Lord velitel Iddinam

Iddinam byl důležitým lordem velitelem legie Císařových Dětí během dob Velké křížové výpravy a Horovy Hereze. Jeho nejpozoruhodnější akcí bylo připojení systému Praxil, kde byl jako zastupující velitel početného uskupení Císařových Dětí pověřen přivedením tohoto nově objeveného systému do náruče Impéria.

Praxil byl bohatým systémem s množstvím přírodních zdrojů, a tak musel být postup maximálně citlivý, aby nebyla narušena křehká infrastruktura tohoto systému. Císařovy Děti byly v tomto tažení podporovány vybranými oddíly imperiální armády a silami Adeptus Mechanicus.

Císařovy Děti

I přes jeho nejlepší snahu a plánování tažení nezačalo dobře a imperiální síly utrpěly značné ztráty. Pozměňujíce svou strategii, Císařovy Děti se rozhodly, že místo, aby se zaměřovaly na systematické dobývání vesmírných stanic systému, jeho měsíců a planet, tak se zaměří na praxilskou flotilu. Bez schopnosti přesunovat svou sílu, by se každá z domén Praxilu změnila v izolovaný taktický problém. Ale lid Praxilu takové taktiky očekával, a místo toho nasadil do útoku proti imperiálnímu loďstvu ještě více útočných uskupení.

Během tohoto počátečního střetnutí vznikly jen další ztráty, jak Praxil využil výhody a zaútočil na imperiální ústup ze svých okrajových měsíců a vesmírných stanic. Představitel Válečné rady Terry zjistil, že lord velitel Iddinam by nikdy dobrovolně nepřiznal, že potřebuje pomoct, a proto vyslal na Terru žádost o posily.

Brzy na místo dorazily oddíly legií Krvavých Andělů a Imperiálních Pěstí pod vedením kapitulního pána Raldorona a maršála Cazimuse. S jasným cílem podpořit sužované imperiální síly. I přes poranění své pýchy, lord velitel Iddinam od svých bratraneckých legií pomoc přijal a okamžitě navrhl plány na zahájení druhé ofenzívy proti Praxilu.

Využívaje síly Krvavých Andělů a Imperiálních Pěstí, Císařovy Děti úspěšně zahájily druhou ofenzívu proti Praxilu, a brzy před sebou spatřily imperiální vítězství. Ovšem raněnou pýchou uražený lord velitel odmítl být přítomen při ceremoniích Připojení systému po zdařilém zakončení tažení. Stejně jako později odmítl uznávat svou úlohu v uskutečňování připojení Praxilu.

To se později ukázalo jako osudové rozhodnutí, neboť se měl Iddinam stát jedním z hlavních spiklenců během zrady své legie na Istvaanu III. Během ní se oddal hrůzám warpu, ještě předtím, než byl konečně zničen loajalistickým válečným kovářem Železných Válečníků, Auricem Saxtonem, v bitvě Trýznění Dychtivých.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.