Kdo jsou vesmírní mariňáci Chaosu?

Před deseti tisíci lety, při zrození Impéria lidí, Vojevůdce, Horus, primarcha legie Lunárních Vlků a oddaný následovník cest Chaosu, zradil Císaře lidstva a vedl démonické síly Chaosu do galaktické civilní války.

Raptor lordVe vířících hlubinách Oka Teroru, mezi stinnými plynovými mraky Maelstromu, na ztemnělých měsících a mrtvých světech, stojí hrozivé pevnosti a skryté flotily vesmírných mariňáků Chaosu. Z těchto doupat vyrážejí krvežíznivé hordy Chaosu do svých útoků proti panství Císaře. Kdysi hrdí a majestátní válečníci chránění vírou a ozbrojeni spravedlností, jsou nyní vesmírní mariňáci Chaosu krutí sobečtí šampióni temných hladových bohů, bez jakéhokoli cíle krom osobní ambice a zvýšení své moci.

Kde původně očišťovali galaxii se svatým bolterem a posvátným plamenometem, jsou nyní vesmírní mariňáci Chaosu strašnou hrozbou všemu, co se Císař pokouší vybudovat. Jsou to zrádní bojovníci – nejhnusnější a nejnebezpečnější válečníci, vždy připravení k napadení Impéria. Vesmírní mariňáci Chaosu se neohlížejí na loajalitu nebo čest, oběť nebo povinnost, protože prodali své životy a duše bohům Chaosu, zahodili své sliby věrnosti za fyzickou moc, tělesnou svobodu a šanci na démonickou nesmrtelnost.

Vesmírní mariňáci Chaosu jsou nejobávanějším nepřítelem lidstva, jelikož mají nejen nadlidské schopnosti a zničující výzbroj vesmírných mariňáků, ale také získávají sílu z nesvatých paktů s bohy Chaosu a mají přístup k magickým strojům a výzbroji, které daleko převyšují vědomosti Adeptus Mechanicus. Vesmírní mariňáci Chaosu obcují se služebníky temných bohů, shromažďují démonickou energii na svá kouzla a vyvolávají démony, aby jim pomohli na bojišti.

RenegátPo deset tisíc let zrádcovské legie a kapituly renegátů plení a ničí světy Císaře a veškeré vědomosti o jejich masakrech a dobývání jsou Inkvizicí nemilosrdně vyňaty z historie, z obav, že by zjištění jejich existence vedlo další k tomu, aby sloužili Chaosu. Po deset milénií zuří dlouhá válka neviděně a neslyšeně pro masy Impéria, zatímco se loajalisté a rebelové srážejí v krvavém boji o nic menšího než budoucnost samotného lidstva.

Z tuctů světů, kde jsou prapory zrádců drženy vysoko a galaxie hoří, se rozléhá Impériem jediný výkřik vzdoru:

SMRT FALEŠNÉMU CÍSAŘI!

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.