Legie Alfa 2 II.

Při dobývání planety Tesstra Prime, jejíž obyvatelstvo se úspěšně bránilo připojení k Impériu, začala Alfa Legie tuto válku brát jako výzvu. Alpharius s útokem vyčkával celý týden, studoval protivníka a vnášel nejistotu mezi jeho řady. Své jednotky dobře rozmístil, zatímco se jeho nepřítel opevňoval.

Jakmile začal útok, záškodnické jednotky pomocí náloží zablokovaly mnoho strategických tepen hlavního města. Nepřátelští velitelé brzy zjistili, že mají jen omezené manévrovací možnosti. I když byla Alfa Legie přečíslena tisíc na jednoho, za jediný den porazila přes milion vojáků a pozice odporu zanedlouho padly, především díky nedostatku munice a posil.

Když pomoc nepřicházela, začali tesstránci ustupovat a ucpali únikové cesty. Za dva dny nepřítel shromáždil dost sil na větší protiútok, ale byl chycen do pasti a zcela zničen. Hlavní město legie překvapivě přenechala dobýt imperiální armádě. S porážkou neodvratnou se tato bitva pro ni stala příliš lehkou. Za pouhý jeden týden tesstránské síly utrpěly devadesátiprocentní ztráty a svět byl připojen k Impériu.

Jenže kritice se Legie Alfa stejně neubránila. Počítalo se s kvantitou, s co nejrychlejším postupem. Roboute Guilliman prý o jejích taženích pravil: "Jedno velké plýtvání časem, námahou a imperiálními střelami do bolterů." Když se kritika donesla k Alphariovi, velmi se rozzuřil. Ale další výtky nebyly proneseny, neboť pozornost všech se obrátila k údajným masakrům prováděných Pány Noci. Pouze Horus Vojevůdce pochválil válečnické umění Alfa Legie. Horus byl jediný primarcha, se kterým se Alpharius Omegon cítil pohodlně a jako někteří další, ukázal Horovi během Velké křížové výpravy více věrnosti, než samotnému Císaři.

 

Období Kacířství

Když Vojevůdce propadl Chaosu a zbavil se posledních věrných Císaři, kteří se nacházeli v budoucích zrádcovských legiích, na Istvaanu III, přesunul se na nehostinný Istvaan V, čekaje na Císařovu odvetu.

Císař, neschopný uvěřit zradě svého nejmilejšího syna, vyslal sedm legií zničit zrádce a Hora zajmout. Vzdáleně věrná Alfa Legie byla jednou z nich. Alpharius a ostatní zrádcovské legie byly Ferrem Manem přiřazeni k druhé vlně, zatímco Železné Ruce, Salamandři a Havraní Stráž vedli první útok. První útok narazil na pevnou obranu a utrpěl značné ztráty. V této chvíli byly na pomoc vyzvány záložní síly. Mnozí si myslí, že Vojevůdce a Alpharius tuto past připravili společně. Dlouho se předpokládalo, že se primarcha přidal ke zrádcům z vlastní vůle, ale mohly za to možná i jiné důvody. Tajné důvody známé jen uvnitř tajuplné legie.

Bitva Legie Alfa

Asi dva roky před počátkem Kacířství byl Alpharius kontaktován členy pradávné cizácké organizace nazývané Kabala, i když jediný, kdo je z ní skutečně znám, je lidský psyker John Grammaticus. Kabala předpověděla nastávající Kacířství a primarchovi jako jedinému ukázala vizi zničující a tragické občanské války, jež zachvátí mladé Impérium. Dále mu vyjevila podstatu Chaosu a jeho zákeřné plány.

Členové organizace tvrdili, že bojují se silami Primordial Annihilator po dobu delší, než trvá existence samotného lidstva. Kabala po několik desetiletí studovala vývoj primarchů a byla tak schopna rozpoznat ty z nich, jež byli nejdůležitější. Nejstaršího Hora a nejmladšího Alpharia Omegona. Organizace dospěla k názoru, že co Horus zničí, to Alpharius napraví. Dále Kabala tvrdila, že zatímco válka je nevyhnutelná, Alfa Legie se nachází v bodě, kdy může ovlivnit její vývoj.

První možnost směřovala k Horově vítězství nad Impériem. Kabala věřila, že po Kacířství by vzpomínky na čestnou bytost, jakou kdysi Horus byl, užírala a živila sebezničující sklony, způsobené masakry během války. Nakonec by se síly zrádců pustily do války se silami Chaosu, což by vyústilo v konečný soudný den. Výsledkem by bylo vyhlazení lidstva během dvou až tří generací. Avšak, síly Chaosu, natolik spjaté s lidstvem, by zmizely spolu s ním.

