Obležení Castellaxu

Chaosácká legie Železných Válečníků byla odnedávna známá jakožto mistři ve válečném obléhání, proti svým nepřátelům využívajíce devastující palebné síly a nepředstavitelné krutosti. Na světě Castellax budoval pokřivený válečný kovář Andraaz svou vlastní říši, i když byl jeho systém drcen orčím Waaagh!, a neustále nutil své otroky, aby splnili své produkční kvóty a výrobu zásobovací techniky pro četné tlupy legie a pro Mendregard. Hradby byly silné a zbraně připravené, ale jak dlouho mohla planeta vydržet proti smrtící invazi zelených kůží, když se mezi utlačovanými otroky začalo šířit slovo vzpoura?

 

Průběh

Aniž by vůbec Železní Válečníci nebo jejich válečný kovář Andraaz tušili, zabavení nespočtu technologií jako Daemonculy technoknězi Oriaxovi, jej velmi rozlobilo, a tak se proti svým pánům rozhodl vzbouřit. Pomocí kosmické sondy kontaktoval orčího válečného bosse Bigluga, odhaluje svůj svět jeho lačnosti a slibuje mu pomoc. Orčí invazní flotila Waaagh! se přesunula ke Castellaxu a Oriaxův plán na osvobození začal. Orkové rychle přemohli a obsadili lokální flotilu a orbitální obranné platformy a vylodili se v blízkosti pevnostního města Dirgas.

Zde zelené kůže čelily prvnímu vážnému odporu otrockých vojáků patřících Železným Válečníkům, známým jako janičáři a mameluci. Bitva se také brzy rozhořela ve vzduchu, když se orčí Fightas, bombardéry a Fighta-Bommers střetly s vzdušnými kohortami Železných Válečníků.

Ale i přes krvavé ztráty ze strany orků v prvních padesáti dnech se jim díky nespočetné milionové přesile podařilo krok za krokem postupovat vpřed, především díky jen malé místní posádce třetí velké kompanie, pouhých šedesát čtyři zrádných Astartes, a plaché povaze otrockých vojáků.

Zelené kůže pak zažily svou první velkou porážku, když se jejich hordy roztříštily o obrannou linii známou jako Čarodějná hradba. Nicméně po týdnech bojů se i impozantní obrana Čarodějné hradby ukázala nedostatečnou k zastavení přívalu zelených kůží, kterým se podařilo několika úseky prorazit díky demoličním ženistům a těžkým vozidlům. Po překročení Čarodějné hradby, což byl devadesátý den invaze, začalo obléhání jednoho z hlavních výrobních měst, Voraga.

Boje na Castellaxu

Železní Válečníci, čím dál zoufalejší, začali přijímat drastická opatření, jako vypouštění nechvalných Obliteratorů Merihem a provádění téměř sebevražedných útoků raptorů vedených kapitánem Rhodaanem na orčí bitevní pevnost ve snaze zavraždit orčího náčelníka.

Nicméně orkové nebyli jediná věc, kterou se Železní Válečníci museli zabývat. Poté, co otroci zjistili, že jsou krmeni ostatky svých padlých druhů, byli otrokem Yuxiangem vedeni ke vzpouře, zatímco technokněz Oriax zmanipulovával další technokněze Temného Mechanica ke spiknutí. Zatímco povstání otroků bylo tvrdě poraženo otrokářem Železným Válečníků, Algolem, Oriaxovy vlastní pletichy se ukázaly být katastrofálními, když konečná obrana Voraga padla pod přívalem zelených kůží.

Po pádu Voraga bylo i válečnému kováři Andraazovi jasné, že Castellax je teď nevyhnutelně ztracen. Sto dvacet dní po orčí invazi byl obležen Železný bastion, hlavní citadela Železných Válečníků. V očích svých bratří na domovském Mendregardu se však nechtěl jevit slabým nebo nečestným, a tak Andraaz Oriaxovy nařídil teleportovat jeho i celou družinu elitních terminátorů na nedávno objevenou polohu orčího náčelníka Bigluga. Nicméně Andraaz byl zcela nevědom Oriaxovy zrady a v následné teleportaci byli terminátoři ztraceni. Neodrazen a sám napadaje Bigluga, si nakonec Andraaz uvědomil zákeřnou zradu, když se jeho terminátorská zbroj vypla díky binárnímu pulsu vysílaného ze zařízení, které Oriax orkovi daroval. Paralizován, válečný kovář byl sražen k zemi ve chvíli, když zelené kůže začaly obsazovat bastion.

Boje na Castellaxu

Vzhledem k tomu, že Železný bastion byl obsazován, připadlo na kapitána Rhodaana, který Oriaxovu zradu objevil, vykonat odplatu. Ale ukázalo se, že proradný technokněz se nakazil obliteratorským virem a stal se nebezpečným protivníkem, se kterým i zkušení Železní Válečníci měli co dělat. S pomocí ostatních, jako i Merihema, byl ale Oriax nakonec zabit. Ale Merihem se v té chvíli rozhodl pro svou pomstu za své uvěznění, a tak proti Rhodaanovy a jeho zrádným Astartes vypustil šíleného Obliteratora. Rhodaanovy a několika přeživším Železným Válečníkům se nakonec podařilo evakuovat z planety, právě když Železný bastion padl.

Po bitvě zbytky Andraazovy kdysi hrdé velké třetí kompanie, nyní vedenou Rhodaanem, se rozhodly vysílat signály k nedalekému imperiálnímu světu Obestrus. Doufali tak, že zelené kůže opustí Castellax při hledání nového boje, aby Rhodaan mohl jejich pevnostní svět získat zpátky.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.