Karmínoví Řezníci

"Pročesejte planetu, bratři! Očistěte ji lidskou krví!"

- Kranon Nelítostný

 

Počátek

Dříve kapitula vesmírných mariňáků neznámého zakládání známá jako Karmínové Šavle, byli Karmínoví Řezníci ve čtyřicátém prvním tisíciletí po příznacích psychické nevyrovnanosti a pro svou až přehnanou horlivost během svých operací prohlášeni za zrádce lidstva a odpadlíky. Stalo se tak po událostech na světě Umidia, jehož povrch byl pokryt hustou džunglí, v roce 928.M41. Zde v přísném utajení operovali balethské kulty Chaosu a jejich snaha téměř vedla k vyvolání mocného Khornova démona. Kapitula po svém příchodu očistila planetu od veškeré populace, ve svém spěšném úsudku věříc, že byla nenávratně poznamenána ničivými mocnostmi Chaosu. Sevarion Kranon, bratr pána kapituly se však odmítl podílet na válečném běsnění a byl za svou neposlušnost uvězněn. Následné prokletí si ho však stejně našlo a nakonec byl pohřben do Helbrutu, posednut vražedným vztekem.

 

Kacířství

Khorne, buď jako odměnu nebo jako trest za zmasakrování svých stoupenců, proklel Karmínové Šavle, aby byli pronásledování hlasy všech, jež na Umidiu usmrtily. Pokaždé, když vesmírní mariňáci zavřeli oči, viděli tváře těch, jež zabili a slýchali ve svých myslích jejich křik. Spánek se stal nemožným a paranoidní šílenství se brzy rozšířilo kapitulou jako nemoc. Jen další krveprolévání mohlo tyto hlasy umlčet a to jen pouze krátkodobě. Ve snaze utišit tyto hlasy, pán kapituly Sevastus Kranon prohlásil svět Demetra sousedící s Umidií jako poznamenaný a zabíjení začalo nanovo. Po této události Kranon, militantní a brutální dokonce i během své služby Císaři, vedl své bratry dobrovolně do Oka Teroru porážet kacíře místo nevinných a tím získat dočasný oddech.

Karmínoví ŘezníciJejich vyhnanství je však naprosto zkazilo, jak byli požehnáni četnými dary falešných bohů. Draznicht, nejmoudřejší mysl v kapitule, ostatní přiměla k přijmutí mutací jako přízně nových bohů a od té doby byli Karmínový Řezníci neodvratně zkaženi. Draznicht sám byl obdařen třetím okem na čele, stále hledajícím nové způsoby jak rozpoutat zabíjení. Od toho okamžiku se Draznicht stal vyvoleným Chaosu a Kranonovou pravou rukou.

Sevastus Kranon, nyní sám sebe zvoucí jako Kranon Nelítostný, se doslechl o mystickém artefaktu Chaosu známého jako Kámen pekelného ohně. Ten, pokud byl pomazán krví věrných vesmírných mariňáků, by byl schopen otevřít warpovou bránu a umožnit mocnému Khornovu démonovi proniknout do reálného vesmíru. Karmínoví Řezníci se spojili s mocnými legiemi vesmírných mariňáků Chaosu během Černé křížové výpravy, ničíce více než tucet světů ve své krvavé cestě po jižním okraji galaxie za finálním osudem. Ve své zoufalé snaze ukončit prokletí se kapitula dopustila široké škály hanebných skutků, vražedného běsnění a dalších zvěrstev. Také pro svou věc zrekrutovala nejrůznější síly mutantů a kultistů, včetně kultu Rudý závoj.

 

Temná odplata

Balthasarovo povýšení

Na své pouti brzy získali Karmínoví Řezníci zapřísáhlého nepřítele v podobě páté kompanie starobylé kapituly Temných Andělů poté, co na chrámovém světě Sternova vzpomínka zmasakrovali celou řadu jejich bratrů ve zbroji, včetně jejich pána Zadakiela zabitého helbrutem. Vše začalo šířením silného psychického signálu hromadných úmrtí, skrze warp přes celou galaxii k předem určené osobě, pánovi páté kompanie Zadakielovi. Ten se se svým křižníkem Pýchou Calibanu rychle vydal na mrtvý svět pomocí souřadnic vypálených do astropathovy kůže, i když věděl, že je to past.

Po výsadku Temní Andělé zjistili, že planeta je kompletně očištěna od života, i když zde podle imperiálních záznamů žily dvě miliardy lidí. Záhada však brzy vyšla najevo poté, co byla všechna těla nalezena ve třech přilehlých katedrálách. Objevila se však nová motivace – a to v podobě padlého anděla Attiase Nezkrotného, nacházejícího se v zajetí Karmínových Řezníků. Zrovna v tomto okamžiku hromadně zaútočily kulty Chaosu a Attias by vzat Temnými Anděly do zajetí, i když toužil bojovat po boku svých bývalých bratří. Brzy byla skupina napadena helbrutem a v boji se její členové rozdělili. Zadakiel sám čelil helbrutovi, zatímco Balthasar na jeho rozkaz odvedl padlého. I přes to že byl Mortis Metalicus neohrabaný, brzy získal navrch a chystal se pána kompanie rozdrtit. Nicméně v tom přiletěl Thundehawk a palbou dal Zadakielovi šanci k úniku.

Bitva Karmínových Řezníků a Temných Andělů

Ten však pochopil, že takto nemá šanci, vrhl svůj meč Kožozhoubu do letounu, aby jej zachránil, a dříve než Helbrut mohl stroj sestřelit multi-tavometem, vrhl se vstříc smrti. Balthasar se tedy obrátil na cestu na Caliban i s vězněm, ale loď brzy dostala datovou zprávu, ve které se Kranon Temným Andělům vysmíval a Balthasarovi ukazoval tělo jeho padlého pána vzaté jako trofej. Také prohlásil, že zná tajemství Temných Andělů a očekává s nimi další setkání.

 

Bitva o přistání na Bane

Temní Andělé, nyní vedeni Balthasarem a toužící po nehynoucí pomstě, nakonec přiměli Karmínové Řezníky k boji v bitvě o přistání na Bane roku 884999. M41. Balthasar přísahal pomstu těmto zrádcovským mariňákům a po několikaletém pronásledování jejich krvavého běsnění po celé jižní části galaxie, se nakonec znova střetli na řídce osídleném světě Bane.

Karmínoví Řezníci sestoupili na svět hledajíce Kámen pekelného ohně ale místo toho byli napadeni Temnými Anděly. Během následné bitvy si Kranon vzal životy několika mariňáků a seržanta Ariona z Havranokřídla zajal jako oběť pro svůj temný rituál. Nicméně Arionova sebevražda jeho plán zhatila, a tak byl nucen prchnout. Helbrute Mortis Metalikus zabil dva mariňáky z Havranokřídla a jednoho terminátora ze Smrťokřídla, než byl zničen knihovníkem Turmielem a bitevním bratrem Heskiem. Svou smrt přivítal.

Kranon se nakonec spojil s mnohem většími silami pána Chaosu na nejmenovaném pustém měsíci a byl zcela obklíčen na území Tau. Spojené úsilí páté kompanie Temných Andělů a Hvězdných Vlků přinutilo Kranona jít znova do boje. Balthasar se dvakrát střetl s Kranonem, který v obou případech utekl za pomocí teleportu, než se nakonec utkali potřetí, v boji ve kterém se kacíř setkal se svým koncem. Hlava Kranona Nelítostného pak byla v kovové bedně vzata jako trofej a odeslána na bitevní bárku Anděl odplaty.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.