Terminus Est I.

"Terminus Est je rouhavostí proti Císaři, otevřenou ránou, jež se nikdy neuzdraví, neustálou připomínkou zrady a rebelie. Že se stále pohybuje mezi hvězdami je jako temné znamení seslané bohy, připomínka, že i když jsou naše životy prchavé, síla Chaosu je věčná..."

 - flotilní admirál Horst Palye, bitevní flotila Solar
(roku 127.M39 popraven za kacířství)

 

Obecně

Terminus Est byla jednou z prvních válečných lodí přiřazených k Císařově legii vesmírných mariňáků Stráže Smrti. Je to jedinečný návrh, který svým stářím předcházel Velkou křížovou výpravu a který byl později ve 36. tisíciletí zkopírován jako součást Gareoxské výsady k vytvoření bitevních lodí třídy Despoiler. Jak se dalo očekávat, tato starověká loď je mnohem silnější než byli její pozdější nástupci. Jen málo lodí vyvolává v nepřátelích takovou hrůzu, jakou umí Terminus Est. Její jméno je prokletím na rtech imperiálních lodních velitelů po celé galaxii. Je tak zapříčiněno některými z největších zrad a nejkrvavějších dnů imperiální historie.

Chaosácký pán Typhus sedí na svém velitelském trůnu, dohlížeje na špínou pokryté kanóny a infikovanou posádku. Terminus Est se stal předzvěstí Morového boha, jeho výskyt nad planetou je pro občany dole předzvěstí nemoci a zkázy. Z jejích oteklých ranvejí a vředy pokrytých opevnění jsou zvraceny rezavějící výsadkové lodě ve zkažených zahnědlých vlnách. Uvnitř se nad zkorodovanými čepelemi a prohnilými bolterovými zbraněmi hrbí moroví mariňáci, vyčkávající na svou šanci vykonat Nurgleho vůli. Více než jen nádobou, Terminus Est je pro lid Impéria odpornou legendou a symbolem strachu. Dokonce i šepot o přítomnosti lodi v sektoru může planetární guvernéry a pány systému donutit křičet po ochraně imperiální gardou a imperiálním námořnictvem. Nicméně, když Terminus Est zatemní nebesa daného světa, již není mnoho, co může spasit jeho lid - jejich osud je již zpečetěn, neboť na ně padne hrůzná pozornost Morového boha.

 

Historie

Terminus Est byl postaven v letech před Velkou křížovou výpravou v loděnicích na Měsíci. Jeho jedinečný návrh byl větší a mocnější než u jakéhokoli dříve postaveného vzoru, ale na druhou stranu také poměrně těžkopádný. Císař plavidlo vytvořil pro své legie vesmírných mariňáků, daruje loď Soumračným Nájezdníkům, později známých jako obávaná Stráž Smrti. Terminus Est byl obrovskou bitevní lodí, na délku měřící míli, s palebnou silou schopnou proměnit celá města v suť. Speciálně vytvořen pro vesmírné mariňáky, jeho vestavěné paluby ranvejí byly schopny pojmout stovky výsadkových lodí Stormbird. Jeho výrazně rozdvojená příď mu umožňovala působit jako výsadkový hangár a dělová paluba zároveň, což znamená, že mohl vyslat útočná plavidla, zatímco bombardoval planetu z oběžné dráhy, takže byl ideálným pro potřeby legie vesmírných mariňáků. Takový byl úspěch návrhu Terminus Est, že byl později v Impériu kopírován ve velkých počtech. Tyto kopie byly označeny jako třída Despoiler a byly značně využívána pro planetární útoky. Při Vyhlazení Isstvanu III Terminus Est pronásledoval věrnou fregatu Eisenstein a způsobil jí značné škody.

Terminus Est za imperiálních dob

Stál za tím její kapitán, Calas Typhon - jak byl dříve Typhus znám - že byl Terminus Est nakonec viděn jako nástroj Chaosu, jehož vlastní korupce infikovala loď vlastního kapitána. Typhonův vlastní pád k Chaosu se udál ještě před zbytkem jeho legie, ještě předtím, než jeho primarcha Mortarion přislíbil Nurglovi hluboce zakořenit uvnitř své duše. Když se Stráž Smrti nakonec připojila k Horovi, poskvrna Morového otce už začala prosakovat do trupu Terminus Est. Během Horova Kacířství si pro sebe plavidlo vydobylo krvavé jméno, s těžkou daní na flotilách věrných a přinášením ohně a smrti desítkám světů. Jako součást Výsadkového masakru na Isstvanu V byl Terminus Est ústředím té nelítostné bitvy, která zuřila nad planetou, niče vlajkovou loď Havraní Gardy, Stín Císaře, a odrážeje její hořící vrak do prázdnoty. Polemizuje se, zda se nejednalo o první zaznamenaný konflikt lodí schopných nést útočná letadla. Boj byl krátký a zanechal napadené věrné na planetě bez jakékoli letecké podpory během masakru, který následoval.

Plavidlo bylo místem Typhonovy proměny v Typhuse, z vesmírného mariňáka ve skutečného Nurglova služebníka. Při návratu na Terru se Terminus Est stal ve warpu nehybným, zcela vydán na milost a nemilost Temným bohům. Bylo to právě v té chvíli, kdy Pán úpadku navštívil loď svým nejvíce chorobným darem: Ničivým morem. Ve warpu zrozená nemoc srazila každou duši na palubě, vyvyšujíc Typhuse, který se naplnil dary Morového otce, stávaje se jeho Zvěstovatelem a hostitelem Ničivého úlu.

