Terminus Est II.

< Začátek textu

Zvěstovatel smrti

Kdysi byl Terminus Est - když byl sám svou vlastní třídou - stejný jako ostatní válečné lodě Impéria, jeho plátovaný trup byl po obou stranách ověnčen zbraněmi a jeho obrněná příď nesla symboly Císaře. Nicméně nic, co podlehne moci Chaosu, neunikne jeho mutujícím účinkům na dlouho, dokonce ani mocná bitevní loď Impéria. Nyní jsou její starodávné přepážky drženy pouze rzí, její chodby jsou zacpány otevřeně hnijícími mrtvolami posádky a nepopsatelně špinavé kapky, záření a plyny vystupují z každého jejího místa. Tam, kde kdysi hrdá plastoocel, keramit a adamantiové pláty pokrývaly její palubu, nyní převládá živoucí slizká vrstva infikovaného masa. Hnisající kostní úlomky, zkažené tesáky a poškozené zuby vyčnívají z každého kousku jejího povrchu. Zachycené duše všech, kteří sloužili a zemřeli na palubách této lodi pokřivují masité stěny svými shnilými tvářemi, křičícími a naříkajícími ze svých zkažených vězení uvnitř trupu.

Po staletích ve warpu loď nasákla samotnou hmotou warpu; stala se živoucí věcí, její rozpadající se forma se hemží Nurglovými posluhovači. Sály a komory Terminus Est byly transformovány do odrazu Nurglovy říše. Nafouklé mouchy vyplnily páchnoucí vzduch, zatímco kašovitý hnis odkapává dolů ze stropu jako teplý déšť. Odpuzující pokroucené věci, které cupitají tímto miasmatem zkaženosti, jsou už jen stěží lidmi, nafouklí nemocí a obsypaní hnisajícími vředy. Tato "posádka" obsluhuje potřeby lodi, její motory krmí rozkládajícími se mrtvolami nebo pečuje o lodní zahradu zářící vředy a puchýři, dokud ty nejsou připraveny k prasknutí. Pouze moroví mariňáci Stráže Smrti jsou nevyrušování nákazou plavidla, tiší a ponuří pochodují jeho chodbami, jak je loď nese napříč hvězdami. Nicméně, po pravdě, Terminus Est nepotřebuje ani svou posádku ani kapitán, aby ho vedli, převzavše temnou hmotu svého démonického patrona.

Dary Morového pána si taktéž našly cestu mezi zbraňové paluby a zbraňové baterie Terminus Est a kde kdysi makro kanóny chrlily do prázdna obrovské plazmové hlavice, teď jejich místo převzaly podivné a hrůzné výrůstky. Každý výboj je schopen oslepit senzory a propálit se srze trup nepřátelských plavidel. Tyto warpové zbraně jsou stejně tak smrtící jako jakýkoliv makro kanón nebo baterie používané Impériem a dělají z Terminus Est smrtícího soupeře. Hnijící trup a zbytnělé zbraňové paluby chaosáckého plavidla zmátly nejednoho imperiálního kapitána. Pouze když se imperiální válečná loď dostane příliš blízko k útěku, uvolní Terminus Est plně svou zuřivost, masité dělo se zeširoka rozevře a zakryje svého nepřítele viskózním výplodem žluči. Horší než katastrofální poškození trupu je riziko roznesení přenášlivé nákazy. Schopen přežít v chladné prázdnotě vesmíru nebo skočit skrze warp, aby infikoval nové hostitele, Ničivý mor nesený Typhem a Terminus Est, je schopen vybít posádku ohrožené lodi v pouhých hodinách.

Typhus a loď jsou spolu neoddělitelně spojeni a Terminus Est je protkán Ničivým morem stejně jako jeho kapitán. Warpové mouchy a choroby zaplňují jeho chodby a komory po každé palubě zdánlivě nekonečným přívalem lesknoucího se bzučícího hmyzu. Tihle samí oteklí Nurglovi přisluhovači taktéž chrání Terminus Est před nepřátelskou palbou nebo naloďovacími akcemi, kolem lodí tvoří svíjející se vlnící mračno. Z dálky přes propast prázdnoty tato pokrývka warpových much deformuje tvar plavidla, takže je pro střelce těžké zaměřit část Terminus Est nebo zacílit jakýkoli z jeho životně důležitých systémů. Každá loď tak hloupá, že se pokusí přirazit a Terminus Est zahákovat nebo zahájí naloďovací akci, bude obklopena mračnem warpových much, maličkých hrůz předpovídajících udušení a zaplavujících narušený trup a cyklonové torpédomety.

