Oko Teroru II.

Bitvy démonů

Na světech démonů je válka nedílnou součástí života, válka značí Chaos, války se konají pro potěšení sil Chaosu nebo jejich posloužení. Smrtelní šampióni, bojovníci, armády démonů nebo lidí, všichni bojují proti sobě v nekonečné oslavě násilí. Síly Chaosu chovají hlubokou náklonnost ke svým oblíbeným bojovníkům, stejně tak jako si pochutnávají na krvi, která je s radostí prolévána k jejich uctění. Někdy je konflikt předběžně určen, síla chaosu vyzve rivalskou sílu, aby vyslala invazní armádu na jeden ze svých světů. To aby se síly Chaosu mohly uspokojovat a zabavit bitvou, jako by to byl sport. Omezení a podmínky "turnaje" bývají určeny předem: například počet vojáků, démonů a šampiónů. Odměnou je pravděpodobně planeta sama! Síly Chaosu milují podobné soutěže a často vsadí celý svět na výsledek jednoho souboje mezi dvěma smrtelnými šampióny.

Ačkoli je Oko Teroru plné vleklých bojů, ne každý smrtelník musí být nutně vtažen do boje. Chaos požaduje jen ty nejlepší bojovníky ze všech! Pouze ti, kteří jsou dost odvážní, aby si vybojovali svojí cestu na svobodu z temných továren, otrockých dolů a skupin modlitebníků, jsou dost dobří, aby bojovali pro Chaos - zbytek slouží pro práci a modlení. Otroci jsou odměňováni drsnými způsoby Chaosu. Jsou učeni lásce k biči a extrémní sebeobětování je uvádí do šílené spokojennosti. Snaží se překonat ostatní ve výkonech, které podávají, aby potěšili svoje pány. Jako otrok v průmyslu se podílíte na produkci zbraní a zbroje pro bitvy, jako modlitebník je vám určeno velebit svého pána. Například na Bubonicově démonickém světě je na rovníku řetěz tvořený tančícími a zpívajícími lidmi, kteří chválí Nurghleho, že otáčí jejich světem. Tito tanečníci jsou napadeni Nurgleho tlením a postupně mutují v moronoše. Moronoši se připojí ke svému pánovi a noví smrtelníci je nahradí, aby kruh nebyl nikdy narušen. Nurgleho tento teatrální podivínský nápad ohromně těší, takže Bubonicus přikázal, že nikdy neskončí. Toto je typický přiklad ohromného rozsahu uctívaní, kterému se síly Chaosu těší. Další příklady jsou planety, kde milióny lidí skandují svoje věčné motlitby, takže se celé světy chvějí jejich hlasy. Úsilí ostatních je vynakládáno na budování a rozezvučení zvonů velkých snad jako města, jejichž hřmotné zvonění se šíří po celé planetě. Je potřeba tisíců otroků, aby se tyto monstrózní zvony rozhoupaly. Říká se, že existuje svět opatrovaný Nurglem, kde je celá populace zotročena za účelem vytváření seznamu nemocí a nákaz, zaznamenává výskyt každé choroby po celé galaxii. 

 

Armády Chaosu

Oko Teroru je ohnisko Chaosu v galaxii. Je zde nespočet světů, které jsou základnami pro armády a nájezdníky, kteří napadají ostatní oblasti v galaxii. Impérium žije ve strachu, že se síly Chaosu jednou sjednotí v ohromnou dobyvatelskou armádu, která vtrhne do prostoru lidstva a bude ničit a zabírat planety. To se ale nikdy nestane, protože různorodé světy Chaosu nemohou stvořit jednotné impérium, složené z takového množství nezávislých říší ovládanými soupeřícími silami Chaosu nebo démonickými princi. Různí démoničtí princové a další démoničtí vládci považují své sousedy za rivaly, dokonce i když mají společného pána. Když si soupeřící síly Chaosu najdou nějaký společný postoj, stávají se hrozbou Impériu, orkům, eldarům a dalším inteligentním životním formám v galaxii. Naštěstí, spojenectví mezi démonickými vládci bývají natolik křehká, že se často rozpadnou dokonce před dosažením určených cílů. Jakmile zaberou nějakou planetu, je jejich přirozeným chováním, že rozpoutají spoustu potyček a hádek o kořist, čímž plýtvají svoje síly. Tato nejednotnost je zvláště pozorovatelná u armád, které vznikly spojením různých sil Chaosu. Pouze když jsou chaosáčtí útočníci vedeni jedním enormně silným vůdcem, jsou opravdu nebezpeční. Naštěstí pro Impérium, je vůdce takového formátu velmi vzácný. Téměř vždy je takový vůdce, který by mohl být příčinou nového útoku, rychle zlikvidován, takže lidské armády mohou využít nejednoty nepřítele, aby ho rozdrtili hned v počátku konfliktu.

