Legie Alfa: Úvod

Logo Legie AlfaLegie Alfa používá tajemství, sítě špehů a zrádce k napadení svých nepřátel z tolika směrů, z kolika je jen možné, v opatrně řízených útocích. Skrytá v srdci Impéria, Legie Alfa koordinuje činnost kultistů a zahajuje rozsáhlé terorizující útoky.

Legie Alfa byla poslední z kapitul Prvního zakládání a od počátků byla nucena prokazovat svou hodnotu k relativně starším legiím. Její primarcha Alpharius prodlužoval toto soupeření a podporoval sebedůvěru, disciplínu a pokrokové taktiky ve své legii. Legie Alfa respektuje sílu a pohrdá slabostí. Přidala se k silám Vojevůdce Hora a vítala příležitost vyzkoušet sebe sama proti bratrům vesmírným mariňákům. Ačkoli se přidala k Herezi, Legie Alfa se odlišovala od ostatních zrádcovských legií a bojovala ve svém vlastním tažení. Od Hereze zůstala nezávislou, vytvářela vlastní síť kultů a sledovala samostatné cíle.

 

BOJOVÁ DOKTRÍNA

Mariňáci Legie AlfaAlphariovou doktrínou byla napadnout nepřítele tolika cestami, jak je možné, v jednom jediném okamžiku. Co to znamená v praxi, záleží na velikosti a umístění konfliktu. Taktiky potvrzené, jako používané Legií Alfa, obsahují boční útoky, tunelování k podkopání nebo obejití obrany, teleportaci nebo vzdušné výsadky za nepřátelskou linií, diverzní útoky, infiltraci, maskování jednotek a strojů v nepřátelských barvách, vyřazování nepřátelského transportu (jak strojů, tak cest), sabotáže palivových a muničních skladů, otrávení vody a zdrojů jídla, atmosférickou a ekologickou manipulaci, spouštění vulkanické, seismické a tektonické aktivity, uplácení a nátlak na nepřátelské jednotky (včetně důstojníků) a imperiální úředníky, angažování se v nepřátelských jednotkách, převlékání se za imperiální důstojníky, distribuci propagandy k podněcování nepokojů a rebelie, organizaci civilních povstání a další anti-imperiálních aktivit, sponzorování a zásobování kacířských skupin kultistů a aliance s anti-imperiálními vojenskými silami včetně ostatních zrádcovských legií a cizáků. Obecně se velký počet taktik používá v opatrné koordinaci, často tak tvoří bludiště tajných spiknutí.

V mnoha případech bylo zaznamenáno, že použití závisí na velkém počtu neobvyklých taktik, a tak je Legie Alfa schopna nasadit malou jednotku schopnou jinak nemožného. Na boj je u této legie pohlíženo pouze jako na část celkové strategie.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.