Typhus velí Terminus Est téměř vždy. Sedí u kormidla válečné lodi, jeho těžce opancéřovaný tvar se hrbí na vrcholu trůnu ze zahnívající kosti a kůže, výtrusnice Ničivého úlu na jeho zádech bzučí warpovými mouchami. Stovky v prázdnotě vedených bitvách udělaly z Typhuse mistra boje lodě proti lodi, s tou výhodou navíc, že s Terminus Est sdílí symbiotický vztah a nemusí se spoléhat na chybující smrtelné důstojníky a posádku. Když se bitevní loď objeví, je to často v čele morové flotily složené z desítek dalších lodí, které byly vystaveny dotyku Pána úpadku. Říká se, že když posádka trpí se warpu zrozenou nemocí, Terminus Est se brzy objevují na okraji polí senzorů. Po celé dny chaosácké plavidlo sleduje nakaženou loď, jak infekce vybíjí její posádku a podlamuje její odhodlání. Teprve když přeživší volají k Nurglovi po záchraně, budou vpuštěni na Terminus Est, vítající je do věčných služeb Temných bohů.

 

Časová osa

Terminus Est je opravdu starobylé plavidlo, více než deset tisíc let staré. Bylo svědkem mnoha z imperiální historie, od Obléhání Terry až po úsvit Abaddonovy Třinácté černé křížové výpravy proti Impériu:

Císařův dar (c.M30): Po spojení mezi Terrou a Marsem, Císař pověřuje vytvořit ohromnou flotilu na znovudobytí hvězd a sjednocení ztracených dětí lidstva. Někteří z nejvíce kvalifikovaných technořemeslníků své doby vytváří Terminus Est v loděnicích Měíce. Jeho trup, výzbroj a motory zahrnují nespočet nových vzorů získaných z Temného věku technologie. Císař plavidlo daruje své legii Soumračných Nájezdníků jako odměnu za její věrnost. Terminus Est se stává vlajkovou lodí legie, jak se pouští do Velké křížové výpravy sjednotit galaxii pod vládu lidstva.

Padající stín (c.M31): V jednom ze svých prvních aktů zrady je Terminus Est přítomen během Vyhlazení Isstvanu III. Bitevní loď se podílí na virovém bombardování planety. Během Výsadkového masakru na Isstvanu V se Terminus Est obrací proti plavidlům věrných. V chaotické a brutální vesmírné bitvě, která Terminus Est zajišťuje působivý záznam zničení nepřátel, se Typhon pro své loajalistické protivníky ukazuje více než rovným soupeřem. Terminus Est ničí Stín Císaře, vlajkovou loď Havraní Gardy.

Obléhání Terry (c.M31): Po bitvě na Istvaanu V se Terminus Est nakonec vydává na Terru pomoci Horovi v jeho útoku na Císařský palác. Typhon zabíjí lodní navigátory, slibuje primarchovi, že může sám vést flotilu Stráže Smrti na Terru. Bez vědomí legie je to všechno jen součást plánu Typhova plánu nabídnout je Morovému bohu. Nakonec Typhon ponechává Terminus Est ve warpu, ponechávaje jej na milost a nemilost svému novému pánu. Když se válečná loď objevuje nad Terrou, změnila se, je na ní jasně vidět poznamenání Chaosem. Válečná loď chrlí ničivé bombardování a zhoubné nákazy dolů na boj okolo Císařského paláce. Ve warpu Nurgle ševelí radostí, vida tisíce obránců podléhající jeho darům.

Návraty noční můry (545.M35): Poté, co bylo mylně smýšleno, že byl po Kacířství zničen, Terminus Est znovu přichází do Impéria. Prokleté plavidlo pokouší mnoho nepřátel, více než zápasí s nejlepšími plavidly a nejzkušenějšími kapitány Impéria. Ještě hůře, když je bitva s Terminus Est ztracena, zvěstuje pouze více utrpení přicházejících jako mor a choroba šířící se zcela mimo kontrolu.

Terminus EstMise na Barbarus (216.M36): V reakci na imperiální námořnictvo setkávající se s Terminus Est, Adeptus Mechanicus pátrá po starověkých schématech lodi, předaných Stráži Smrti po vzniku plavidla. Expedice na Barbarus pročesává zbytky domovského světa Stráže Smrti a nachází hledaná data Mechanika a Impérium vytváří první válečné lodě třídy Ničitel inspirované impozantním Terminus Est. Bylo to až mnohem později, kdy si Impérium uvědomilo, že vzor má fatální chybu, jeho Gellerovo pole se po delším pobytu ve warpu oslabuje. V průběhu staletí je téměř každá válečná loď třídy Ničitel ztracena v osidlech Chaosu, jejich posádka a kapitáni zničeni nebo zkaženi Temnými bohy.

Smrtící mrtvola (018.M38): Imperiální průzkumná loď dlouhého dosahu, Meč Pravdy, se setkává s rozpadajícími se zbytky neznámé lodi plující na okrajích Segmentu Solar. Věříc, že plavidlo je relikvie z Velké křížové výpravy, posádka sestavuje výsadek pátrajícím po drahocenných cennostech. Teprve až když se jejich výsadkové plavidlo přiblíží, spatří zmutovanou ocel a odpudivé, zetlelé porosty pokrývající její trup. V době, kdy si kapitán uvědomuje svou chybu, se již přes jeho plavidlo hemží warpové mouchy. Když se znova objevuje Terminus Est, Meč Pravdy je připojen k jeho morové flotile.