Snad ta nejvíce nechvalně proslulá přítomnost Terminus Est přišla během Obléhání Terry. V této chvíli Horovy Hereze se už loď začala pomalu měnit, požehnání Morového boha se na ní pevně usadilo. I když vypadala jako součást zrádcovské flotily, její trup oplýval hnilobou a rozkladem, krvavou rzí a plazmatickými obláčky unikajícími do vesmíru ze zkorodovaných spojů v jejím trupu. Legenda praví, že loď byla první, která začala bombardovat Císařský palác, tyto počáteční titánské exploze označovaly začátek obléhání. Zatímco primarcha Stráže Smrti, Mortarion, bojoval s legií na Teře a vedl útok na Lví bránu, Typhus při dlouhém obléhání velel Terminus Est, a když byl Horus zabit, byl to právě Typhus a Terminus Est, kdo kryli ústup legie do Oka Teroru a zmizeli tak z lidského povědomí na celá staletí.

 

Pán Morové komety

"Terminus Est je dar od Morového otce, část jeho božské sféry projevená v galaxii, takže jí můžeme pochopit a libovat si v jeho zázračné hnilobě." - Typhus, Zvěstoval Nurgla

V Oku, jak je mnohými tušeno, zrádcovské legie nakonec válčily mezi sebou. Chloubou Stráže Smrti je, že její démonický primarcha Mortarion si v Oku vydobyl mocnou říši a přeměnil ji dle své vlastní chuti. Nicméně se sám rozhodl usadit se na Morové planetě, kterou prohlásil za jejich novou domovinu. Byl to pokřivený svět záhad a hniloby, ale jak čas ubíhal, všichni veteráni začali pomalu chápat, že na ně jejich primarchové zapomněli, zapomněli i na cíle Dlouhé války a oddali se Velké hře, a tak se zrádci upnuli k nenávisti a vedli válku sami. Typhus osobně byl zhnusen a tak vzal své Astartes i Terminus Est a vyrazil do říše smrtelníků, neboť Nurgle sílil, když se lidé báli smrti.

V tisíciletích po obléhání se Terminus Est objevoval po celém Impériu znovu a znovu, pospolu s invazemi Stráže Smrti a démonickými vpády. V M35 bylo zaznamená první potvrzené pozorování Terminus Est po Herezi a shodovalo se s propuknutím Ničivého moru v sektoru Agripinaa. Ničivou nemocí strašlivé a smrtící rychlosti bylo ve vesmíru vylidněno tucet světů během jednoho měsíce. A pokaždé byl na okraji zasaženého systému spatřen Terminus Est.

V 36. miléniu se expedičnímu sboru Adeptus Mechanicus podařilo najít schéma jeho původního návrhu na Perditě, světě Barbarus, starodávné domovině Stráže Smrti, a na základě těchto návrhů se započalo s výstavbou první bitevní lodi třídy Despoiler. Málo věděli, že základní architektura a návrh warpových štítů Gellarova pole této třídy lodí skrývají zásadní vadu. Pouze až když byla plavidla této třídy v následujících staletích buď ztracena ve warpu nebo rebelovala, přišlo uvědomění této chyby.

Roku 497.M36 Terminus Est zbarvil nebe nad planetou Yermoth VIII, jak kult Septica spálil na hranicích křičící kněží Ministorum, zatímco v 299.M37 na okrajích Celstoriánské mlhoviny ostřeloval hvězdnou pevnost Dominus Aquila a změnil ji na plápolající úlomky. V roce 834.M37, během útoku na asteroidová města Císařovy svatozáře, Terminus Est odpálil morem nakažená torpéda silovými kopulemi obránců. Nakonec, zešílení z hniloby a smrti sužujících jejich občany, imperiální vládci otevřely kopule do vesmíru. Vedouce svůj kontingent morových mariňáků, zpustošil svět Ligeta řvoucím morem, kdy infikovaní byli nuceni věčně pět píseň Pánu úpadku. V roce 757.M40 pak měla loď na svědomí se svojí zombie nákazou životy dvaceti tři miliard lidí na Hydra Minoris. Na tisících světech napříč stem staletí se Terminus Est stal ztělesněným přízrakem smrti, skutečným projevem Nurglovy vůle.

Během Dvanácté černé křížové výpravy, známé též jako Gothická válka, neměli Terminus Est a Typhus ústřední roli. Zpozorování lodi u Kovadliny 206 bylo jediným důkazem o jejich přítomnosti. Nicméně, s ohledem na pozdější incidenty vysledovatelné až zpět ke Kovadlině 206, je zřejmé, že jejich mise byla splněna.

Typhovi a Terminus Est je během Třinácté černé křížové výpravy přikládána mnohem větší role. Obnovené případy propuknutí Moru nevěřících a velkého počtu morových lodí přísahajících věrnost Nurglovi mezi mnoha válečnými flotilami Chaosu vypuštěnými během konfliktu, vedly jako nitky k pozorováním Terminus Est přicházejícím ke cadianskému vrchnímu velení z celého Cadianského sektoru. Přesná povaha Typhovy účasti během Třinácté černé křížové výpravy je neznámá, neboť jediným Inkvizicí potvrzeným pozorováním Terminus Est bylo pouze to nad chrámovým světem Kathur. Během bitvy o tento svět zničil Terminus Est imperiální křižník třídy Dominator, Hlubokou Zběsilost, a jeho doprovod, stejně jako útočný křižník Havraní Gardy, Druhotný stín. Terminus Est při tom utrpěl více jak 30% strukturální poškození, polovinu z toho od Nova kanónů Hluboké Zběsilosti. Typhus neměl strach, neboť věděl, že jeho loď bude díky Nurglově požehnání poškození regenerovat, jako by to bylo živá věc.

> Dokončení textu

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.