Nositelé Slova: Úvod

Logo Nositelů SlovaZatímco je obrovská většina vesmírných mariňáků Chaosu známa neúprosným nepřátelstvím k Impériu lidí, je jen pár, kteří mohou soupeřit se záští Nositelů Slova. Vyzbrojeni nadšenou vírou v Chaos ve všech jeho myriádách forem, Nositelé Slova vedli válku proti lidstvu dokonce předtím, než Horova Hereze vypukla.

Jako velitel Nositelů Slova můžete nasadit více démonů než jiné síly vesmírných mariňáků Chaosu a mít přístup k výjimečným bezbožným darům a dovednostem, s kterými můžete vybavit své jednotky a osobnosti.

Mezi Nositeli Slova jsou nejvýznamnějšími vůdci apoštolové; pouze Nositelé Slova mají ve svých řadách kaplany a ti jsou tak fanatičtí, že vedou legii kupředu.

 

BOJOVÁ DOKTRÍNA

Mariňáci Nositelů SlovaNositelé Slova následují v bitvě slova svých temných apoštolů s bezmeznou věrností i vírou a postupně interpretují Lorgarovu vůli v mnohých a rozličných míněních. Mínění o vyhrání bitvy mohou být obsaženy ve vnitřnostech jednotlivých zajatců, ve zvláštních seskupeních hvězd nebo v postavení hozených kostí. Temní apoštolové rozhodují o tom, jak bude bitva vybojována a davoví válečníci je poslouchají bez otázek.

Před bitvou se Nositelé Slova shromáždí v rituální motlitbě, zpívají rouhačské hymny a zapomenuté nauky, aby se utvrdili ve víře v síly Chaosu. Často je na tyto zpěvy odpovězeno a pro Nositele Slova je obvyklým bojovat vedle ohyzdných démonických entit, které vytvořily ďábelské pakty s temnými apoštoly.

Nositelé Slova poté vysoko vztyčí své prokleté standarty a pochodují do bitvy pod zlými ikonami, křičí katechismy a zpívají chvalozpěvy o nenávisti ke svým protivníkům, jak jejich ohavné bubny bubnují jako ponurý hrom.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.