legie Císařových Dětí, ale i dalších Slaaneshovi oddaných válečných skupin chaosáckých vesmírných mariňáků. Jejich typickým rysem je používání zničující sonické výzbroje, která mate a demoralizuje nepřátelské jednotky v divoké show "ohlušujících zvukových, psycho-sonických a pyrotechnicky explozivních útoků." Nicméně hlukoví mariňáci jsou taktéž fyzicky vylepšení svým patronem, bohem Slaaneshem, což jim propůjčuje zostřené smysly, zejména nadlidsky dobrý sluch.

Vznik prvních hlukových mariňáků se datuje do dnů jen těsně předcházejícím Horově Herezi. Po Očištění Laearanu, které zaselo semínko korupce do srdce 28. expediční flotily, známá pamětnice Bequa Kynska vytvořila velkou symfonii, kterou pojmenovala Maraviglia, jejíž premiérového (a jediného) uvedení se účastnilo i několik vesmírných mariňáků Císařových Dětí, včetně primarchy Fulgrima a Maria Vairoseana. Toto představení, inspirované a protkané slaaneshovými silami, nejenže vyvolalo náhlá démonická posednutí několika členů orchestru, ale i donutilo obecenstvo vrhnout se do orgie sexu a násilí. Podle svědectví hudební nástroje v tomto představení dokázaly vyvolat účinky, které byly vysoce dezorientační, stimulační a čistě vražedné. Nedlouho poté, během bitvy o Isstvan V, někteří mariňáci Císařových Dětí vyrazili do pole vybaveni těmito zbraněmi, stávajíce se tak prvními hlukovými mariňáky. Během Hereze pak tito raní hlukoví mariňáci vyvinuli mocné a nebezpečné psychosonické zbraně známé jako Kakophoni.

Hlukoví mariňáci

Po Horově Herezi dovedli hlukoví mariňáci své úchylné chování na novou úroveň díky pomoci jejich patrona, chaosáckého boha Slaaneshe. Během let krvavého boje pak dohnali svá těla do takových smyslových extrémů, že nic jiného než hluk bitvy a křik umírajících nemohlo utišit jejich hlad. Čím hlasitější zvuk či zážitek, tím silnější mentální reakci hlukový mariňák prožívá, a na bojišti v podstatě přestává být člověkem a stává se nádobou zvuků agónie a smrti.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.