Druhá možnost směřovala k Císařově vítězství. Kabala viděla Císaře obětujícího se pro lidstvo a jeho pohřbení do Zlatého trůnu. Tato cesta by vedla ke stagnaci a vnitřnímu duchovnímu rozkladu. Ten by se časem šířil a dovolil Chaosu sílit a rozšiřovat se, dokud by za deset či dvacet tisíc let nepohltil galaxii celou.

Kabala chtěla dosáhnout Horova vítězství a přesvědčila Alpharia, aby se přidal na stranu zrádců i když byly vždy věrný Císaři, udělal vše pro triumf zla a obětoval lidstvo pro zničení Chaosu. Alpharius souhlasil, věře že by se stejně rozhodl i Císař a v srdci mu stále věrný, přidal se na stranu zrádců. Když Kacířství skončilo vítězstvím Císaře, vypadalo to, že plány Kabaly selhaly a galaxie je tak podle ní odsouzena k zániku. Alfa Legie je považována za zrádce a její záměry od setkání s Kabalou nejsou známy

Během propukající občanské války se Alpharius oddělil od Vojevůdcových sil směřujících k Teře a místo toho podnikal zadržovací akce, aby udržel síly věrné Císaři na místě. V menších operacích porazil Bílé Jizvy na Tallarnu a Hvězdné Vlky na Yarantu. Avšak navzdory veškeré snaze byl Horus poražen.

 

Po Kacířství

Mariňák Legie Alfa po Horově HereziAlfa Legie neustoupila spolu s ostatními zrádci do Oka Hrůzy a místo toho zamířila na galaktický východ, jednajíc podle svých vlastních úmyslů. Pokud měla v úmyslu střetnout se s Ultramariňáky nebo ne, se dnes už asi nedozvíme. Nicméně k tomu došlo. Je možné, že se Alpharius vydal do této oblasti za Roboute Guillimanem, ukázat mu, která taktika je lepší. Existují také názory, že to byli Ultramariňáci, kdo pronásledoval Legii Alfa, toužíce pomstít se jí.

Na planetu Eskrador každopádně jako první dorazil Alpharius a za bojiště si vybral pól planety, posetý údolími, dolinami, kopci a srázy omezujícími nasazení těžké techniky. Alpharius byl přesvědčen, že tuto bitvu vyhraje svou obvyklou taktikou. Navíc znal Roboutovy taktiky. Alpharius předpokládal, že Ultramariňáci budou provádět výsadek přesně podle postupů popsaných ve spisech svého primarchy, takže na ně nastražil past.

Ale Guilliman provedl něco neočekávaného. Porušil svá vlastní operační pravidla, vedl velkou armádu přímo do hor, vysazenou Thunderhawky a teleporty přímo doprostřed postavení Legie Alfa. Guillimanův cíl nebyl nikdo jiný než sám Alpharius. V rozhodujícím boji byl Alpharius zabit a většina nepřátelských sil zničena. Nicméně zbývající síly během pěti dnů vyhnaly Ultramariňáky pryč a způsobily jim masivní ztráty. Nepřítel nebyl ztrátou svého primarchy nijak demoralizován a odrazil další útoky. Nakonec se Guilliman stáhl a bombardoval planetu z orbity. Bohužel horské srázy, průsmyky a soutěsky poskytly víc než dost úkrytů před orbitálními děly.

 

Současnost

Roky, které poté nastaly, byly dobou přestavování a budování po celém Impériu. Když se imperiální síly vrátily po letech na Eskardor, nenašly jedinou stopu přítomnosti Legie Alfa. Legie zůstala skrytá na imperiálním území ve svých tajných základnách a její malé skupinky podnikaly útoky na zásobovací konvoje a další důležité cíle.

Legie mimoto sponzoruje i tajné kulty na imperiálních světech a nabírá z nich rekruty. Díky tomu, že Alfa Legie neustoupila do Oka Hrůzy, tak jako jediná nepodlehla mutacím, což může být další důkaz napovídající o její věrnosti Císaři. Její značná role v šíření Chaosu jí však přinesla naprostý odpor ze strany inkvizice a zejména její části Ordo Malleus a Ordo Hereticus vynaložily velkou část svých zdrojů k nalezení a zničení tajných základen legie. Alfa Legie byla třikrát Nejvyššími lordy Terry prohlášena za zcela zničenou, poprvé v M31, pak v M32 a nakonec v M39, ale tato tvrzení byla vyvrácena jejími dalšími útoky. Legie od dob Kacířství utrpěla vysoké ztráty, ale její sílící počty vedou mnoho pozorovatelů k závěru, že nabírá nové rekruty a tudíž i vlastní zásobu čistého genoštěpu, což je u zrádcovské legie skutečně zneklidňující fakt.

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.