Prašná válka (620.M39): Na okrajích orčí říše Octarius bojují Stráž Smrti a Velkozlounovy hordy o Urgornskou prašnou mlhovinu. Ohromné asteroidové pole psychokinetické skály, kolem kterého se shlukuje mračno vesmírných vraků a orčích šrotových pevností, vytvářejí maličké světy s mikroprostředím. Terminus Est vyvolává zmatek tím, že okolí infikuje svým miasmem warpových much, mračnem zadavujícím jejich maličké mikroprostředí těly miliard hmyzu. Orkové umírají po milionech, jejich zelené mrtvoly pukají do zahnívající kaluže nakažlivé nemoci. Přesto válka zuřila po celé měsíce, jak více a více cizáků z Octariuské říše vyráží hledat dobrý boj.

Setkání na Kovadlině 206 (139.M41): Během Gothické války je v prázdnotě kolem Kovadliny 206 naraženo na Terminus Est. Škody způsobené Typhovou morovou flotilou oslabují obranu úlového světa a semena ve warpu zrozeného viru tam dřímající spočívaly po léta. Jedna z tajemných pevností Blackstone, základní pilíř obrany systému, později padá do rukou Abaddonovi Ničiteli. Její obránci jsou zasaženi zhoubnou nákazou, jak se na ně snáší Vojevůdcova flotila.

Oddanost Skarlaku (755.M41): Na světě Skarlak se rodí mocný krvavý věštec, pokrevní kmeny se raduji z daru nahlížet do budoucnosti, který je opět v jejich rukách. Nicméně, jak krvavý věštec roste do dospělosti, je trýzněn sny o lodi, která pluje mezi hvězdami, tvořena nemocnou ocelí a železem, neštovicemi a zjizveností. V době, kdy krvavý věštec dosahuje vrcholu své moci, se celá planeta propadá do šílenství uctívání noční můry lodi, pomalovávající si svá těla a světské symboly a budují obrovské sochy bohu, jehož nedokáží pojmenovat. Když Terminus Est doráží na nebesa Skarlaku, lid Skarlaku vykřikuje svou oddanost, jak Typhus a jeho Stráž Smrti sestupují sklidit jejich duše.

Naříkající lovec (923.M41): Lord kapitán Virator Hax složí před pány Segmentum Obscurus slib, že Terminus Est dopadne a zničí. Jeho flotila prohledává hvězdy okolo Oka Teroru, hledajíc plavidlo, Hax se vydává za každým pozorováním nové zvěstí o prokleté lodi. Nakonec kapitán věří, že našel úkryt lodi v roztříštěných pozůstatcích eldarského babského světa. Hax vede svou flotilu do velkých puklin, kde se Síť stala bezduchou skořápkou. V temných koutech skalního srdce planety Hax konfrontuje Terminus Est, jeho loď, Oslavný nářek, rozpoutává palbu na bezvýrazný bod. Teprve až když první výstřely zasáhnou cíl, si kapitán uvědomuje, že loď, které čelí je tvořena z warpových much, šrotu a akrů zmražené kůže. Venku v prázdnotě, Typhus bombarduje planetu, boří pukliny a zapečeťuje Haxe a jeho flotilu uvnitř jejího jádra.

Zvěstovatel Morového boha (999.M41): V posledních hodinách čtyřicátého prvního tisíciletí vyvrhuje Oko Teroru masivní invazní flotilu Chaosu vedenou Abaddonem Ničitelem. V jejím čele Terminus Est a jeho kapitán Typhus šíří nemoci a zkázu světům ve Vojevůdcově cestě, včetně nové a smrtící nákazy schopné oživit mrtvé. Typhova morová flotila je první hrozba napadající nepřátelské linie a opět pustoší sektor Agripinaa.

 

Zvláštnosti

Miazma nákazy: Terminus Est je obklopen rozlehlými svíjejícími se mračny warpem zplozenými mouchami, které bzučí a kvílejí skrze jeho vnitřek a které napoprvé proměnily Typhona do hostitele Ničivého úlu. Toto miazma prostupuje ven z lodi, skrze puchýře, vředy a trhliny v povrchu nebo přes zkorodované nepoužitelné výkladové tuby a zbraňové kontejnery. Miazma nahrazuje lodní věžičky a funguje přesně stejným způsobem, jako baterie proti útočným letadlům, byť proti torpédům nemá žádný účinek. Miazma je tak husté, že zakrývá a deformuje tvar Terminus Est, což znamená, že lodě v těsné blízkosti zjistí, že jejich augury a jiné sensorium nemůže při palbě na Terminus Est loď zaměřit.

Úly Nurglovy: Po obou stranách Terminus Est, řadu po řadě hnisavé vředy, úly, puchýře a boláky propukají ven z jedovaté kůže lodi. Tyto porosty zahrnují zrezivělé zbytky toho, co kdysi bylo pravděpodobně hlavními bočními bateriemi lodi, rostoucí v nemocnou parodii těchto zbraní, jako korál přes skály. Prosakují a nadouvají se, pravidelně prudce pukají a vymršťují směs zkorodovaných úlomků, munice a špíny ven do vesmíru. Úly Nurglovy tak fungují přesně stejným způsobem jako standartní zbraňové baterie.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.