 

Chaosáčtí odpadlíci

Nejběžnější hrozbou pro Impérium jsou malé skupiny lupičů, nájezdníků a vesmírných pirátů souhrnně označovaní jako Chaosáčtí odpadlíci. Typická "armádka" chaosáckých odpadlíků je soustředěna kolem jednoho nebo více šampiónů Chaosu, navíc doprovázených dalšími bojovníky. Ve většině případů přicházejí chaosáčtí odpadlíci z jednoho světa a v jejich řadách nejsou jen smrtelní šampióni a jejich stoupenci, ale také nějaké množství stoupenců jejich Chaosáckého patrona. Chaosáčtí odpadlíci jsou navyklí ze svého domovského světa na válku a smrt, takže pro ně galaxie neznamená o moc víc než gigantické bitevní pole. Logickým důvodem jejich existence je hledaní nových bojů, kterých by se účastnili, pátrání po nových světech, které by dobyli a po lidech, které by zotročili v zájmu svých pánů. Chaosáckým odpadlíkům často pomáhají další síly Chaosu. Mezi nimi jsou legie zrádcovských vesmírných mariňáků, které se přidaly na stranu Chaosu za Horova Kacířství, a které stále existují v Oku Teroru. Tito zrádcovští mariňáci putují různě po světech, na kterých se dostává k moci jejich patron, připojují se k dalším bojovníkům, z některých z nich se stávají šampióni nebo se dokonce propracují až na démonické prince. Jednou z nejaktivnějších kapitul zrádcovských mariňáků jsou Železní Válečníci. Tato kapitula se oddala Chaosu v jeho jednotné velkoleposti a sídlí na světě démonického prince Perturaba. Tím, že je jejich oddanost Chaosu je nestranná, se často připojují k chaosáckým odpadlíkům, bez ohledu na to, kterou sílu Chaosu uctívají.

 Oko Hrůzy

Když chaosáčtí odpadlíci přistanou na vybrané planetě, mohou se k nim přidat spojenci z řad místní populace nebo z nějakých nájezdníckých sil, jako jsou orkové nebo piráti. Tyto spojenci jsou ochotni připojit se k vyznavačům Chaosu a bojovat za ně, když se s nimi na oplátku rozdělí o kořist.

Jakmile se Chaosáčtí odpadlíci vydají z Oka Teroru a směřují k cíli, připojují se k nim sympatizanti Chaosu a všechny druhy lupičů. Vůdce odpadlíků využívá kontaktů s kultisty a zrádci, aby jeho útoky byly směřovány tak účinně, jak jen to je možné - ze zálohy napadá zranitelné vesmírné konvoje nebo bezbranné planety. Odpadlíci také podporují chaosácké kultisty v povstáních na různých lidských světech. Jejich hlavní snahou je svrhnout imperiální vládu a dostat kultisty k moci. Kultisti, kteří se spojí s chaosáckými odpadlíky, jsou někdy vzati do Oka Teroru, kde vstupují do služeb svého pána.

Orkové, piráti, lupiči a další nihilistické skupiny se přidávají k odpadlíkům pro zisk a příliš se nestarají, koho podporují a žádné velké potěšení jim nečiní bojovat pro Chaos proti lidem nebo někomu dalšímu. Tímto způsob se mnoho nezákonných a nespokojených elementů dostalo do služeb Chaosu. Někteří udělali tu chybu, že se s odpadlíky vrátili do Oka Teroru, kde byli polapeni nekonečnými bitvami a prokletím. 

 

Cestování warpem

Protože Oko Teroru existuje, jak v reálném vesmíru, tak ve warpu, je dostupné hvězdnými plavidly cestujícími hmotným vesmírem i nemateriálním warpem. V Oku Teroru je možné snadno přecházet z jedné alternativy vesmíru do druhé. Odpadlíci mají přístup k mnoha druhům hvězdných plavidel, pocházejícím se zbytků flotily, která se podílela za Horovy Hereze na útoku na Zemi, a jiné lodě, které odpadlíci používají, jsou uloupené.

Díky tomu, že čas ubíhá ve warpu nelineárně, jsou stále ve službě lodě, které jsou již tisíce let staré. Mnohé jsou tak netknuté a účinné jako v den, kdy byly vypuštěny. Jiná plavidla jsou postavena v Oku Teroru, budovaná stoupenci Chaosu a zasvěcená jejich démonickým pánům. Zevnějšek těchto lodí se dosti mění, ale podstatu mají společnou - zkaženost a šílenství.

Warpové proudy mohou nést vesmírné plavidlo skrz čas stejně tak i prostor, takže cesta, při které urazila loď tisíce světelných let, může trvat jen pár dnů. Imperiální lodě jsou budovány, aby minimalizovaly projevy warpu a jejich posádka velmi opatrně naviguje, aby se vyhnula špatným vírům a proudům warpu. Lodě Chaosu nejsou proti těmto jevům chráněny a nechávají se unášet skrz čas a prostor dokud je "Vítr změn" nedonese k určenému cíli. Někdy jsou lodě chyceny ve warpu a podřízeny ničivým efektům pokřiveného času. Dokonce se nějaké lodě z původní Horovy armády náhle vynoří z warpu po deseti tisících letech, bez vědomí, že jejich věc je ztracena a zarytě pokračují ve svých útocích proti silám Impéria.

Jedním z nejtajemnějších a nejmimořádnějších výsledků polapení lodi v časových proudech warpu je vytvoření šampiónova osudového předurčení - "hrdinské smrti". Žití a umírání všech bytostí má nějaký svůj obraz ve warpu. Takže se může člověk chycený v nějaké bouři času stát svědkem své vlastní smrti, snad je mu odhaleno i něco dalšího z jeho hrdinského a velkolepého konce. Jakmile je jednou šampiónův slavný osud odhalen a vejde ve známost, že dosáhne hrdinské smrti, pověst o něm se šíří po celé galaxii. Způsob jeho záhuby je vyprávěn bezpočtem stoupenců Chaosu a jeho odvážné skutky, které již vykonává, dovytvářejí jeho impozantní reputaci. Protože je smrt šampióna určena, nedělá si starosti, že by mohl být zabit někdy jindy. Může tedy pohrdat malicherným strachem o své bezpečí, který by ho mohl zneklidňovat a tráví zbytek svého života, tak aby splnil představu své slavné smrti.

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.